Katowská federace

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Vlajka Katowske federacegsssg.png

Tento článek na téma "Katowská federace"

V Katowské federaci z důvodu korektnosti zakázali používat slovo LEŽ a místo toho nařídili slovní spojení ALTERNATIVNÍ PRAVDA.

Yin and Yang.svg

Tento článek na téma "Katowská federace"

pojednává o opačném tématu než článek Rusko.

Adult neon.gif NEBEZPEČNÉ PRO PRÁCI!!
Článek, který se pokoušíte zhlédnout zřejmě nebude bezpečný

...Od doby co jsi otevřel tuto stránku je už poněkud pozdě a tato šablona se stává zbytečnou (bohužel).

Jestli tento článek viděl tvůj boss nebo spolupracovník, sveď to na ajťáky a na spam. Na druhou stranu, pokračujte ve čtení do doby, kdy ukojíte své touhy.
Katowská federace
Federatico del'Katjo
Katowská federace – znak
motto: To nám ty hodnoty pěkně stoupají
Katowská federace – vlajka
Patriotico.png

Katowská federace bellas.png (obrázek 1) dneska slevy v Quacku
(obrázek 2) nástup rezerv...

státní zřízení: post-monarchie
hlavní město: Kamenn (neokopydlo)
náboženství: abcd
počet obyvatel: tři prdele
sultán: de iure Mjallowsky

de facto Alí Gasgí

hymna: tá ta ta tá tadá
měna: galony
národní sport: demokrating
politika...

Katowská federace, oficiálně Katowský federativně demokratický stát, zkratka K.F.D.S; katowsky: Katjo federatico i'democratico stadtes[1], je ostrovní mega megasupervelmocí Azurského světadílu[2]. Katowský federativně demokratický stát je také rozdělen na 22 federativních států[3]. Na vlajce Katowské federace[4][5] můžeme vidět znak katowského druhu katolictví a to ávekatolictví, které bylo pojmenováno po prvním katowském kazateli Juanu Chesto Ávesovi. Na jihovýchodě sousedí K.F.D.S tedy s provincií Sallie a na jihu až jihozápadě sousedí s Maytem. Na severozápadě K.F.D.S se nachází Dyunský záliv a Jižní Tichý oceán omývá severní břehy K.F.D.S. A na úplném západě se nachází katowský podlouhlý ostrov nazývaný Ko¢on.

Rozloha K.F.D.S je 5 861 745 km², přičemž území státu se nachází v mírném podnební, na severu kousek v subtropickém podnebí a Bůverský ostrov se nachází v subpolárním podnebí. Podle úředních údajů mělo K.F.D.S k 31. prosinci 2013 91,1 milionu obyvatel,což z něj činí nejlidnatější stát Jihopacifické skupiny i Katowské ekonomické organizace a vůbec nejlidnatější stát celého Katowského regionu. Jeho populace ale již v letech 2015 až 2017 stoupla kvůli velmi vysoké porodnosti, a to o skoro 500 000 obyvatel, takže až do roku 2018 bylo K.F.D.S jednou z mála katowských zemí s vysokým příbytkem obyvatelstva. Národnostní složení dávají dohromady: 89 % Katowšťané, 3,9 % Anpenčané, 3,3 % Američané, 2,1 % Asiaté, 1,7 % ostatní.


Název[edit | edit source]

První slovo z názvu Katowská federace (Katowská) pochází prý údajně od názvu bývalé španělské Katowie. Tento název se využil i pro název nově objeveného regionu (Katowský region) a i pro názvy další ostatních sdružení, spolků, organizací atd. Dnes se také běžně používá v laické řeči.Dále[edit | edit source]

Každodenním kompasem katowského obyvatelstva se stala bohyně, která se nazývá Bibaa.

Bibaa dycky ukáže správnou cestu...
Bohyně Bibaa sama
Dějiny[edit | edit source]

koho zajímá název

Tento katowský region byl objeven roku 1521. Objevitelem tohoto katowského regionu se tehdy stal španělský námořník Ludovico Principe Katwerías. Tím se tedy stali hlavními kolonizátory tohoto regionu a ze západu začali obývat půdu francouzští kolonizátoři pod velením Lea Geromeu. A úplně z jihu začali obývat britští kolonizátoři pod velením Harolda Jaye Ringtona. Tito tři kolonizátoři začali vyhlazovat původní katowské domorodé kmeny. V té chvíli kdy byla většina katowského regionu osídlená, tak vznikly tři nové nezávislé království.

Prehistorie[edit | edit source]

Zvlněná vlajka Katowské federace

Španělská Katowie si dokázala vydobýt největší tehdejší část území. Francouzské l'Deaux se povedlo vydobýti severní část dnešního K.F.D.S a ostrov, kterým je dnešní Anpensko. Britské saldie se podařilo úspěšně obsadit dnešní území Salie. Jméno dnešního státu Salie bylo odvozeno od jména dřívějšího království tedy se jedná údajně o britské saldie. V královstvích často bývali velké nepokoje s tamější vládou krále a tak se království rozpadla na další a menší. Vzniká tedy několik dalších a menších království například Katowské severní opatství, Yphorské knížectví (čte se: ifůrské), Maytské a Ukurzské panství, Salijské císařství, Regemské Kalnenn (katowsky Regem znamená Král), Alixie a Anpenské království (územím dneší Anpensko). To je tedy rok 1694 a v roce 1736 nám k moci v Regemském Kalnenn přichází regém Felix I, který stejně jako jeho dobrý přítel Vicente de Zacarías prahnou po větším území a okomentují to vždy tím, že řeknou, že by rádi viděli zpět Katowsko silné a sjednocené. V té době však bylo dost málo peněz. Počet mušket a pušek by nevystačil však na počet příslušníků tehdejší národní gardy.

další verze

A tak přítel Felixe I. vojevůdce Vicente De Zacarías (čte se: Visente De Zakarías) přišel s jakým si způsobem, jak i bez nedostatečného počtu pušek a mušket dosáhnout možného vítězství. Po uskutečnění první bitvy následně nazývané Zacaríovi války dosáhl jasného vítězství. Na rozdíl od Napoleona I. si Zacarías tamější království kouskoval pohromadě. Zacaríuv styl byl, že si zkrátka rozdělal třeba dvě bitvy najednou v naprosto od sebe vzdálených místech a fungovalo to, protože ty království nepřišli na tak krvelačný způsob tažení v bitvě jako Vicente De Zacarías. Tento krvelačný způsob se nazýval Zacaríův Sanguinem (čte se: Zakaríův Sankinem). Katowsky Sanguinem nemá do češtiny přesný překlad je to něco ve smyslu laicky řečeno Krevní masa. A tento Zacaríův Sanguinem pojednává o tom, že jakmile zemře voják se zbraní před vojákem bezbranným, bezbranný voják se má ihned chopit zbraně. Vicente De Zacarías tedy obsazuje většinu území Alixie a část území Maytského a Ukurzského panství.

ten text není dostatečně dlouhý? jsou tu pozoruhodnější věci

Jediné co se mu nepodařilo jen tak dobýt tak to bylo město Alixie. Město Alixie totiž dokázalo vzdorovat nátlaku Zacaríovi gardy celých pět let bez jakéhokoliv dovozu potravy. Dalo by se říci, že zrovna při boji o město Alixie bylo prolito obecně za celou Zacaríovu válku největší množství krve za pouhou cenu ubránit svůj domov. Dále obsazuje ostrov Yphorského knížectví tedy ostrov Ko¢on a také ostrov Liasa (čte se: Liáza). Získává tak kompletně nadvládu i na katowských mořích. Mezitím v Kalnenn v katedrále svatého Fredricka (čte se: Fredrika) je korunován syn Felixe I. Felix II a také britští kolonisté obsazují Bůverský ostrov. Felix I. umírá a jeho syn mu na počest nechá vystavět ještě větší katedrálu než mají v Deux, katedrálu Světla. Zde ponechá jeho výsostné ostatky. Píše se rok 1755 a velký vojevůdce Vicente De Zacarías se vydává na poslední a jeho osudovou bitvu proti historické Vinalské republice. Zde je údajně na požadavek nově zvoleného regéma Felixe II. zavražděn v průběhu bitvy. Důvod se již nikdy nezjistil.

Vznik Katowského Impéria[edit | edit source]

A tak Felix II. a s ním celé Regémské Kalnenn ztratilo svého nejlepší vojevůdce. Proto tedy po neustálých přestřelkách mezi Regemským Kalnenn a Salijským císařstvím v Saldmanském pohoří se to rozhodl řešit diplomatickou cestou. Uzavřeli spolu mírový pakt, který však také pojednával o sjednocení a zpětného vydobytí Bůverského ostrova, který ovládalo Spojené království a její kolonisté.

Regém Felix II. nebyl žádný vojevůdce a tak díky sjednocení měl k dispozici významného salijského vojevůdce Perlei de Frontie (čte se: Perlej de Frontije:). Díky němu se také Imperiální flotile podařilo dobýt zpět Bůverský ostrov. A tím to dobytím a následným podepsáním dalšího paktu se Severo Katowským Opatstvím vzniká Katowské Impérium na většině území celého Katowského regionu. Katowské Impérium dokázalo setrvat na své původní pevnině skoro 150 let. Mezitím se odehrávalo plno bojů na moři mezi Katowským Impériem a historickou Vinalskou republikou. Vinalští námořníci však byli na moři více bojeschopnější a tak nadále Katowské Impérium, historickou Vinalskou republiku nedokázalo dobýt. Imperátor Felix II. roku 1801 umírá ve věku 60i let.

Vláda imperátora Arama Acherona[edit | edit source]

Na trůn nám nastupuje princ z tentokrát Katowského severního opatství a bere si dceru Felixe II. Byla to Darmé Anastacia (čte se: Anasta:čia), která si vzala prince jménem Aram Acheron. To byla první změna v Katowském Impériu a to, že se stala imperátorem osoba, která zrovna nepocházela z Regemského Kalnenn. Dalo by se říci, že to byl imperátor, kterého většina obyvatel měla v oblibě. Důvodem například bylo, že hlavním městem Katowského Impéria se stalo město Deux tedy po dobu jeho života a také se rozhodl, vyrážel alespoň jednou každý měsíc mezi své poddané. Tím jak naslouchal prostým lidem tak si získal velký obdiv právě u nich. Tak to byli zřejmě ty pozitivní časy v Katowském Impériu. Imperátor Aram Acheron umírá roku 1820 ve velmi nízkém věku 34 let. Většina obyvatel celého Katowského Impéria šla doprovodit jeho pohřební pochod z Luwien do Deux, který trval necelých 6 dní.

dnes se zemědělství obvzlášť daří

Hrůzovláda imperátora Santoroberta XLIX.[edit | edit source]

Katowské Impérium se vzpamatovává z úmrtí Arama Acherona a na imperiální trůn nastupuje opět imperátor z Regemského Kalnenn, tentokrát je to Santoroberto XLIX. A tento panovník byl právě naprostým opakem Arama Acherona. Nechal například vystavět regemské cesty pouze na území jižní části Katowského Impéria a tak dále. Tím pádem došlo k rozdělení Katowského Impéria na dvě části. Na Jižní Katowsko, ta prosperující a bohatší část Katowského Impéria a na Severní Katowsko ta chudší a starší část Katowského Impéria. A to se obyvatelům Severního Katowska rozhodně nelíbilo a začali se pomalu bouřit proti svému dosavadnímu imperátoru. A aby to imperátor Santoroberto XLIX. zpravil tak se rozhodl, že vyrazí do Severního Katowska tamní situaci vyřešit osobně. Usmyslel si prý, že to udělá podobně jako Aram Acheron. Akorát svolal tehdy celý dav lidí na slavné Darmenské náměstí v Deux a tam si pro ně přichystal proslov. Nicméně proslov imperátora se prostému lidu nezamlouval a tak celý dav lidí z nenávisti po něm začal házet všechno možné co měli po ruce. Po několika dalších demonstracích se nakonec obyvatelé Severního Katowska dohodli na tom, že Jižnímu Katowsku vyhlásí válku. Imperátor Santoroberto XLIX. po jeho zkaženém proslovu v Deux se také rozhodl pro možnost války.

18i letá válka Jih versus Sever[edit | edit source]

Válka z mnoha různých charakterů byla nevyrovnaná, proto je často spíše označována jako asymetrická válka. Na jedné straně totiž stála nevycvičená armáda s dřevěnými luky, šípy a zemědělskými nástroji a na druhé straně stála plně vycvičená armáda s kvalitním vybavením odpovídajícím dnešní době. Celá válka trvala celých 18 let. První bitva proběhla dne 21. srpna roku 1903 u města Flamignon. Skončilo to jasnou výhrou Jižního Katowska ale i tak obě strany přišli o velké ztráty. Po 18i letech válčení došlo číslo ztrát až na 28 milionů padlých vojáků. Jižní Katowsko si nicméně nakonec vydobylo to co chtělo.

Roku 1921 je Deux konečně dobyté. Tamější vůdce Severního Katowska, Lui Genery (čte se: ženeri) musí podepsat deklaraci Severního Katowska, také musí akceptovat Jihokatowské podmínky, například, že bude opět obnoveno území Katowského Impéria. A tak se Katowské Impérium dává dohromady z války. Je však nově zvolený imperátor a to salijský ještě mladý císař William von Axes. Píše se rok 1930 a Katowské Impérium se po několika krvelačných letech domluvila na uzavření mírového paktu, tentokrát s historickou Vinalskou republikou.

Válka o území BhunPinz a 2. světová válka[edit | edit source]

Dne 8. září 1934 obsazuje rudá armáda původní asijský mikrostát, který byl kolonizován převážně katowskými kolonisty v roce 1598 (území BhunPinz). A tak zde vzniká další konflikt dvou tehdejších velmocí a to Sovětského svazu a Katowského Impéria. Dále v Německu se začíná prosazovat nacionalismus. Tak též se na stranu Třetí říše s vůdcem Adolfem Hitlerem přidává i Japonské císařství a Bilírie. Bílírie je zemí, která se nachází v Katowském regionu. Proto se Bilírie stala pro celý region hrozbou. Rok 1940-Japonské císařství napadává největší katowský ostrov Ko¢on a obsazují dva malé ostrovy Uax a Strupo. Zatímco Bilírie napadá a obsazuje většinu východní části Impéria (viz. Veslánsko). Bilírijská armáda se dokázala probojovat až ke městu Deux. Zde však bilírijské jednotky byly poraženy a následně všechny se dali na ústup. Právě v roce 1946 byl osvobozen ostrov Veslánska katowskou spojeneckou armádou. A Katowské Impérium se vrací opět do původních rozlohových základů. A ještě v roce 1943 zasahuje katowská spojenecká armáda i v Itálii. Však ve svazku Katowského Impéria a s císařem na trůně již dlouho Impérium stejně nevydrželo.

fíjo, tolik erotického materiálu na jednom místě

Rozpad Katowského Impéria[edit | edit source]

K následnému rozpadu došlo definitivně až v letech 1966 až 1967, kdy se nejprve 1. května 1966 odpojilo Anpensko, dále 12. května 1967 Veslánsko, 24. května 1967 Mayt[6] a jako poslední se 7. června 1967 odpojilo K.F.D.S, které zároveň sjednotilo několik menších států, protože některé dřívější menší státy se odpojily dříve. Proto se dnes K.F.D.S skládá z několika menších států, konkrétně tedy z 22. První volby se konaly hned 7. června 1967 a prvním katowským prezidentem byl tehdy zvolen Luis Merantte Approx.

Nově zvolená vlajka

Osvobození BhunPinz armádou KTRR[edit | edit source]

Kvůli obsazení uzemí bývalých katowský kolonistů čili BhunPinz[7], tak se K.F.D.S (KTRR) snažilo dobýt zpět toto obsazené území. Teprve dne 10. září 1974 bylo BhunPinz zpět osvobozené. Dále během Studené války muselo katowské KTRR několikrát ještě zasahovat kvůli útokům na BhunPinz. Sovětskému svazu se již však nepovedlo zpět území BhunPinz dobýt. Dneska je BhunPinz nezávislou konstituční monarchií. Samozřejmě si však s K.F.D.S drží vždy pouze jen ty nejlepší vztahy. V dubnu roku 1980 se konal první závod dvoukolových vozidel (říká se jim del’Nettes), který je jedinečným, protože tato vozidla a obecně tento závod pochází právě z K.F.D.S. Dnes zrovna strojírenský průmysl hraje v K.F.D.S důležitou roli. Sídlí zde také plno světově známých automobilek (viz. Bibaa, Traxa, Aqar...). A tento první závod se konal na závodní dráze jménem el’Effeant nedaleko Luwien.

První let na měsíc[edit | edit source]

Přistání na měsíci v roce 1992.

V roce 1980 byla založena vládou první katowská astronautická agentura, která se i dodnes jmenuje ORYON[8]. A teprve třetím astronautickým programem po neúspěšných programech Exegol a Hennessy se letem jménem Senecca[9] Alpha roku 1992 podařilo přistát na Měsíci. Raketovým tělesem s označením Millennium VII..

K.F.D.S v Katowské Unii[edit | edit source]

Vlající vlajka Katowské federace

V roce 2000 K.F.D.S[10] založilo Katowskou unii, která však v roce 2013 rozpadla kvůli šíření desinformací ze strany Veslánska. V Kalnenn byl tedy vystavěn Katowský parlament, který dnes však nemá nějakou podstatnou funkci. Je pouze ze státních výdajů stále udržován. Stojí tam jakožto jakási památka, která má lidu připomínat, jak i důležitou myšlenku jednoty dokáže naprosto zbourat jediná hloupost.

Založení Katowské ekonomické organizace[edit | edit source]

Po této události dne 2. ledna 2014 zakládá K.F.D.S novou organizaci tentokrát Katowskou ekonomickou organizaci (KEO). A zakládají ji společně s Maytem a BhunPinz, které totiž dodnes v žádná jiné politické či ekonomické organizaci neni. Také byl na počest v Kalnenn vystavěn velký kancelářský komplex zvaný Nautilus, slouží převážně jen pro účely Katowské ekonomické organizace.

není třeba spěchat

K.F.D.S v Jihopacifické skupině[edit | edit source]

V roce 2016 byla založena Jihopacifická skupina s Radou Jihopacifické skupiny se sídlem ve Vesle. Do této skupiny se tak ke konci roku 2016 připojilo K.F.D.S a Mayt. V roce 2017 Anpensko a Vinalu následovalo roku 2018. Ta se po krátké době rozpadla.

Členství států Gulliar a Eltodor ve Vinárenském spolku[edit | edit source]

Roku 2017 zakládá zároveň dva katowské podstáty Gulliar a Eltodor společně se státem Vinalu takzvaný Vinárenský spolek. Jsou to totiž územní oblasti, která jsou v celém Katowském regionu nejúrodnější na víno. Proto kvůli pěstování vína mají jen tyto dva katowské podstáty ve vlajce jakýsi strom. Tento spolek se však kvůli novodobým katowským nepokojům rozpadl také. Katogorie:Azurský světadíl

Země Koruny české BohemiaBójskoBudvajzskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskoslovenská říšeČeskotskoHoráckoChacharstánChánovIslámský stát v TeplicíchJesenická republikaJirenský sultanátJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKlesterlieKrhútistánKřivočeskoLužiceLužistánMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánNRVKOsoblažskoPráglSámova říšeSlezmorčeSkalická velkoříšeSlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaZarakovnickoŽernovská říše

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBavorskoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDámskoDánskoEstonskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKatalánskoKosovoSA KosovoKurvystánLiberlandLichtenštejnskoListenbourgLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoMalá BritánieMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoNultá říšePolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSealandSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDVatikánSvobodné město HamburkŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Kdó de pořád doléva, octné se vprávo

AsieCajzlistánČečenskoČínaIndieÍránIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKatarKazachstánKLDRKurvajtLibanonMíránMongolskoOnánOlympijští sportovci z RuskaPakostánRuskoRusko podle západuSovětský svazStanSýrieTaiwanThajskoTibetTureckoTurkmenistánTydlistán

AfrikaBurkina FasoEgyptGambieJihoafrická republikaKarlovarská Jihozápadní AfrikaLibyeLSRNigérieMoravská Jihovýchodní AfrikaSomálskoSúdánTogo

AmerikaArgentinaBrazílieGrónskoJamajkaKanadaKolumbieRepública Socialismo o Muerte de CúbaMexikoSpojené státy americkéUruguayVenezuela

AzuraBilírieKatowská federaceSolovijstersko

OstatníAbsurdistánAntarktická říšeAtlantidaAustrálieBanánová republikaÇek CumhuriyetiČudlíkistánDámskoGighaHavajHněďKrakoziaKrálovství kněze JanaLiberlandNový ZélandPapu PapuPirátský státSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň