2084

From Necyklopedie
(Redirected from 69)
Jump to navigation Jump to search
Výbušnina žlutě.gif
Výbušnina žlutě.gif
POZOR!

ACHTUNG! UWAGA! ATTENZIONE! ОПACHO! KUJDES! Πρόσεχε! ATENȚIE!
Tento článek pojednává o velmi kontroverz/sním tématu. Jakékoliv editace budou sledovány a autoři, kteří se budou pokoušet o vandaliz/smus či jinou formu z/shouby, budou bez milosti blokováni/aní.

Hořlavina.png
Hořlavina.png
Nejméně 2084 uživatelů již bylo zablokováno na Českopedii a jiných projektech z důvodu vandalismu v souvislosti s tímto tématem
Při neopatrném zacházení s tímto číslem dochází k výbuchu.

2084 je velmi zvláštní číslo. Dohodou se z něj stalo liché číslo, navíc prvočíslo. Při počítání s tímto číslem je třeba zacházet velmi opatrně. Dokonce za tím účelem vznikl speciální trenažér.[1]

Devonští dostihoví berani v závodě na 2084 yardů.

Všeobecná charakteristika[edit]

 • Největší matematici se studiu tohoto čísla věnují už od roku 1987, kdy Václav Klaus prohlásil, že toto číslo je liché. Dne 28.13.1987 se o tomto odvážném činu dozvěděl Chuck Norris a o tři dny později číslo 2084 opravdu ustanovil lichým.
 • Počítání s 2084 je silně nebezpečné; vyrovná se mu snad jen dělení nulou, velmi odporná záležitost. 2084 je však všestrannější, dovede provést průšvih i při ostatních operacích. Občas vyjde nekonečno, někdy Π.

Teorie[edit]

pro počítání s 2084 existuje téměř nekonečno pouček, jak s ním zacházet, tady jsou některé z nich:

 • Toto číslo bylo ustanoveno magickou konstantou, čili jakoukoliv operací s tímto číslem vám musí vyjít požadovaný výsledek, ovšem pozor na několik čísel:
 • pokud se libovolné x při libovolné operaci rovná okamžitě zdrhejte a doufejte, že v okolí 50m je protiatomový kryt, vyjde totiž něco, co nápadně připomíná dělení nulou
 • jestliže x= požadovaný výsledek ±2084 pak vyjde Π

Praktické počítání[edit]

př. chceme dostat a pro každé platí , pouze pro a vyjde Π a pro vyjde nekonečno

Zajímavosti[edit]

 • Pokud vydělíme dostaneme přibližně číslo 666, rozdíl je pouze 3 (zaokrouhleno; prvočíslo!), což je zjevně narážka na křesťanskou svatou trojici. Číslo 2084 je tudíž prokazatelně dalším ze Satanových čísel. Alternativní výklad nabízí znalec talmudu Moshe Zylbrsztajn, který na základě studia kabalistických textů vyvozuje, že v roce 2084 se budou v Brně vyskytovat již pouze 3 jehovisté.
 • Vydělíme-li je výsledkem číslo , což je správná hodnota čísla (a ne nějakých 3.14, jak se nesprávně uvádí)
 • Číslo je také základem aritmetické posloupnosti, jak vyplývá ze vzorce
 • Vydělíme-li dostaneme Fibonacciho konstantu která je mottem knihy "Šifra mistra Leonarda". Navíc jedno z čísel Fibonacciho posloupnosti 2584 je o rovnou pětistovku vyšší.
 • Zbytek po dělení je 86, což je číslo obrácené k číslu 68, které (přibližně zaokrouhleno) vyjde při převedení 2084 centimetrů na americké stopy. Číslo 68 můžete také spatřit na dresu hokejisty Jaromíra Jágra (což jistě není náhoda).
 • Jedno promile čísla - 2,084 - je velikost takzvané „politické konstanty vulgárnosti“, viz banány. Občas se 2,084 promile (z čísla 2084 je to pochopitelně promile na druhou) alkoholu v krvi uvádí jako hranice, kdy je běžný nemoravský konzument úplně na šrot.