Eulychysmus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Pitvaný mozek profesorem Hofmannem

Eulychysmus je tzv. vývojová Psychopatická porucha, projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku. 

Příčiny eulychysmu jsou neznámé, většinou se má za to, že za eulychysmus mohou samy matky, které v těhotěnství pojídají vysoké množství jehnečího a sekané. Něktěří odborníci jsou názoru, že se eulychysmus přenáší pohlavním stykem nebo pokousáním.

Příznaky[edit]

Schopnosti a chování různých eulychysmých podjedinců se navzájem velmi liší.Smyslové vnímání eulychystů je oproti ostatním lidem odlišné a na určité podněty proto mohou reagovat jinak a nebo nereagují vůbec. 

Typický eulychysta se naučí chodit na nočník až kolem 10 let, první slova vysloví kolem 25 let a matematice se nikdy nenaučí.

Eulychysté mají často imaginárního kamaráda, většinou se jedná o jisté zvíře typu kozel, liška hroch, pes, dinosaurus a nebo psychodlak.

Historie[edit]

Prvními, kdo popsal Eulychysmus, byli profesoři Tomáš Hofmann a Marek Hofmann z Vysoké školy Chrudimské psychopatických věd a pavěd. Profesoři se zrovna váleli pod melounovníkem po návštěvě blízké putyky Restaurace Za Vodojemem, kde popili pár mrkvových ležáků, když tu najednou spadl meloun přímo na hlavu („na řepu“, jak by řekli místní obyvatelé) profesora Marka Hofmanna. Profesor Tomáš Hofmann si všiml, že jeho kolega není schopný spočítat, kolik leží melounů před ním a ani nedokázal rozeznat barvu melounu (tvrdil že má barvu palicovitého tvaru). Po tomto zjistění odvezl profesor Tomáš Hofmann svého bratra na univerzitu, kde ho důkladně rozpitval. Bylo to neskutečné, subjekt pitvy měl mozek v hlavě vzhůru nohama a chyběla mu celá levá hemisféra.