Škvarky

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Telegraf.jpg Další vysoce odborné články obsahuje naše
Vysoce odborná knihovnaTM
Srážka škvarků a vznik hadronů na simulaci VTN

Škvarky jsou základní stavební částice hmoty. Ze škvarků jsou složeny hadrony potažmo protony a neutrony. V nemoravsky mluvících zemích se jim nesprávně říká quarky. Dnes již víme že škvarky se mohou slučovat do chytrých tlup jako tetraškvarky, název vychází z Cimrmanova výzkumu jak balit mléko, po neúspěšných pokusech s balením do novin a mastného papíru, konečně vynalezl tetrapack, z toho dovodil že obdobně se mohou balit i škvarky.

Největší vědecký pokus všech dob[edit | edit source]

„Když to nejde silou, půjde to ještě větší silou.“

- Capt. Edward A. Murphy

A máme to tady! zajásal 10. září 2008 šéf projektu Lyn Evans. Evropská organizace pro jaderný výzkum a Vědecký tým Necyklopedie totiž právě spustili provoz na Large Hard-on (někdy špatně psáno Hadron) Collider - největším urychlovači částic na světě.

Gigantickým, 27 km. dlouhým urychlovačem na francouzsko-švýcarském pomezí poprvé proletěl svazek škvarků. Téměř rychlostí světla. Částice měly energii jako rozjetý žabotlam.

Rozšířená klasifikace částic dle Járovy experimentální laboratoře

Vůně[edit | edit source]

Škvarky se rozdělují na šest vůní.

Symbol Vůně Klidová hmotnost
(MeV/c2)
Elektrický náboj Izospin Podivnost Půvab Krása Pravda Antičástice
p vepřové (frangl. pork) 4 - 8 0 0 0 0
g gagálí (angl. goose) 1,5 - 4 0 0 0 0
do psí (angl. dog) 80 - 130 0 0 0 0
du kachní (angl. duck) 1150 - 1350 0 0 0 0
c kozí (angl. capra) 4100 - 4400 0 0 0 0
o ovčí (angl. ovis) 170900 ± 1800 0 0 0 0

Elektrický náboj, izospin, podivnost, půvab, krása a pravda představují kvantová čísla škvarků.

Co dokážou hadrony-malá chybička a miliardová škoda

Hadrony[edit | edit source]

Hadrony jsou složené částice, které obsahují škvarky a antiškvarky. Dělí se na:

  • baryony
  • mezony

Ze tří škvarků se skládá baryon, a to tak, že každý škvarek má jinou barvu, tzn. výsledný baryon je bezbarvý. Baryon tedy může mít hodnotu podivnosti 3. Ze škvarku a antiškvarku stejné barvy vznikají mezony. Barvy škvarků v mezonu se mění, přičemž pravděpodobnost zachycení kterékoli ze tří barev je stejná.

Hvězdy[edit | edit source]

Škvarky nejsou jen základním kamenem hmoty ale i posledním kamenem. Podle škvarkové teorie vznikne po neutronové hvězdě ještě škvarková hvězda která je vyšším stupněm hmoty. To znamená že po černé díře může ještě vzniknout díra bílá. Vědci Necykloverzity dopracovávají tuto teorii na další barvy jak z toho logicky vyplývá. Vzhledem k tomu, že škvarkovou hvězdu objevil čínský astronom, bude škvarková hvězda zcela jistě žlutá a bude mít podobné fyzikální vlastnosti jako čínské výrobky. VTN při výzkumu pohlcování tmy objevil i naprosto tmavé hvězdy, zkoumá se jestli je to nejvyšší forma nebo základní forma hmoty, zdá se podle posledních poznatků se to dá vysvětlit Škvarkovou teorií po jejím dopracování.

Jedna z málo známých škvarkových mlhovin, lze pozorovat podobu domácích škvarků

. Při výzkumech v hospodě VTN objevil zákonitosti supersymetrických částic, tyto částice se skládají podobně jako například velký rum s pivem, s různých škvarků, zdálo být nemožné že tyto částice existují, neboť podle Müdlerovy teorie rovnosti a nerovnosti to odporovalo vesmírným zákonům, avšak zase pomohla alkoholická teorie, je vidět že bude muset být vypito ještě mnoho alkoholu než poznáme všechny vesmírné zákonitosti. Toto bylo použito v aplikovaném výzkumu pořádku kde se došlo k naprosto stejným výsledkům(nepořádek je tvořen přílišným množstvím pořádku), takže existence supersymetrických částic je nezvratně prokázána a neodporuje teorii rovnosti a nerovnosti. Podle posledních výzkumů je nasnadě že tyto částice tvoří nezanedbatelnou část černé hmoty vesmíru.


Obdobné výzkumy[edit | edit source]


Chcete-li se pobavit a ne se jen dozvídat nové užitečné věci, podívejte se na heslo Škvarky na české Wikipedii.
Nehopsající Wikipedie.png
Necykloverzita-razitko.svg NECYKLOVERZITA
se zaručuje za správnost informací v tomto článku.
Tento článek může být překopírován a použit
jako plnohodnotná diplomová práce.Švejk2.jpeg „...rozumí se samo sebou, že mluvím o škvarkách z domácího sádla, tak jak jim říkají domácí škvarky. Ne hnědé barvy a také ne žluté. Musí to být něco mezi těma dvěma odstíny. Takový škvarek nesmí být ani příliš měkký, ani příliš tvrdý. On nesmí chroupat, to je přepálen. Musí se rozplynout na jazyku a nesmíte mít přitom dojem, že vám teče sádlo po bradě...“
Švejk, I/8 - Švejk simulantem