96

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Yin and Yang.svg

Tento článek na téma "96"

pojednává o opačném tématu než článek 69.

96 je opak čísla 69

96 je také číslo které se magicky propojuje s číslem 69 is magic