Česko

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Čečensko.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Split-arrows.png Tento článek nemá skoro nic společného s článkem ČESCO.

To je dobře, kdyby byly stejné, nebyl by důvod, aby se jmenovaly jinak.„Sláva! Země plná mléka, ryb a strdí!“

- Praotec Čech

„Ale v řece tečou splašky a vzduch smrdí.“

- Praprapraprapravnuk Čech

„Vážení a milí předci, povězte mi, co to jsou ryby, mléko, strdí, vzduch a země?“

- Praprapraprapraprapraprapravnuk Čech
Republika Česko
Republic of Czechia
捷克自治区
Flag of Czech Republic             Coat of Arms of Czech Republic
Státní vlajka Státní znak
Motto: „Pravda vítězí a proto prohráváme“ (Anglicky „Truth prevails, and thus we lose“)
Národní Hymna: The Archer's March
Národní Hymna EU: Brother John
LocationCzechRepublic.png
Oficiální jazyk hantec
Hlavní město Praha, Brňané však stále žijí v přesvědčení, že Brno
Vláda mění se každých 6 měsíců
Politický systém šibalokracie (původní česká syntéza kleptokracie a absurdistánu)
Prezident Petřík Pavlík
Národní hrdina Andrej Babiš, český národní hrdina slovenského původu
Mezinárodní hrdina Václav Havel, český mezinárodní hrdina
Nezávislost 1939, 1968, 2004
Měna Českokoruna
Náboženství něcismus, nic
Národní nápoj pivo, metylalkohol

„Při vyslovení slova „Česko“ po mně lezou slimáci.“

- Václav Havel, exprezident Česka

„Jsem velmi šťastný, že jste použil výraz Czechia jako já. Zní to mnohem lépe, a ne tak chladně jako Czech Republic.“

- Miloš Zeman, President of Czechia

„Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande!“

- Reinhard Heydrich
Že budeme v Česku, snadno poznáme podle varování na hraniční tabuli.
Jak to vidí češi

Česko je vnitrozemský stát ležící ve střední Asii. Sousedí na západě s Německem, na východě není daleko do Ruska. Na mapách nenaleznete žádné moře, jen krev a mléko, uran, strdí a údajně i med. V 90. letech minulého století začaly plány na zatopení části Moravy tak, aby se sousední Slovensko stalo českou zámořskou kolonií. Kvůli Greenpeace k tomu však nedošlo (Moravistánští katolíci to přisuzují vlivu sv. Cyrila a Metoděje, jistá část populace zase Klementa Gottwalda).

Status regionu

Česko je de facto protektorátem Slovenska – koneckonců nejmocnější postavou v Česku je Slovák – což ale téměř žádný stát neuznává a to ani Češi a Slováci samotní. Je federací Čech, Bohemie, Vysočiny, Moravistánu a Slizka. Česká konfederace je zcela pod nadvládou Česka, ostatní dva celky jsou téměř samostatné. Zvláštním územím v tomto státě je Svobodné knížectví Jihlavisland, které zatím nebylo ostatními regiony uznáno.

Česko a jeho status záleží též na úhlu pohledu. Podle Čechů je Česko nezávislá rozvinutá země, Sudetší Němci to vidí docela opačně. Absurdistán, Cajzlistán, Tuzemsko nebo Kocourkov jsou na mapě na stejném místě jako Česko, a s tímto "Českem" tak nějak "koexistují". Celkově je země Česka odkázána na milost a nemilost sousedního Německa a jeho nezávislost je zaručena pouhopouhým cárem papíru.

Dějiny

Podrobnější údaje naleznete v článku Nejtragičtější události českých dějin.

Dějiny Česka tvoří dlouhá řada prohraných bitev, neschopných, hrabivých a omezených vládců, podrazů, lží, nenávisti, hloupých rozhodnutí a zcela unikátní lenosti. Pozoruhodné přitom je, že na počátku dějin Česka legendární praotec Čech přišel do neobydlené a prosperující země, která oplývala mlékem a strdím (nelze dnes již s určitostí určitostí říci, co ona streď vlastně byla, existuje ale domněnka, že šlo o chmel).

Nějaký čas dokázaly pak ještě české kmeny prosperovat, protože získávaly jistý ekonomický profit z obchodu s otroky, později ale začaly do otroctví prodávat i své soukmenovce a po té, co Přemyslovci vyvraždili poslední zbytky alespoň částečně inteligentních a pracovitých Slavníkovců, již nastal definitivní a všeobecný úpadek a doba temna.

Podrobnější údaje naleznete v článku Příchod Slovanů.

Ghetto pro polské zajatce

Podrobnější údaje naleznete v článku Prsomyslovci.

Před 1000 lety, při svých výbojích, zajali Češi početnou skupinu Poláků. V rozporu s mezinárodním právem nebyli zajatci ani obviněni z terorismu a postaveni před řádný soud, ani jim nebyl udělen status válečných zajatců, ani přiznána práva náležející válečným zajatcům. Namísto toho byli umístěni do ghetta vybudovaného kolem Domažlic. Začalo se jim říkat Chodové, neboť při vězeňských procházkách mohli pouze stále chodit v kruhu. Proti české zvůli se několikrát vzbouřili. Poslední slavné povstání vedl Jan Sladký Kozina. Češi se tak stali inspirací pro Američany, kteří nakládají stejně s afghánskými zajatci jež umístili do ghetta Guantánamo.

Konkurenční teorie naopak předpokládá jako původní jméno oblasti Chodsko a vykládá jej podle zvyku starých Čechů, kteří ve své zaostalosti a malomyslnosti znali jen dvé světové strany: Chod a opačnou Nechod. Z toho tedy mělo vzejít Chodsko a zhruba na opačné straně království se nacházející, k nepoznání zkomolené Náchodsko.

Šťastné mezidobí

Podrobnější údaje naleznete v článku Dějiny rodu Schwarzenbergů.

Jistou nadějí se na krátko jevilo relativně šťastnější období po prohrané bitvě na Bílé hoře, kdy do Česka přišli noví vládci nezatížení českým genetickým fondem. Ale i ti brzy zabředli do hašteřivých místních poměrů a nakazili se příslovečnou slovanskou trudnomyslností. Snad jedinou světlou kapitolou v dějinách Česka bylo krátké období po tzv. Mnichovské smlouvě, dnes je však jisté, že ani tento poslední pokus o povznesení místních poměrů se v Česku nezdařil.

Československo

Podrobnější údaje naleznete v článku Československo.

Po první světové válce zasahovalo panství Čechů až do dalekých končin v sousedství Rumunska. Pak se ale začalo postupně zmenšovat. V roce 1945 vládce Edvard I. věnoval Rusňácko ruskému caru Ocelinovi. V letech 1992-1993, v době vlády Václava V., tak řečeného Havla, inicioval pozdější vládce Václav VI., tak řečený Klaus osamostatnění Hornouherska.

Budování socialismu

Názorná ukázka toho, kam kráčí Česká republika

Podrobnější údaje naleznete v článku Komunistické procesy v ČSSR.

Padesátá léta minulého století byla zlatou érou budování socialismu a světlých zítřků v Česku. Socialismus zalil celé Česko, v menší míře pak Moravsko a ještě méně Slovensko, prakticky přes noc, právě tak jako ze dne na den rozkvétají z jara šeříky na petřínských stráních.

Budování socialismu v Česku by bylo mnohem strastiplnější bez zázemí Druhé světové války. Po obsazení Československa si Němci uvědomili, že ve svém dějinném projektu Drang nach Osten nepočítali s tím, že jim budou stát v cestě Češi. Češi se v období protektorátu sice projevili jako ochotní denunciátoři a udavači, byli ochotni pro německou armádu i levně pracovat, jejich zbrojní produkce byla ovšem tak nekvalitní, že ji bylo možno považovat spíše za sabotáž. Ještě horší to pak bylo s českými branci, kteří se hromadně pokoušeli hlásit do Wehrmachtu. Jediným řešením bylo okamžitě oddělit český živel od inteligentních a spolehlivých Slováku a to zřízením protektorátu Böhmen und Mähren a samostatného Slovenského štátu.

Po prohrané válce se Slováci slitovali nad svými chudými západními bratranci a přijali (naposledy) Česko do společného státního útvaru, který Slováci z ohledu na arogantní český nacionalismus pojmenovali opět Československo.

Co Čechům chybělo při podpoře německé branné moci, to překvapivě projevili při budování nové socialistické vlasti a v této oblasti přestihli zcela jednoznačně i Slováky. Rozkvět ideálů socialismu v padesátých letech nemá obdoby v dějinách Česka, řada Čechů se tehdy dokonce naučila i číst, aby po večerech mohli studovat díla klasiků marxismu-leninismu.

To, že toto období prosperity je pro české poměry nepřirozené, se začalo projevovat v šedesátých letech, kde vedoucí komunistická strana postupně začala nezodpovědně experimentovat s rozvolňováním socialistické ekonomiky, výuky marxismu-leninismu na školách a koncem šedesátých let dokonce zkusili i částečně omezit cenzuru. Výsledkem byla naprostá katastrofa roku 1968, kdy komunističtí vůdci zcela selhali ve své dějinné roli a nebýt téměř absolutní podpory ideálů socialismu ze strany Čechů, není vůbec jisté, zda by tehdy socialismus v Česku přežil.

Řízení obrodného normalizačního procesu, který vrátil Česko tam, kam patří a kam se všichni Češi toužili dostat, byl pověřen soudruh prezident Gustáv Husák. S postupujícím věkem mu ovšem přirozeně ubývalo sil a energie a v roce 1989 došlo ke krvavému puči, označovanému též jako Sametová revoluce, kdy Češi po řadě let spokojeného života, sociálních jistot a prosperity opět jednou zapomněli, co je pro ně nejlepší a se vrozenou tupohlavostí se rozhodli, že si budou vládnout sami a že nepotřebují mít v ústavě zakotvenu vůdčí úlohu KSČ.

Restaurace socialismu a členství v EU

Podrobnější údaje naleznete v článku Vzpomínky na socialismus.

Roky po krvavé Sametové revoluci v roce 1989 jsou snad nejtemnější kapitolou dějin Česka. Blahobyt, který Česku přinesl v rámci internacionální pomoci Sovětský svaz, dokázali Češi během pár let zcela rozvrátit a přivést prosperující socialistickou republiku k bankrotu. Státní dluh Česka během jednoho roku vzrostl na stonásobek HDP Spolkové republiky Německo. Za této situace již nedokázali Slováci udržet nad hladinou potápějící se ekonomiku Česka a v roce 1993 opustili společnou federaci. Jako projev dobré vůle ponechali Česku původní společnou vlajku, aby Češi mohli předstírat, že oni jsou ti, kdo jsou nositeli tradice zaniklého Československa.

Česko v následném období přežívalo pouze díky humanitární pomoci OSN a EU. Protože tato situace byla dlouhodobě neudržitelná, dohodli se představitelé Evropské unie spolu s reprezentanty kandidátských zemí na tajném jednání v Bratislavě koncem roku 2002, že přestože Česko nesplňuje jediné z kriterií, které musely splnit všechny ostatní kandidátské země, budou veškeré statistiky upraveny a přijato bude i Česko. Jelikož Češi opět jednou nepochopili, jak se mají zachovat, hlasovalo 83% v referendu proti vstupu do EU a referendum muselo být na poslední chvíli na Českém statistickém úřadu zfalšováno. Formálně se pak Česko stalo členským státem Evropské unie 1. května 2004.

Jak je to teď

Dotace a bezúročné půjčky Evropanů Čechům – které budou stěží kdy splaceny – držely zemi nad vodou. S příchodem hospodářské krize ale humanitární pomoc musela být omezena a Češi se poprvé od roku 1938 museli začít sami o sebe starat.

Jak se Česko profiluje ve světě

VTN zjistil jak vlastně je vnímáno Česko v cizině, viz zpráva tajného agenta.

Až příliš často je předmětem našich úvah otázka, co si o nás myslí jiné národy. Ovlivňuje to naše jednání, chceme se samozřejmě jevit jen v tom nejlepším světle, a sami sebe na mnoha příkladech ujišťujeme, že tomu tak je i ve skutečnosti. Obávám se však, že realita může být výrazně odlišná a pro náš těžce zkoušený národ až detoxikačně bolestivá. Díky mimořádným kontaktům s agentkou nejmenované tajné služby jsem totiž dostal výjimečnou příležitost přečíst si utajovanou zprávu zásadního významu vypracovanou týmem jednoho z vysokých komisařů jisté tajné společnosti pro jejího komisaře nejvyššího a krátké výňatky z této zprávy (při vědomí si všech rizik) poskytuji v překladu veřejnosti. Cituji:

...uvnitř evropského kontinentu existuje náhorní plošina, někdy protismyslně označovaná též jako kotlina, zformovaná ještě v předgeologickém období dopadem meteoritu a obehnaná věncem hor. Během tisíciletí ji násilím kolonizovala, a překvapivě ji dodnes ovládá, nepříliš početná a uzavřená skupina lidí (některými autoritami je proto považována spíše za sektu) hovořící jazykem, který se žádný cizinec nikdy nedokáže naučit...

Fotografii týmu VTN zaslala Sandra Mědvědíková z Klatov, 16 let

...tamní lidé naplňují svůj život především tím, že si ze všech a ze všeho dělají neustále krutou legraci. Pro tento způsob jednání užívají ve svém jazyce obtížně vyslovitelné slovo „prdel“ (v dalším textu zkráceno na „P“), což je u nich současně výraz pro sedací část těla. O jejich obecné fascinaci tímto tělním útvarem svědčí mimo jiné i to, že v zemi je momentálně nejpopulárnější politické hnutí ANO, a to díky mohutné volební kampani, kdy se obyvatelé dozvěděli, že „ano“ ve španělštině znamená řiť. Cizí jazyky se totiž tito lidé zásadně neučí a domnívají se, že jim porozumíte, když na vás budou mluvit výrazně pomalu, a přitom hodně nahlas, svým vlastním jazykem...

...dalším typickým příkladem „P“ se jeví volba jejich současného prezidenta. Zvítězil v ní starý populární komik, který léta vystupoval v zábavných televizních pořadech, a je od něj vyžadováno, aby totéž předváděl i ve své nové funkci, což ke spokojenosti výrazné většiny voličů a s pomocí mladšího nadaného sekundanta víceméně každodenně plní...

...ne všichni členové výše zmíněné náhorní sekty ovšem „P“ správně vnímají. K těm nechápavým překvapivě patří z neznámých důvodů téměř výhradně intelektuálně vyspělejší jedinci, kteří navíc k obveselení dobře se bavící většiny neustále nejrůznějším způsobem uraženě protestují...

...úvaha, že by tento poměrně řídce osídlený, a přitom výrazně ohraničený a betonovými pevnůstkami dobře chráněný prostor mohl sloužit k soustředění všech uprchlíků, kteří nyní přicházejí na náš kontinent, je zcela nereálná. Obyvatelé se návrhu urputně brání tím, že tohle už opravdu, ale opravdu, není žádná „P“...

...zmíněná náhorní sekta se stále nedokáže dohodnout na jednoslovném mezinárodním názvu svého společenství. Navrhované „P“ není v angličtině akceptovatelné s ohledem na výhrůžně vrčivý shluk souhlásek, mezinárodním názvem tak nejspíše i nadále zůstane dosavadní dvojslovné spojení Smiling beasts (Smějící se bestie, poznámka překladatele) kdysi údajně užívané jednou z nejvýraznějších autorit jejich největšího sousedního státu...

Není snadné zaujmout k tomuto zásadnímu textu stanovisko. Jak zareagují naši politici? A co na to naše tajné služby? Co na to NATO? Necháme si to líbit?

Geografie

Kunda je krásná plodná země, jejíž hranice lemují statná pohoří a brání tak české louky, pole, lesy a hrdý lid, jímž Češi jsou, byli a budou. Nebezpečná pohoří Jeseníku a Krakonošů brání Čechy před nepřítelem a když bude národu nejhůře, může vyhledat útočiště ve výšinách bájných Paroubkových vrchů. Byť není tak vysoko, útočištěm může být také malebná krajina Vysočiny na úpatí Jihlavského supervulkánu, kam si ale pro jistotu vezměte o kabát víc. Zima panuje i na česko-švýcarských hranicích, kde leží krásná krajina Českého Švýcarska. Nejvyšší horou je potom Sněžka.

Česko je stát vnitrozemský, takže zatím nemá moře. To se pokouší měnit aktivisté s projekty České přehrady anebo Českého moře, zatím se lid musí spokojit s Modřickou přehradou. Toto megalomanství však stojí hafo peněz, množství, které Česko odjakživa postrádá. O jediné přímé spojení s mořem se dodnes stará stará řeka Vltava, někdejší Labe. Česko čas od času trápí povodně, navzdory tomu však Češi milují vodáctví či rybaření. Země leží v mírném pásmu a tak ji nestíhá mnoho katastrof, s výjimkou oněch povodní a též komunistů.

Na zdroje i prazdroje bohatá chudá země by měla podle expertů naději stát se ropařskou velmocí, ovšem kvůli faktické autonomii Moravstánu to dosud nebylo možné. Morava sice disponuje ropou a zemním plynem, ale postrádá potřebnou technologii na těžbu a boj s ropáky. Češi naopak technologie mají, ale nemají zdroje. Patovou situaci nevyřešila ani Jenna Jameson. Ostravsko a severní Sudety leží na ložiskách uhlí, zde ležící města mají své dny tedy již sečteny. Severočeši to mají spočítané dvojitě, protože bylo objeveno také lithium. V nedávné době byly odkryty další naleziště bolševia, jehož od 90. let klesající těžba tak dostává nový impuls.

Fauna a flóra

No jéjej! Česko je domovem mnoha unikátních tvorů, kteří obývají jen tuto kotlinu a žádnou jinou. Část tvorstva je důsledkem bezhlavé průmyslové výroby z minulého režimu, jde tedy o "mutanty". Světoví čeští botanici a genetici objevili X-Kmen přítomný ve vepřelcích, ropácích, broucích pytlících apod. Masožravá rostlina Adelaide kratzmari má dokonce dva X-Kmeny.

Rozšířeným druhem je řepka olejka, dříve obyčejná plodina, dnes pomalu národní dědictví. Prvenství získal tento kraj tím, že zde vyrostl jediný – a o to krásnější – exemplář klausovce obrovského. Stejně jako u východních sousedů, i zde se daří bolševníku velkolepému. Tento odolný plevel napáchal nevyčíslitelné škody na českém zemědělství.

Významná města

Brněnská metropole vyfocená z pohledu z oběžné dráhy
Ostravsko při hranicích s Polskem

Významná místa

Politický systém

Politický systém ČR vytvářejí a kultivují sprejeři.

Politickým systémem Česka je poskokvorát. Jedinou relativní politickou silou je Vor popř. shromáždění Vorů z různých odnoží ruskojazyčných mafií. Politik je poté člověk životem, majetkem a pověstí závislý na dobré vůli báťušky Vora, je tedy jeho poskokem - poskokvorem. Úloha je to neodpovědná však opovrhovaná. Obchodní zastoupení nejprve převzala ODS, pak ČSSD a posléze ANO.

Jelikož ale žádný Vor nepodstoupil spravedlivé soudní řízení, všichni se tváří, jakoby tu žádní ruští agenti nebyli. Okolo Česka ano, v Německu ano, ve Spojeném království ano, dokonce i v USA ano. Ale tady?! Tady ne.

Ve státě platí klasická (AAA) dělba moci do tří složek:

  • Arogantní moc nezákonná
  • Arogantní moc nevýkonná
  • Arogantní moc nes(t)oudná

Co se týče moci nezákonné, Česko je světovou výjimkou v tom smyslu, že si občané platí ze svých daní parlament, ve kterém se nemusí nic dělat. Zdejší politici to ale vidí jinak a hájí se tím, že všechny potřebné zákony byly vydány.

Kultura

Český průvodce pro cizince

Podrobnější údaje naleznete v článku Brněnská kultura.

Již starověcí Egypťané, Číňané a Olmékové zmiňovali vzdálený cizí kraj, kde údajně poklidně žil kulturně vyspělý národ – národ Čechů. Čechové, původem Slované, zakládali knihovny a čas trávili studiem, aby pak večer měli o čem diskutovat v hospodě u piva. Bojovali neradi, raději trousili moudra při lidové zábavě, případně něco vyráběli či kutili. Po první návštěvě kupce Sáma se věci naučili i prodávat. Časem se naučili také prodej věcí, které se jim tak docela nepovedou. Češi obzvlášť milovali dudy, kozy, stehna, uctívali bohyni Venuši, i její kuličky, v neposlední řadě také spánek. Ženy a pivo jim sousedé Němci záviděli, na Čechy se Slováky, Slizáky a Moraváky za zády si ale nikdy netroufli.

Zatímco sousední národy válčili, Češi konzumovali chleba s paštikou, chleba s řízky, obalovanej sýr nebo tvarůžky či syrečky samotné, načež smrad z tohoto jídla a další faktory (vysoká pohoří, nesrozumitelný a směšný jazyk, hořký nápoj, málo sprch…) odrazovali případné nájezdníky.

Památky

Praha sama o sobě je památkou, k vidění nabízí Orloj, Pražský hrad nebo Karlův most. V Lihočeském kraji se nachází šikmá věž (šikmější jak ta v Pise) a v Brně mimojiné slavný stadion Za Lužánkami. V Ostravě není naopak k vidění nic.

Český jazyk

Český jazyk má rozličná nářečí a dialekty

Čeština je extrémně složitý jazyk, takže Necyklopedie o něm má samostatný článek. Je obecně známou skutečností, že největší šance měl při volbě nového Papeže kardinál Vlk, který ale nakonec neuspěl z jediného důvodu a to, že nikdo nedokázal vyslovit jeho jméno. Ve skutečnosti je v Čechistánu mnoho jazyků, ovšem jen čeština je úřední.

Hymna

Hymna Česka je stará píseň původem z předminulého století. Její melodie i text pochází z veselohry, která se hrávala pro pobavení prostého lidu v divadlech na pražských předměstích. Její text, melodii, videoklip a další informace najdete pod heslem Hymna České republiky. Autorem textu je Josef Šroub a hudbu složil Josef Kajetán Pterodaktyl.

Státní znak

Znak novy.JPG

Vláda změnila státní znak. Změnu ještě musí schválit poslanecká sněmovna, senát, prezident a Chuck Norris. Poté se nový státní znak konečně může objevit v infoboxu tohoto článku. Hlavní změna spočívá v záměně lva za kondom, neboť takový symbol mnohem přesněji vyjadřuje politiku vlády. Kondom se stejně jako inflace dokáže rozpínat, brzdí produkci, ničí další generace, chrání čůráky a dává člověku pocit bezpečí, zatímco je jebán.

Více se dozvíte v článcích

ČešiČeskocentrismusČeskokorunaČeskopedieČeskoslovenskoČeský jazykČeský statistický úřadČeské pádyČDČeská poštaČeská televizeČSADDefenestraceKarlovarské VelkovévodstvíPrezident ČeskaMorčeStrdíHymna České republikyStátní svátky České republikyNárodnostSvatý VáclavKarel IV.HusitéBílá horaMnichovská dohodaAmerická univerzita v ElboniiNárodní knihovnaNejslavnější kamínky českých dějinSběr psích hoven v Praze 666Sociální skupiny v ČRSpor o užití názvu Česká republikaTuzemskoZlaté české ručičky

Externí odkazy


Split-arrows.png Tento článek nemá skoro nic společného s článkem ČESCO.

To je dobře, kdyby byly stejné, nebyl by důvod, aby se jmenovaly jinak.

Země Koruny české BohemiaBójskoBudvajzskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskoslovenská říšeČeskotskoHoráckoChacharstánChánovIslámský stát v TeplicíchJesenická republikaJirenský sultanátJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKlesterlieKrhútistánKřivočeskoLužiceLužistánMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánNRVKOsoblažskoPráglSámova říšeSlezmorčeSkalická velkoříšeSlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaZarakovnickoŽernovská říše

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBavorskoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDámskoDánskoEstonskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKatalánskoKosovoSA KosovoKurvystánLiberlandLichtenštejnskoListenbourgLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoMalá BritánieMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoNultá říšePolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSealandSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDVatikánSvobodné město HamburkŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Kdó de pořád doléva, octné se vprávo

AsieCajzlistánČečenskoČínaIndieÍránIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKatarKazachstánKLDRKurvajtLibanonMíránMongolskoOnánOlympijští sportovci z RuskaPakostánRuskoRusko podle západuSovětský svazStanSýrieTaiwanThajskoTibetTureckoTurkmenistánTydlistán

AfrikaBurkina FasoEgyptGambieJihoafrická republikaKarlovarská Jihozápadní AfrikaLibyeLSRNigérieMoravská Jihovýchodní AfrikaSomálskoSúdánTogo

AmerikaArgentinaBrazílieGrónskoJamajkaKanadaKolumbieRepública Socialismo o Muerte de CúbaMexikoSpojené státy americkéUruguayVenezuela

AzuraBilírieKatowská federaceSolovijstersko

OstatníAbsurdistánAntarktická říšeAtlantidaAustrálieBanánová republikaÇek CumhuriyetiČudlíkistánDámskoGighaHavajHněďKrakoziaKrálovství kněze JanaLiberlandNový ZélandPapu PapuPirátský státSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň

Babiš prodavač.jpg edit 

Marioneta.jpg Spojené Babišárny Marioneta.jpg

AgroprdAch anoAndrej BabišBabiškaBabišovo stádo ovcíČápiČapí hnízdoČeskoDNESLibové novinyMinisterstvo financíNE 2011