Dotace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Jedno z těch oken, ze kterého se vyhazují veřejné prostředky

Dotace je název pro způsob financování různých postradatelných aktivit, např. autobusové dopravy.

Členové VTN už ví, že dotacemi se pouze poškozuje tržní prostředí, a usnadňuje, aby se veřejnými penězi mrhalo právě na různé postradatelné aktivity - na nekoukatelné filmy, nepotřebné "ekologické" kotle, alternativní "obnovitelné" zdroje elektrické energie, mezistátní spolupráci, a jiné pičičandy.

Dotace vždy zapáchají §331 trestního zákoníku, neboť jejich objem umožňuje nemálo finančních prostředků...odcizit...

Na Necyklopedii se dotace nevyskytují, neboť nástrojem osobního(kariérního) růstu a seberozvoje je jmenování doktorem (NUDr.), u opravdu nadaných jedinců docentem nebo profesorem.