?

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ambox blue question.png

? neboli otazník je interpunkční znaménko signalizující, že věta jím zakončená je otázkou. Například věta:

  • "Nevíte, kolik je hodin."

otazník neobsahuje, je to běžná věta oznamovací. Pan, paní či slečna, případně nebinární ono/oni jiné osobě sděluje, že tato nemá ponětí o čase. Ukažme si podobnou větu:

  • "Nevíte, kolik je hodin?"

Onen ocásek nad tečkou na konci věty (poznáváme již zmiňovaný otazník) zásadně mění její význam - z původního konstatování na otázku. Přesněji jde o tzv. otázku zjišťovací, kdy pan, paní či slečna, případně nebinární ono/oni zjišťuje, zda dotyčná osoba neví, kolik je hodin. Podle situace může osoba odpovědět například: "Ano, máte pravdu, nevím, kolik je hodin." V opačném případě osoba odpoví asi takto: "Ne, vím, kolik je hodin." Pan, paní či slečna, případně nebinární ono/oni, podle stupně zvědavosti, může ještě položit tzv. otázku doplňovací:

  • "Kolik je hodin?"

Osoba pak doplní původní informaci o tom, že ví, kolik je hodin, o počet hodin. Například: "Jedna."

Opakováním otazníků můžeme v psaném projevu vyjádřit emoce tazatele. Citujme překvapeného studenta:

Někteří jedinci s jemným citem pro jazyk jsou schopni otazníkem vyjádřit také specifickou intonaci věty oznamovací, viz první věta v následující ukázce

  • "Chtěl bych se zeptat? Nevíte kolik je hodin?"