Shift

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Shift je ta klávesa támhle!“

- čtenář Necyklopedie


Shift, ta klávesa támhle ------------->,


Shift, někdy psáno jako shift nebo shit, je klávesa na klávesnici, která má nekalé následky, když ji stisknete v kombinaci s jinými klávesami nebo vícekrát za sebou. Většina z těchto následků je popsána níže:

Pozor! Tyto klávesové zkratky fungují jen na Operační Systém Windows, nesnažte se je použít na Svatý Linux či na jiné chabé Operační Systémy jinak můžete skončit na márnici.


Kombinace kláves Následek
Obrázek
Shift zmáčknut 5x Spustí se funkce jedním prstem, která vás začne otravovat.
X.png
Shift+Macro (To je to tlačítko hned vedle Shiftu, pokud ho nemůžete najít, tak máte zastaralou klávesnici, jste slepí nebo nablblí.) Vznikne takzvané znaménko I, kterým můžete podpálit Necyklopedii a způsobit konec světa. Krach.gif
Ctrl+Shift+J+S+E+M+Space+B+L+B+E+C Převede všechen váš majetek na firmu Microsoft. Windowshorror.png
Alt+F4+Shift Vypne všechny vaše otevřené programy.
X.png
Alt+F4+Shift zmáčknut 10x (Pro maximální účinek stiskněte 100x) Stejné jako předchozí, ale dokonce vymaže všechna uživatelská data. Windows6.jpg