Doživotí

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Ano, navrhuji ho zavřít na doživotí do konce života“

- {{{2}}}

Doživotí je označení pro pobyt za mřížemi až do konce (nebo skoro konce) života pachatele.

Pro lepší pochopení je možné trest odnětí svobody na doživotí na několik variant:

 1. česká - odsouzený může po 20, ev. 30 letech pobytu za mřížemi požádat o podmínečné propuštění
 2. americká - tresty se sčítají do astronomických výší (např. 666 let za 33 vražd) včetně lhůt pro podmínečné propuštění
 3. agratiace - kdy nejvyšší soudní orgán/prezident promění pachateli jeho trest smrti právě v doživotí
 4. původně nezamýšlená - obviněný dostane trest ve běžných mezích (např. 18 let), ale pro jeho vysoký věk není pravděpodobné, že se dožije svého propuštění.

Čechistán[edit | edit source]

V Čechistánu se první část doživotí vykonává buď ve Valdicích..
...nebo na Mírově

V Čechistánu se doživotí dostává (v praxi) pouze část těch, který nanejvýš zavrženíhodný a zlovolný akt - vraždu spáchali:

 1. víckrát najednou
 2. na fakanovi (bez ohledu na to, jestli na svém nebo cizím)
 3. na nějakém byrokratovi nebo papalášovi,
 4. na někom, kdo je přísně chráněn i jinými předpisy,
 5. z příčiny víry nebo politických preferencí,
 6. opětovně,
 7. brutálně, nebo
 8. pro peníze nebo jiný majetek
 9. na někom, jehož zaměstnáním je životy a zdraví chránit.

Vražda sice není jediný zločin, pro který je možné uložit trest doživotí, ale zároveň jediný, pro který byli všichni odsouzeni.

Odsouzený má právo po 10 letech požádat místně příslušný okresní soud o přeřazení ze zvýšené ostrahy do ostrahy, po 20 letech o podmínečné propuštění - dosud nebyl propuštěn žádný. Není výjimečné, že odsouzení k tomuto trestu si ho dobrovolně promění v trest smrti, obyčejně oběšením.

Jů-es-ej[edit | edit source]

Tady 333 let? Brrr!...

Ve Spojených státech amerických není trest smrti zaveden ve všech "státech". Ty, které ho nemají, ho "nahrazují" právě doživotím.

Ale zároveň se používá kumulace trestů, takže je možné, aby člověk obdržel např. 333 let - čehož se, pokud to není příbuzný Nicholase Flamela s největší pravděpodobností - nedožije.

Velice častá a nebezpečná je zásada "3x a dost!" - po spáchání třetího závažného zločinu čeká pachatele doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Nerozvinutá část světa[edit | edit source]

V Asii i Africe je vězeňství na takové výši, že než by člověk seděl do smrti, tak se raději zastřelí hned.