Invaze do Jihlavstánu

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Invaze do Jihlavstánu, známá také jako Jednodenní válka, je vojenksý střet, který proběhl mezi Moravstánem, konkrétně jeho západní provincií Jihlavstánem a Jihočechovem. Válka propukla 5.12.2020 v 09:00 ráno tamního času překročením Jihlavstánské hranice Jihočechovskou obreněnou brigádou. Výsledek války ovlivnil geopolitickou situaci regionu až dodnes.

Příčiny války[edit]

Po četných protestech a nepokojích probíhajících v Jihlávstánu vyzval tamní předseda hnutí Svobodný Jihlavstán Moravstánskou vládu sídlící v Šalingradu, aby uznala jednoznačnou nezávislost regionu. Toto však hlavní představitelé Moravstánu kategoricky odmítali. Po několika klidnějších měsícíh v roce 2020, kdy na jaře zasáhla vlna korona viru a lidé byli nuceni být doma, v létě se opatření vůči viru rozvolnila, ale lidé měli plné ruce práce chlastání piva na zahrádkách a válení se u vody a na podzim s nástupem školáků do škol přišla druhá vlna a lid byl opět zlořádnými vládami toužícími po moci opět zahnán do domovů s nemožností vycházet, situace vyeskalovola v momentě, kdy se začalo uvožavat o uvolnění opatření na poslední měsíc roku.

Měsíce relativního klidu využilo separatistické hnutí svobodný Jihlavstán k přípravám nutným pro odtržení regionu od Moravstánské nadvlády a jeho kompletní osamostatnění. Jihlavstánská Exilová vláda vyjednávala po celou dobu vojenskou a diplomatickou podporu. Světové velmoci pomoc ať už jakoukoliv odmítali málemu státu poskytnou(neměl co nabídnout na oplátku) Murický prezident se při veřejném projevu k celé situaci vyjádřil následovně :"Jedna Alabama nám stačí!".

Volání o pomoc nakonec v poslední hodině vyslyšel až Jihočechov, který se po několika letech okupace dovedl vymanit z područí Babištánu, rozpínajícího se na západ od Moravstánu. Jihlavstánští diplomaté se domluvili na vojenské podpoře z Jihočechova někdy mezi 16.-27.11.2020 v tomto případně kroniky nejsou příliš přesné a toto datum tedy není údáváno stoprocentně. Celá operace měla proběhnout dle původní plánu JIhlavstánců 6.12.2020. Mělo dojí převzetí moci Jihlavstánskou Exilovo vládou nad regionem, vytlačení Moravstánských jednotek za hystorickou obou států a zabezpečení hranic.

Představitelé Jihočechova však měli jiné plány. Poté co si celá země po letech okupace, kdy její lid byl pod neustálím tlakem, perzekucemi a vykořisťováním, vybojovala cestu k opětovné nezávyslosti na Babišstánu, žil lid jihočechova v přesvědčení, že je předurčen ke znovusjednocení ČechRepu, v čele s nejmocnějším členským státem Jihočechovem. Byla tedy v tajnosti naplánována druhá operace, nesoucí název BamBus, která měla zaúkol dobít Jihlvastán a získat jej pod sféru vlivu Jihočechova.

Šablona:Sidebar