Necyklopedie:Vytvořit nový článek

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Crystal kate.png
Vytvořit článek

Zadejte název: <createbox> buttonlabel=Vytvořit align=left break=yes </createbox>


Dříve než vytvoříte nový článek, podívejte se na jiné články a jejich propojení a přečtěte si Editujte s odvahou, Pravidla apod.

Název článku volte tak, aby odpovídal tématu článku a současně aby byl co nejjednodušší. Přesvědčte se raději dvakrát, že v něm není žádná pravopisná chyba (pokud to není záměr). Velká písmena požívejte v názvu podle pravopisu, vše ve velkých pište jen v případě, že se jedná o zkratku.

Především nevytvářejte pahýly, to jest články, které obsahují jednu či dvě věty a které nemají šancí na rozšíření. Cílem Necyklopedie není vytvářet podobná torza a nedodělky, ale ucelené články. Pahýly, které nebudou v rozumné době rozšířeny do přijatelné podoby budou vymazány.

V ideálním případě si připravte článek mimo Necyklopedii a ukládejte již připravené texty. Při editaci používejte tlačítko náhled a ukládejte až závěrečnou editaci.