Ř

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Ř – essence nejhlubšího češštví

Ř je písmeno označující nejtypičtější českou hlásku (těsně před „Ch“). Píše se jako R nebo r, nad které se umístí háček, který vypadá jako malé v. Ačkoli háček používají i jiné jazyky (slovenština, slovinština, ladinština, lužičtina, ...), háček na R má jen čeština a obě lužické srbštiny, které však jsou z hlediska Čechů jen českými nářečími podhorských slovanských Sasů.

Správná výslovnost Ř[edit | edit source]

Figurantka Denisa Frýdecká předvádí správné postavení rtů a zubů pro výslovnost Ř.

Definice: Ř je zvýšená znělá či neznělá středová pulmonická alveorální vibranta.

Jakmile jsi kdokoli, kdo absolvoval aspoň obecnou školu, tohle přečte, okamžitě ví, jak má Ř vyslovit.

To ovšem neznamená, že to vyslovit opravdu dokáže. Vyslovit české Ř opravdu správně umí pouze a výhradně etnicky čistí Čechové. Vědecký tým Necyklopedie zjistil, že pro správnou výslovnost Ř o délce 37 setin vteřiny je nutno aktivovat 23 různých svalů ve 3 různých sekvencích. Není-li osoba etnicky čistá, nemůže správné české Ř vyslovit, protože jí pro to nemá anatomické předpoklady. Proto Ř pro většinu cizinců představuje takový problém, že přes celoživotní trénink nedokážou Ř vyslovit.

Chybná výslovnost Ř[edit | edit source]

Ř špatně vyslovuje i řada Čechů, svádějíce to na svou logopedickou vadu. Vědecký tým Necyklopedie však rozborem 1487 rodokmenů lidí s vadnou výslovností zjistil, že tyto osoby nejsou Češi, ale vetřelci cizáckého původu, případně potomci těchto vetřelců, kteří pronikli na české území.

Ř ostatních národů[edit | edit source]

Mnoho Čechů si myslí, že čeština je jediný jazyk světa, který tuto hlásku má, ale není tomu tak. Podobnou hlásku mají i Lužičtí Srbové, Poláci, Kašubové, Bašmaci, Tamilové, Sicilané z provincie Noto a některé menší kmeny. Žádný z jazyků těchto národů však nemá Ř tak řvoucí, drnčící, mastně šišlavé a agresivně syčící jako čeština.

Jak Ř vzniklo[edit | edit source]

Jako celá čeština, bylo i ř součástí vojenské šifry, namířené proti cizákům. Když čeští vlastenci za Národního obrození, křísili tuto prakticky mrtvou šifru k životu a předělávali jí na jazyk, objevili i Ř. Protože byli vzdělaní, rychle odhalili, jak se má správně vyslovovat a začali to učit své okolí. Výsledek se brzy dostavil a již v první generaci česky mluvících obyvatel bylo možno rozlišit pravého Čecha od přivandrovalého cizáka.

Společensko-politické důsledky existence Ř[edit | edit source]

Existence Ř v českém jazyce a anatomická odchylka vestibulárního ústrojí českého etnika, která Čechům umožňuje tuto hlásku bezchybně vyslovovat, měla dalekosáhlé důsledky na obyvatelstvo české kotliny a moravských úvalů. Již ve století 19. se obyvatelstvo správně vyslovující Ř začalo distancovat od svých spoluobčanů, kteří Ř nevyslovovali správně, případně vůbec. Proces separace vyvrcholil v polovině 20. století, kdy veškeré obyvatelstvo, které neprošlo testem správné výslovnosti, bylo vystěhováno do sousedních zemí – měli přesně a rychle přečíst větu: Mařeno, řekni Ř, neřeknu, ty vořechu, ty by ses mi řehnil. Tím bylo uvolněno místo pro další rozvoj domácí populace a také byl dokončen proces formování moderního českého národa.

Další zajímavosti o Ř[edit | edit source]

Čechoameričtí krajané demonstrují svoji etnickou čistotu
  • Mnoho Slováků dokáže správně vyslovit české Ř, což dokazuje, že tento fiktivní národ je českého původu. Na Slovensku to ale neříkejte nahlas, nebo dostanete popapuli. Nikdo neví, co to ta popapuľa přesně je, ale všichni, kdo ji dostali, byli předtím biti jako žito, a tak si na samotnou popapuli nemohou vzpomenout.
  • Většina Cikánů umí vyslovit Ř bezchybně, což dokazuje společný etnický původ. Na což ostatně ukazuje i prakticky shodné chování Čechů a Cikánů v rakouských obchodních domech.
  • Polské RZ se vyslovuje podobně, dokonce má 2 varianty, ale žádná z nich nezní stejně jako ta česká a Poláci sami mají s českou variantou takové problémy, že nikdy nedošlo k vytvoření Poláky mnohokrát navrhované Konfederacje Narodów Zachódnosłowiańskich. Češi si nepřáli míšení s tak nečistým etnikem.
  • Ř má i tamilština, avšak tamilská výslovnost Ř je tak odporná, že o nějaké příbuznosti Čechů s těmito muslimskými fanatiky nemůže být ani řeči.
  • Ř přivádí do transu všechny cizince, kteří se začínají učit česky. Fascinuje je. Pro Američany je to dokonce opravdová challenge (nikdo, krom Američanů neví, co to je, ale Američané o tom často mluví).
  • Ř způsobuje deprese u všech cizinců, kteří se stanou pokročilými studenty češtiny. Deprimuje je. Američané dokonce hovoří o disaster (to je nemoc podobná dyzentérii). A zkuste vyslovit slovo "tři" nebo "čtyři" např. před nějakým Holanďanem. Bude "ř" přímo fascinován. Jen se mu pak nesmějte, až se bude snažit o marné napodobení tohoto podivného skřípavého zvuku.


Užití Ř[edit | edit source]

Ř užívají Češi zejména k označení cizozemských geografických jevů, v jejichž originálním názvu se přirozeně žádné Ř nevyskytuje. Například: Řecko, Paříž, Řím, Řezno (Hellas, Paris, Roma, Regensburg). Totéž platí i pro osobní jména cizího původu – Řehoř, Vavřinec, Jiří, Ondřej (Gregorius, Laurentius, Georgius, Andreas).