Furt

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Furt (dříve též "Furth") je bezrozměrná jednotka používaná pro specifikaci dlouhodobých časových intervalů.

Dle definice International System of Units (SI) nejsou povolené další řády "Kilofurt" (x 1 000), "Megafurt" (x 1 000 000), "Imrvére" (x1012) a "za chvilku jsem dole, miláčku" (jejíž výslovnost se ovšem z politických důvodů vyslovuje v každém jazyce jinak), protože se jedná o bezrozměrnou jednotku (tedy 1 Furt je to pořád, ale různě dlouhý).


„V ČR trvají opravy 1 Furt“

- jakýsi šotouš

Délka a výpočet Furtu[edit | edit source]

V České republice se délka 1 Furtu liší podle oboru.

Oblast Délka 1 Furtu
Železniční doprava nejméně 5 let
Silniční doprava nejméně 2 roky
Veřejná infrastruktura 1-20 let
Varhany 1-20 let
Brněnské metro 2 084 000 - 66 666 666 let
Splátky nejdražších tramvají světa budou trvat 1 Furt o velikosti bžilionu

To bylo jen pár příkladů. Délka Furtu se počítá podle vzorce:

Kdy "Budget" znamená, kolik peněz budeme potřebovat (tedy cenu projektu), "Cash" znamená, kolik peněz máme k dispozici.

Pro představu je to nejasné, proto příklad:

To zní hrozně. Ale naštěstí je to jediná možnost. Takže rychlodráha nebude uvedena do provozu dříve než za 25 let, které by to trvalo, kdyby hlavní město Praha vynakládalo na tento projekt všechny peníze, které má vyhrazeny na výdaje.