Hyenismus

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Hyenismus je náboženství vyznávající ono posvátné zvíře. Věřící se chovají jako hyeny, aby mohli být v příštích životech - a tomu neuvěříte - hyenami. Hyenistické chování Jak již bylo zmíněno, hyenisté se celý život chovají jako kriplové. Někteří se jako hyenisté narodí, jiní se jimi stanou z vlastní vůle. Např. malý hyenista vám stropí v supermarketu scénu kvůli čokoládě, zatím co strarší jedinec nebude mít problém vyhnat vás z vašeho místa v MHD, i když je šalina prázdná.