Anatomický ústav

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Anatomický ústav (případně "Ústav anatomie") je nedílnou součástí lékařských fakult. V anatomickém ústavu probíhá výuka anatomie.

Posluchárna anatomie

V každém anatomickém ústavu je:

  • Pitevna, kde výuka probíhá na zemřelých spoluobčanech.
  • Posluchárna, kde probíhá teoretická část výuky.
  • Muzeum, kde jsou uchovány příklady různých anatomických deformací.
  • Knihovna, kde je uchovány knihy
  • Kanceláře, sborovna,...