Elementární částice

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Elementární částice jsou v oboru silozpytu základními nedělitelnými stavebními kameny vesmíru veškeré hmoty, energie, síly a případně i časoprostoru. V průběhu historie bylo mnoho částic považováno za elementární aby se později zjistilo, že jsou složeninami jednodušších částic. Proto se seznam částic považovaných za elementární může v budoucnu změnit, zde budeme projednávat o nejčerstvějších hypotézách jak jej představil VTN.

Škvarky[edit]

Škvarky se dělí podle chuti, barvy a zápachu.

Vyskytuje se 7 chutí škvarků - slané, hořké, kyselé, sladké, pálivé, umami a škrobové. Předpovězena je taktéž chuť železitá a mléčná

Podle zápachu se škvarky dělí na 5: prdlavé, zvratkové, čůravé, pyžmové a hnilobné

Podle barvy na 3: černé (spálené), dozlatova a bílé (syrové).

Existuje tedy 7 x 5 x 3 známých škvarků a k tomu stejný počet antiškvarků, dohromady 7 x 5 x 3 x 2 přičemž stojí za povšimnutí, že všechny konstanty tohoto výpočtu jsou prvočísla.

Jedním z dalších možných dělení škvarků je podle typu na vepřové, hovězí, drůbeží, rybí, houbové, morušové, velbloudí a jiné, přesná definice tohoto dělení nebyla podána stejně jako kompletní výčet hypotetických typů jejich množství se však odhaduje na prvočíslo.

Kvantová cukrová vata[edit]

Kvantová fyzika popisuje hmotu jako fluktuaci cukrové vaty která po kontaktu s vodou tvoří hrudky tato teorie je v souladu s teorií vláken, která o částicích pojednává jako o vláknech cukrové vaty které se navzájem zamotávají případně se lepí na prsty. Tato vlákna mají až jedenáct rozměrů většina z nich je však nepozorovatelných, pozorujeme je jako výše zmíněnou chuť, zápach a barvu škvarků.