Katowský federativně demokratický stát

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Bouncypotato.gif
Necyklopedizovat!
Odkazy, styl - Jak na to?
Logo Necyklopedizovat.jpg

Vlajka Katowskeho federativne demokratickeho statu
Znak Katowského federativně demokratického státu
vlajka znak
Hlavní město: Kalnenn
Rozloha: 9 891 242 km²
Nejvyšší bod: Ilji¢ (8222 m.n.m)
Časové pásmo: -11-+12
Poloha: -26°s. š.,-148° v. d.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 91 617 426 (2019)
Hustota zalidnění: 73 ob. / km²
HDI: ▲ 0,897 (velmi vysoký)
Jazyk: katowština
Státní útvar
Statní zřízení: federativní republika
Vznik: 7. června 1967
Prezident: Allan Gasganno
Měna: Katowský Eglon EGL
HDP/obyv.: 49 672 USD
ISO 3166-1: 3222 KAT KT
MPZ: KT
Telefonní předvolba: + 802
Internetová doména: .kt

Katowský federativně demokratický stát, zkratka K.F.D.S; katowsky: Katjo federatico i'democratico stadtes je ostrovním státem historického Katowského regionu. K.F.D.S je také rozděleno na 18 federativních podstátů a jednu rozlohově malou Anarchistickou zónu, která se nachází přesně mezi státem Salie a státem jménem Mayt. Anarchistický znak můžeme i dokonce vidět na vlajce K.F.D.S. Na jihovýchodě sousedí K.F.D.S tedy se státem jménem Sallie a na jihu až jihozápadě sousedí s Maytem. Na severozápadě K.F.D.S se nachází Dyunský záliv a Jižní Tichý oceán omývá severní břehy K.F.D.S. A na úplném západě se nachází katowský podlouhlý ostrov nazývaný Ko¢on.

Rozloha K.F.D.S je 9 891 242 km², přičemž území státu se nachází v mírném podnební, na severu kousek v subtropickém podnebí a Bůverský ostrov se nachází v subpolárním podnebí. Podle úředních údajů mělo K.F.D.S k 31. prosinci 2013 91,1 milionu obyvatel,což z něj činí nejlidnatější stát Jihopacifické skupiny i Katowské ekonomické organizace a vůbec nejlidnatější stát celého Katowského regionu. Jeho populace ale již v letech 2015 až 2017 stoupla kvůli velmi vysoké porodnosti, a to o skoro 500 000 obyvatel, takže až do roku 2018 bylo K.F.D.S jednou z mála katowských zemí s vysokým příbytkem obyvatelstva. Národnostní složení dávají dohromady: 89 % Katowšťané, 3,9 % Anpenčané, 3,3 % Američané, 2,1 % Asiaté, 1,7 % ostatní


Název[edit]

První slovo z názvu K.F.D.S (Katowsko) pochází prý údajně od názvu bývalé španělské Katowie. Tento název se využil i pro název nově objeveného regionu (Katowský region) a i pro názvy další ostatních sdružení, spolků, organizací atd. Dnes se také běžně používá v laické řeči.


Dějiny[edit]

Tento katowský region byl objeven roku 1521. Objevitelem tohoto katowského regionu se tehdy stal španělský námořník Ludovico Principe Katwerías. Tím se tedy stali hlavními kolonizátory tohoto regionu a ze západu začali obývat půdu francouzští kolonizátoři pod velením Lea Geromeu. A úplně z jihu začali obývat britští kolonizátoři pod velením Harolda Jaye Ringtona. Tito tři kolonizátoři začali vyhlazovat původní katowské domorodé kmeny. V té chvíli kdy byla většina katowského regionu jaksi osídlená, tak vznikly tři nové nezávislé království


Španělská Katowie si dokázala vydobýt největší tehdejší část území. Francouzské l'Deaux se povedlo vydobýti severní část dnešního K.F.D.S a ostrov, kterým je dnešní Anpensko. Britské saldie se podařilo úspěšně obsadit dnešní území Salie. Jméno dnešního státu Salie bylo odvozeno od jména dřívějšího království tedy se jedná údajně o britské saldie. V královstvích často bývali velké nepokoje s tamější vládou krále a tak se království rozpadla na další a menší. Vzniká tedy několik dalších a menších království například Katowské severní opatství, Yphorské knížectví (čte se: ifůrské), Maytské a Ukurzské panství, Salijské císařství, Regemské Kalnenn (katowsky Regem znamená Král), Alixie a Anpenské království (územím dneší Anpensko). To je tedy rok 1694 a v roce 1736 nám k moci v Regemském Kalnenn přichází regém Felix I, který stejně jako jeho dobrý přítel Vicente de Zacarías prahnou po větším území a okomentují to vždy tím, že řeknou, že by rádi viděli zpět Katowsko silné a sjednocené. V té době však bylo dost málo peněz. Počet mušket a pušek by nevystačil však na počet příslušníků tehdejší národní gardy.


A tak přítel Felixe I. vojevůdce Vicente De Zacarías (čte se: Visente De Zakarías) přišel s jakým si způsobem, jak i bez nedostatečného počtu pušek a mušket dosáhnout možného vítězství. Po uskutečnění první bitvy následně nazývané Zacaríovi války dosáhl jasného vítězství. Na rozdíl od Napoleona I. si Zacarías tamější království kouskoval pohromadě. Zacaríuv styl byl, že si zkrátka rozdělal třeba dvě bitvy najednou v naprosto od sebe vzdálených místech a fungovalo to, protože ty království nepřišli na tak krvelačný způsob tažení v bitvě jako Vicente De Zacarías. Tento krvelačný způsob se nazýval Zacaríův Sanguinem (čte se: Zakaríův Sankinem). Katowsky Sanguinem nemá do češtiny přesný překlad je to něco ve smyslu laicky řečeno Krevní masa. A tento Zacaríův Sanguinem pojednává o tom, že jakmile zemře voják se zbraní před vojákem bezbranným, bezbranný voják se má ihned chopit zbraně. Vicente De Zacarías tedy obsazuje většinu území Alixie a část území Maytského a Ukurzského panství.

Jediné co se mu nepodařilo jen tak dobýt tak to bylo město Alixie. Město Alixie totiž dokázalo vzdorovat nátlaku Zacaríovi gardy celých pět let bez jakéhokoliv dovozu potravy. Dalo by se říci, že zrovna při boji o město Alixie bylo prolito obecně za celou Zacaríovu válku největší množství krve za pouhou cenu ubránit svůj domov. Dále obsazuje ostrov Yphorského knížectví tedy ostrov Ko¢on a také ostrov Liasa (čte se: Liáza). Získává tak kompletně nadvládu i na katowských mořích. Mezitím v Kalnenn v katedrále svatého Fredricka (čte se: Fredrika) je korunován syn Felixe I. Felix II a také britští kolonisté obsazují Bůverský ostrov. Felix I. umírá a jeho syn mu na počest nechá vystavět ještě větší katedrálu než mají v Deux, katedrálu Světla. Zde ponechá jeho výsostné ostatky. Píše se rok 1755 a velký vojevůdce Vicente De Zacarías se vydává na poslední a jeho osudovou bitvu proti historické Vinalské republice. Zde je údajně na požadavek nově zvoleného regéma Felixe II. zavražděn v průběhu bitvy. Důvod se již nikdy nezjistil.

A tak Felix II. a s ním celé Regémské Kalnenn ztratilo svého nejlepší vojevůdce. Proto se tedy po neustálých a nekonečných přestřelkách mezi Regemským Kalnenn a Salijským císařstvím v Saldmanském pohoří rozhodl vyřešit to diplomaticky. Uzavřeli spolu mírový pakt, který však také pojednával o jakém si sjednocení a zaútočení na Bůverský ostrov, který ovládala Velká Británie a její kolonisté.

Regém Felix II. nebyl žádný vojevůdce a tak díky sjednocení měl k dispozici silného a také významného salijského vojevůdce Perlei de Frontie (čte se: Perlej de Frontijé). Díky němu se také Imperiální flotile podařilo dobýt zpět Bůverský ostrov. A tím to dobytím a následným podepsáním dalšího paktu s rozpínavým Severo Katowským Opatstvým nám vzniká Katowské Impérium na většině území celého Katowského regionu. Katowské Impérium dokázalo setrvat na své původní pevnině skoro 150 let. Mezitím se odehrávalo plno bojů na moři mezi Katowským Impériem a historickou Vinalskou republikou. Vinalští námořníci však ukázali své kvality a tak nadále Katowské Impérium historickou Vinalskou republiku nedokázalo dobýt. Regém Felix II. však roku 1801 umírá ve věku 60i let. Na trůn nám nastupuje princ z tentokrát Katowského severního opatství a bere si dceru Felixe II. Byla to Darmé Anastacia (čte se: Anastáčia), která si vzala prince jménem Aram Acheron. To byla první změna v Katowském Impériu a to, že se stal regémem někdo kdo zrovna nepocházel z Regemského Kalnenn. Dalo by se říci, že to byl regém, kterého většina obyvatel měla v oblibě. Důvodem například bylo, že hlavním městem Katowského Impéria se stalo město Deux tedy po dobu jeho života a také se rozhodl, že nebude věčně zavřený v tom svém paláci ale, že vyrazí alespoň jednou každý měsíc mezi své poddané. Tím jak naslouchal prostým lidem tak si získal velký obdiv právě u nich. Tak to byli zřejmě ty víceméně pozitivní časy v Katowském Impériu. Regém Aram Acheron umírá roku 1820 ve velmi nízkém věku 34 let. Většina obyvatel celého Katowského Impéria šla doprovodit jeho pohřební pochod z Luwien do Deux, který trval necelých 6 dní. A Katowské Impérium se vzpamatovává z úmrtí Arama Acherona a na imperiální trůn nastupuje opět regém z Rgemského Kalnenn, tentokrát je to Santoroberto XLIX. A tento panovník byl právě naprostým opakem Arama Acherona. Nechal například vystavět regemské cesty pouze na území jižní části Katowského regionu a tak dále. Tím pádem došlo k jakému si rozdělení Katowského Impéria na dvě části. Na Jižní Katowsko, ta prosperující a bohatší část Katowského Impéria a na Severní Katowsko ta chudší a starší část Katowského Impéria. A to se obyvatelům Severního Katowska rozhodně nelíbilo a začali se pomalu bouřit proti svému dosavadnímu regému Santorobertovi XLIX. A aby to regém Santoroberto XLIX. zpravil tak se rozhodl, že vyrazí do Severního Katowska tamní situaci vyřešit. Usmyslel si prý, že to udělá podobně jako Aram Acheron. Akorát svolal tehdy celý dav lidí na slavné Darmenské náměstí v Deux a tam si pro ně přichystal proslov. Proslov se nějakým způsobem zvrátil a celý dav lidí z nenávisti po něm začal házet všechno možné co měli po ruce. Po několika dalších demonstracích se nakonec obyvatelé Severního Katowska dohodli na tom, že Jižnímu Katowsku vyhlásí válku. Regém Santoroberto XLIX. po jeho otřesném proslovu v Deux se také rozhodl pro možnost války. Válka vypadala poměrně zajímavě. Na jedné straně totiž stála nevycvičená armáda s dřevěnými luky a šípy a na druhé straně stála plně vycvičená armáda s puškami. A tak se rozpadá Katowské Impérium na dvě strany, na jih a sever. Podle toho také se této válce říká: 18i letá válka Jih versus Sever. Tím vám už je předem psáno, že trvala celých 18 let. První bitva proběhla dne 21. srpna roku 1903 u města Alixie. Skončilo to jasnou výhrou Jižního Katowska ale i tak obě strany přišli o velké ztráty. Po 18i letech válčení došlo číslo ztrát až na 28 milionů padlých vojáků. Jižní Katowsko si však nakonec vydobylo to co chtělo. Roku 1921 je Deux konečně dobyté. A tamější vůdce Severního Katowska, Lui Genery (čte se: ženeri) musí podepsat deklaraci Severního Katowska a také musí akceptovat Jihokatowské podmínky, například, že bude opět obnoveno území Katowského Impéria. A tak se Katowské Impérium vzpamatovává z války. Je však nově zvolený regém a to salijský ještě mladý císař William von Axes. Píše se rok 1930 a Katowské Impérium se po několika krvelačných letech domluvila na uzavření mírového paktu, tentokrát s historickou Vinalskou republikou.

Však dne 8. září 1934 obsazuje rudá armáda původní asijský mikrostát, který kolonizovali převážně katowští obyvatelé v roce 1220 (území BhunPinz). A tak zde vzniká další konflikt dvou tehdejších velmocí a to Sovětského svazu a Katowského Impéria. Dále v Německu se začíná prosazovat nebezpečný nacionalismus. Tak též se na stranu Třetí říše s vůdcem Adolfem Hitlerem přidává i Japonské císařství. A dokonce se i k tomuto režimu hlásí Bilírie. Bílírie je země, která se dokonce nachází v Katowském regionu. Proto to bylo pro celý region velké nebezpečí. Rok 1940-Japonské císařství napadává největší katowský ostrov Ko¢on a obsazují dva malé ostrovy Uax a Strupo. Zatímco Bilírie napadá a obsazuje většinu východní části Impéria (viz. Veslánsko). Bilírijská armáda se dokázala probojovat až ke městu Deux. Zde však bilírijské jednotky byly poraženy a následně všechny se dali na ústup. Právě v roce 1946 byl osvobozen ostrov dnešního Veslánska katowskou spojeneckou armádou. A Katowské Impérium se vrací opět do původních rozlohových základů. A ještě v roce 1943 zasahuje katowská spojenecká armáda i v Itálii. Však ve svazku Katowského Impéria a s císařem na trůně již dlouho Impérium stejně nevydrželo.

K následnému rozpadu došlo definitivně až v roce 1967, kdy se nejprve 1. května 1967 odpojilo Anpensko, dále 12. května 1967 Veslánsko, 24. května 1967 Mayt a jako poslední se 7. června 1967 odpojilo K.F.D.S, které zároveň spojilo a tím sjednotilo několik menších států. Proto se dnes K.F.D.S skládá z několika menších států, které jsou nazývány spíše jako podstáty. První volby se konaly hned 7. června 1967 a prvním katowským prezidentem byl tehdy zvolen Luis Aprrock.

Kvůli obsazení uzemí bývalých katowský kolonistů čili BhunPinz, tak se K.F.D.S (KTRR) snažilo dobýt zpět toto obsazené území. Teprve dne 10. září 1974 bylo BhunPinz zpět osvobozené. Dále během Studené války muselo katowské KTRR několikrát ještě zasahovat kvůli útokům na BhunPinz. Sovětskému svazu se již však nepovedlo zpět území BhunPinz dobýt. Dneska je BhunPinz nezávislou konstituční monarchií. Samozřejmě si však s K.F.D.S drží vždy pouze jen ty nejlepší vztahy. V dubnu roku 1980 se konal první závod dvoukolových vozidel, který je jedinečným, protože tato vozidla a obecně tento závod pochází právě z K.F.D.S. Dnes zrovna strojírenský průmysl hraje v K.F.D.S důležitou roli. Sídlí zde také plno světově známých automobilek (viz. Bibaa, Traxa, Aqar...). A tento první závod se konal na závodním okruhu jménem Agrinio nedaleko Luwien.

V roce 1990 je založena první katowská kosmonautická korporace, která se i dodnes jmenuje COSMOS. A hned prvním kosmonautickým programem jménem COSMEO ONE roku 1992 přistáli na měsíci. Raketovým tělesem s označením LEU4 HUARA.

V roce 2000 K.F.D.S založilo Katowskou unii, která však v roce 2013 rozpadla kvůli šíření desinformací ze strany Veslánska. V Kalnenn byl tedy vystavěn Katowský parlament, který dnes však nemá nějakou podstatnou funkci. Je pouze ze státních výdajů stále udržován. Stojí tam jakožto jakási památka, která má lidu připomínat, jak i důležitou myšlenku jednoty dokáže naprosto zbourat jediná hloupost.

Po této události dne 2. ledna 2014 zakládá K.F.D.S novou organizaci tentokrát Katowskou ekonomickou organizaci (KEO). A zakládají ji společně s Maytem a BhunPinz, které totiž dodnes v žádná jiné politické či ekonomické organizaci neni. Také byl na počest v Kalnenn vystavěn velký kancelářský komplex zvaný Nautilus, slouží převážně jen pro účely Katowské ekonomické organizace.

V roce 2016 byla založena Jihopacifická skupina s Radou Jihopacifické skupiny se sídlem ve Vesle. Do této skupiny se tak ke konci roku 2016 připojilo K.F.D.S a Mayt. V roce 2017 Anpensko a Vinalu následovalo roku 2018. Roku 2017 zakládá zároveň dva katowské podstáty Guliar a Eltodor společně se státem Vinalu takzvaný Vinárenský spolek. Jsou to totiž územní oblasti, která jsou v celém Katowském regionu nejúrodnější na víno. Proto kvůli pěstování vína mají jen tyto dva katowské podstáty ve vlajce jakýsi strom.

Aktuálním osmým prezidentem K.F.D.S, který byl zvolen 7.6. 2019 je liberál Allan Gasganno. Do 7.6. 2019 byl katowským prezidentem republikán Giurg Fredrick Mjall.

Současné K.F.D.S od sjednocení[edit]

Sjednocené K.F.D.S se aktivně podílí na politickém dění v Katowském regionu. K.F.D.S má dva koncily. Koncil Archae je už historický a tak slouží jakožto památka. Dnešním používaným koncilem je ten v Loyor, kde také mimochodem sídlí každý prezident Katowského federativně demokratického státu.                                         ČLÁNEK ZATÍM NENÍ DODĚLÁN!