Lotyšsko

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Lotyšské národní bohatství - zemiaky. Fotografie pochází pravděpodobně z archivu politbyra.

Lotyšsko je nejchudší země Evropy ležící na jihovýchodním břehu Baltského moře. Je součástí Evropské unie. Na jihu sousedí s Litvou, na jihovýchodě s Běloruskem, na východě s Ruskem a na severu s Estonskem. Vládne zde politbyro a beznaděj.

Lotyšská kultura[edit]

Lotyšským národním jídlem je zemiak. Je ústředním motivem lotyšské kultury, častým tématem lotyšských vtipů a zároveň nejpopulárnějším lokálním mýtem. Jedná se totiž zpravidla o halucinaci - ve skutečnosti jedinou úspěšně zdomestikovanou plodinou v historii Lotyšska je kámen.

Celkově lze říci, že smysl pro lotyšský humor je jako zemiak. Ne každý jej má. 

Život v Lotyšsku[edit]

Není.

Jak je zmíněno výše, jedinou obecně rozšířenou plodinou je zde kámen. Hlavní výhodou jeho pěstování je to, že v těžkých dobách (v překladu: kdykoliv) může zprostředkovat útěchu v podobě halucinací. Nejen při dostatečné míře podvýživy totiž vypadá jako zemiak.

S lotyšskými životními podmínkami přišlo do bezprostředního kontaktu mj. několik obyvatel Slovenska při snaze poskytnout botanickou pomoc. To mělo podle dostupných zdrojů zcela nulový efekt a lotyšská krajina si tak zachovává svůj tradiční charakter. 

Základní fráze[edit]