Jáchym

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Jeden Jáchym (značka Jch) je jednotka zahulenosti hospody. Dildo, Sodoma et al. (autoři tohoto článku) ji definují jako množství kouře, které vygeneruje Jáchym v průměrné hospodské místnosti, během picí doby osmi piv, za předpokladu, že má neomezený příjem cigaret. Vzhledem k velikosti jednotky se používají v praxi její tisíciny - milijáchymové (mJch).

Příklady z praxe:

Hospoda, kde je čerstvě otevřeno a vyvětráno, ale včera se tam celý večer kouřilo: 2-5 mJch

Výčep, kde kouří 2-3 hosté: 50-120 mJch

Klasická venkovská putyka v 8 večer: 100-150 mJch

Zakouřená hospoda s automaty: 250 mJch

Policejní služebna s hořícími pneumatikami: 850 mJch