Nákladní mravenec

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Mravenci jsou opravdu zajímavá a zvláštní stvoření. Mravenci žijí v gangech po několika tisících a každý mravenec má svůj zvláštní úkol. Mravenci si dělí práci podle typu jejich těla ať už to je např. vysokozdvižný mravenec, který dbá na uskladnění surovin v mraveništi nebo paletový mravenec, který dbá na rozvoz materiálu po mraveništi. I když mravenčích druhů existuje několik tisíc, nejdůležitějším ze všech je právě nákladní mravenec.

Jeden z prvních prototypů

Historie vývoje nákladních mravenců[edit]

První zmínka o nákladních mravencích pochází z okolí Peru někdy v roce 1203, kdy mravenčí kolonie v Jižní Americe trpěly celoplošně nedostatkem potravy. Nákladní mravenec měl v té době sloužit jako rychlý přesun potravy mezi ostatní kolonie - avšak nikdy k žádnému vývoji nedošlo. První vývoj nákladních mravenců začal až v roce 1458 kdy na trůn Maďarska nastoupil 14 letý král Matyáš Kurvín, který pochopil vážnost problému hladomoru mravenčích kolonií a věnoval nemalý finanční obnos na výzkum těchto mravenců (1 grešli).

První použití nákladních mravenců[edit]

První plně funkční nákladní mravenec byl sestrojen roku 1460 a v roce následujícím uveden do služby. Tento typ nákladního mravence zvaný "Ferda-1" byl poháněn motorem na dřevěné uhlí. S rychlostí neuvěřitelných 5 km/h byl tento mravenec schopný z hlavního mraveniště rozvést jídlo do ostatních kolonií během 6 dnů.

Nákladní mravenci v Normandii[edit]

Nákladní mravenci se napříč historií podíleli na spoustě událostí. Tou největší bylo vylodění v Normandii. Když se spojenecká vojska připravovala na vylodění, do každého výsadkového člunu byla přidělena skupina 4-6 nákladních mravenců typů "69" s dieselovými motory a typů "96" s elektromotory. Vedení Mravenčí rady a Sdružení mravenčího svazu se rozhodlo během vylodění otestovat i nové létající prototypy se jménem "Nestíhačka" které měly za úkol dopravit spojenecké výsadkáře za nepřátelské linie. Samotný výsadek byl komplikovaný jak pro spojenecká vojska, tak i mravence samotné. Díky tomuto experimentálnímu použití inženýři z mravenišť přišli na problém s chlazením motorových jednotek u těchto létajících typů, který způsoboval náhodné výbuchy celého stroje.

"Nestíhačka typ2" je vzdušný nákladní mravenec užívaný od roku 1944-1960

Nákladní mravenci v moderní době a jejich typy[edit]

Nákladních mravenců existuje opravdu spousty druhů které se dělí na tyto skupiny.

Vysokotonážní nákladní mravenci[edit]

Vysokotonážní mravenci byly vytvořeni především pro těžkou práci a odvoz materiálů z kamenolomů. Můžou avšak převážet spousty dalších těžkých břemen, další velmi časté využití můžeme najít v docích.

Vzdušní nákladní mravenci[edit]

Vzdušní nákladní mravenci v dnešních dobách fungují na velmi výkonných jaderných motorech. Tento druh mravenců byl sestrojen pro účely doručení nákladu na velmi dlouhé vzdálenosti. Vzdušní nákladní mravenci se mimo jiné vyskytují i ve službách armád v řadě zemí (např. USA, Estonsko, Maďarsko )

Vodní nákladní mravenci[edit]

Vodní nákladní mravenci byly sestrojeni pro přepravu zboží přes velké vodní plochy. Tento typ mravenců není již tak používaný v moderním světě. Po objevení vzdušných nákladních mravenců rada ukončila financování projektu vodních mravenců. I když vodní mravenci byly nejčastěji používáni v období 1470-1870 některé země mají vodní mravence stále ve službě.