Necyklopedie:Žumpa/IngRGL. Ladislav Novák

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Žumpa.JPG Žumpa
Tento článek byl zařazen do kategorie žumpa, kam momentálně patří.

   Po spláchnutí do žumpy již není začíslen v hlavním prostoru Necyklopedie   

Canon.png Chybí autentická fotka

IngRGL. Ladislav Novák, kníže popovický, český historik, pedagog, spisovatel, dramaturg, překladatel, diplomat a vášnivý feudál. Jeho poznávacím znamením jsou ukazovátka, ze kterých si vybírá, které bude neustále nosit při sobě.

Mládí[edit]

Ladislav Novák se narodil 10. března 1958 v rodině zámožného knížete Neukowitze jako jeho jediný syn. Jeho mládí bylo velmi zajímavé, neboť již od útlého dětství cestoval a zajímal se o dějiny, což mu pak určilo také jeho profesní a zájmovou životní dráhu. Co zajisté dále ovlivnilo jeho život, je magické datum jeho narození, které se shoduje u něj a Ferdinanda I. Habsburského, Usámy bin Ládina, Chucka Norrise a Mgr. Evy Kokešové.[zdroj?]­

Studia[edit]

Svou studijní praxi započal studiem na základní škole ve Vysokých Popovicích, poté pokračoval ve svých akademických úspěších v nedaleké Zastávce, která se o několik let později stává jeho císařstvím. Střední škola je pak pro něj dobou přelomovou, neboť Gymnázium Julia Fučíka v Zastávce mu dává plnou možnost rozvinout svůj talent, nadšení a využít rozsáhlé vědomosti. Zde se také setkává se svým dlouholetým přítelem, novinářem Petrem Schurem.

Jeho studium pak pokračovalo na Vysoké škole pedagogické na Poříčí v Brně, režim mu však zabránil studium dokončit. Místo toho se tedy rozhodl odjet na stáž do Ruska (tehdy SSSR), což bylo prospěšné pro obě strany. Pro Ladislava Nováka to znamenalo zocelení v těch nejdrsnějších a nejkrutějších podmínkách, pro Sovětský svaz upevnění socialismu.

Pedagogická praxe[edit]

Jako pedagog začal působit Ladislav Novák na Základní škole v Rosicích, kde kromě humanitních předmětů zazářil jako profesor matematiky, což mu dalo kvalitní základ pro jeho budoucí činnost na poli přírodních věd. Tamnější národní výbor i ředitel školy však brzy pochopili, že jej na škole tohoto typu bude škoda a tak se vrací 1. září 1987 na Gymnázium Julia Fučíka v Zastávce. Zde učí, velí, píše, dozoruje, provokuje, oslavuje a téměř i žije dodnes. Jeho metody jsou velmi originální, např. zářezy na ukazovátku za každého „vyhozeného“ studenta.

Jako součást své pedagogické činnosti také pořádá různé zájezdy, projekty a exkurze, jako např. exkurze do hlavního města ČR Brna nebo méně populární Prahy. Ani zahraničí nezůstává jeho cestovatelskou botou nedotčeno, neboť každým rokem organizuje vzdělávací výlety např. do Vídně, kde založil dnes již tradiční zvyk vzdání díků jeho platonické lásce Marii Terezii za zavedení školní docházky v latinském, českém a německém jazyce. Když je profesor Novák v kondici, účastní se také zájezdů do Itálie, Francie nebo Španělska.

Cestovatelská a misionářská činnost[edit]

Značnou část mládí strávil v Egyptě (cca. 1 rok). Když se do Egypta vydal i později již jako student, bylo mu dokonce dovoleno dočasně působit jako průvodce (několik minut). Jeho dalších cestovatelských výprav je nespočet, za všechny jmenujme jeho oblíbenou destinaci SSSR a Španělsko.

Budovatelská činnost[edit]

Kromě již zmíněných úspěchů se jedná také o významného budovatele – nikoliv však socialismu, jak se nabízí, nýbrž svého feudálního státu (= města). Základna města má již přes 2 m² a neustále se k velké radosti obyvatel, návštěvníků a obdivovatelů rozrůstá.

Přírodní vědy[edit]

Jako matematik se vyznamenal svým revolučním řešením příkladů známých jako úlohy o pohybu. Dejme příklad:


Kdy se setkají dva vlaky, kdy jeden vyráží z bodu A rychlostí 65 km/h a druhý o deset minut později z bodu B rychlostí 80 km/h, když trasa AB je rovna délce 150 km?


Řešení dle Novákovy výhybky: Nikdy, neboť první vlak použije výhybku, díky které se vlaky nikdy nesetkají.

Za zmínku stojí také jeho matematický zápis Kozinovy věty (Lomykare, Lomykare, do roka a do dne sejdeme se u božího soudu), která vypadá následovně: 2L = 366 + 1. Tato věta nám zároveň prozrazuje, že rok, kdy byl Kozina připraven o život, byl rok přestupný.

Související[edit]