Národní hymna EU

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


Píseň Brother HJOHN je národní hymnou Evropské unie (EU).

Tato píseň byla zvolena v prvních letech Evropské unie (tj. přibližně někdy v minulém listopádu). Na počátku politických jednání bylo dohodnuto, že hymna musí být tak jednoduchá, aby ji mohl zazpívat kdokoli, včetně Finů, proslulých svými talenty v evropské televizní písňové soutěži Eurovize. Hymnu pak složila Abba a později byla remastrována aby bylo dosaženo lepší zvukové kvality a kompatibility s formátem MID použitelným prakticky pro všechny mobilní telefony s polyfonním vyzváněním. Vždy když je tato hymna hrána, zástupci různých národností zpívají její text ve svých jazycích. Na četných mezinárodních akcích, kdy je hymna hrána, to působí komické situace když se všichni snaží aby jejich vlastní text byl ten nejhlasitější.

Oficiální překlady

Nota.png
Zpěvník Necyklopedie

  # Bulhaři
  # Národní hymna EU
  # Hymna České republiky
  # Zakopaná prdel
  # Zkratky
  # Hej Wikiadmine
  # Na tom pražskym mostě
  # Kdyby byl Barrandov
  # Nejromantičtější píseň na světě


Afrikánsky

Vader Jakob, Vader Jakob

Slaap jy nog, slaap jy nog?

Hoor hoe lui die kerkklok,

Ding dong dell, ding dong dell.

Albánsky

Arbër vlla-e, Arbër vlla-e

A po flen, a po flen?

Kumbona ka ra-e

Ding dang dong

Arabsky

Blow up Bushy, Blow up Bushy

Blow, blow blow. Blow, blow blow

it's time for you to go

ji-had, ji-had, ji-had, ji-had

ASM x86

 DATASEG
  bells DB 'ding dang dong ',0
 CODESEG
 assume cs:code,ds:code,ss:code
 ORG 100h
 start:
 ;reading state of brother Jakob from address 0321:1A
  push ds
  mov ax,321h
  mov ds,ax
  mov di,[1Ah]
  cmp di,0
  jz exit ;Jakob is not sleeping
  pop ds
 ;printing message
  mov si,offset bells
  mov cx,2
 L1:
  mov ah,0eh
  mov al,[si]
  int 10h
  inc si
  cmp al,0
 jnz L1
 loop L1
 exit:
 END start

Berbersky

Khou ya Hassan, khou ya Hassan,

Naas mezian, naas mezian ?

Fiksbah bakri, fiksbah bakri

Khalik men lemsah, khalik men lemsah

C#

public class BrotherJohn
{
  private bool sleeping_;
  public BrotherJohn() {
    if (IsMorning(DateTime.Now)) {
      Bell.WriteLine("Ding Dang Dong");
      if (sleeping_) Thread.Start(new WakeUpJohn);
    }  
  }
}


Česky

Spinkáš ještě, spinkáš ještě,

Paroubku, Paroubku?

Venku slunce září, ty jsi na polštáři,

vstávej už, vstávej už.

Čínsky

两只老虎,两只老虎,

跑得快,跑得快,

一只没有眼睛,一只没有尾巴,

真奇怪,真奇怪。

Dánsky

Mester Jakob, Mester Jakob,

Sover du? Sover du?

Hører du ej klokken?

Bim, bam, bum, bim, bam, bum.

Kachny

kvák kvák kvák kvák

kvák kvák kvák, kvák kvák kvák?

kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák

Holandsky

Broeder Jacob, Broeder Jacob

Slaapt gij nog, slaapt gij nog

Alle klokken luiden

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Anglicky

Are you sleeping, are you sleeping,

Brother John, brother John,

Morning Bells are ringing,

Ding ding dong, ding ding dong.

Finsky

Jaakko kulta Jaakko kulta

Herää jo herää jo

Kellojasi soita kellojasi soita

Piu pau pou piu pau pou.

Vlámsky

Broeder Jacob, Broeder Jacob

Slaapt gij nog, slaapt gij nog

Hoor de klokken luiden

Bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Francouzsky

Frère Jacques, Frère Jacques

Dormez-vous, dormez-vous?

Sonnez les matines,

Ding ding dong, ding ding dong.

Německy

Bruder Jakob, Bruder Jakob,

Schläfst du noch? Schläfst du noch?

Hörst du nicht die Glocken?

Ding dang dong, ding dang dong.

Hebrejsky

Achinu Jaacov, Achinu Jaacov

al tischaan, al tischaan

hapa-amon melzalzäl,

ding dang dong, ding dang dong.

Maďarsky

János bácsi, János bácsi

Keljen fel, keljen fel

Szólnak a harangok

Bim, bam, bom, bim, bam, bom

Indonésky

Bapak Jakob, Bapak Jakob,

Masih tidur? Masih tidur?

Dengar lonceng bunji

Bim, bam, bum, bim, bam, bum

Italsky

Frà Martino, campanaro

dormi tu? dormi tu?

Suona le campane!

Din don dan, din don dan.

Knihovník

Ook oook ook ook, ook oook ook ook,

ook oook oook, ook oook oook?

Ook ook ook oook oook, ook ook ook oook oook,

ook, ook, ook, ook, ook, ook.

Latinsky

Quare dormis, o Iacobe,

Etiam nunc, etiam nunc?

Resonant campanae,

Din din dan, din din dan.

Pascal

var repetice:integer;
 begin
 if BrotherJohnSleeping = true then begin
 if morning = true then begin
  repeat
  ring('dingdangdong');
  inc(repetice);
  until repetice=2;
 end;
 end;
end.

PHP

<?php
/**
 * Brother John - Official Anthem Of European Union 
 * -----------------------------------------------
 *
 * This source file is subject to the GNU GPL license.
 *
 * @link    http://www.europa.eu/
 * @author   ABBA
 * @copyright Copyright (c) ABBA, European Union
 * @license  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
 * @package  European Union
 * @category  Anthem
 * @version  1.0 for PHP4 & PHP5 (released 2005/11/18) 
 */

if(date("a") == "am") {
  echo("Ding Dang Dong");
  if($sleeping) WakeUpJohn();
}  
?>

Polsky

Panie Janie, Panie Janie,

rano wstań, rano wstań,

wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją,

bim, bam, bom, bim, bam, bom.

Portugalsky

Por que dormes, irmãozinho?

Vem brincar, vem brincar!

Ouve o sininho, longe crepitando

Din din don, din din don

Rumunsky

Frate Ioane, Frate Ioane

Oare dormi tu, oare dormi tu?

Suna clopotelul

Ding dang dong, ding dang dong

Španělsky

Martinillo, martinillo

Donde esta, donde esta

Toca la campana,

Din, don , dan, din, don, dan

Švédsky

Broder Jakob, broder Jakob

knulla mig, knulla mig?

Hör du inte klockan

Ding ding dong

Turecky

Tembel çocuk, tembel çocuk

Haydi kalk, haydi kalk

İşte sabah oldu, işte sabah oldu

Gün doğdu, gün doğdu.

Ukrajinsky

Брате Йване, брате Йване,

Чи ти спиш, чи ти спиш,

Чи ти чуєш бомби? Чи ти чуєш бомби?

Дінь-дінь-дон.


Brainfuck

+++++ +++[- >++++ ++++< ]>+.< +++++ ++[-> +++++ ++<]> .<+++ [->-- -<]>-
---.< +++++ +++[- >---- ----< ]>--- --.<+ +++++ +++[- >++++ +++++ <]>++
+++++ +.<++ +[->- --<]> -.+++ +++.< +++++ ++++[ ->--- ----- -<]>- ---.<
+++++ ++++[ ->+++ +++++ +<]>+ +.--- ----. ----- --..< +++[- >+++< ]>++.
----- --.++ +++.- ----- -.<++ +++++ [->-- ----- <]>-- ----- ---.< +++[-
>---< ]>--- .<+++ +++++ [->++ +++++ +<]>+ .<+++ +[->+ +++<] >+.<+ ++[->
---<] >---- .<+++ +++++ [->-- ----- -<]>- ----. <++++ +++++ [->++ +++++
++<]> +++++ +++.< +++[- >---< ]>-.+ +++++ .<+++ +++++ +[->- ----- ---<]
>---- .<+++ +++++ +[->+ +++++ +++<] >++.- ----- -.--- ----. .<+++ [->++
+<]>+ +.--- ----. +++++ .---- ---.< +++++ ++[-> ----- --<]> ----- -----
.<+++ ++[-> ----- <]>-- ----. ---.+ ++.-- -.<++ +++++ [->++ +++++ <]>++
+++++ .<+++ +++[- >++++ ++<]> +++++ +++++ ++.-- -.+++ ++.<+ ++[-> ---<]
>---. ---.< +++[- >+++< ]>+++ +.<++ +++++ ++[-> ----- ----< ]>-.< +++++
+[->+ +++++ <]>++ ++++. <++++ ++[-> +++++ +<]>+ .---- ---.+ +++++ .<+++
+++++ [->-- ----- -<]>- -.<++ +[->- --<]> ---.< +++++ +++[- >++++ ++++<
]>++. <++++ [->++ ++<]> .---. +++++ .<+++ [->-- -<]>- --.-- -.<++ +[->+
++<]> ++++. <++++ +++++ [->-- ----- --<]> -.<++ ++++[ ->+++ +++<] >++++
++.<+ +++++ [->++ ++++< ]>+.- ----- -.+++ +++.< +++++ +++[- >---- ----<
]>--. <++++ +[->- ----< ]>--- ---.- --.++ +.--- .<+++ +++++ [->++ +++++
+<]>+ ++.<+ ++++[ ->+++ ++<]> +++++ ++++. +++.- ---.- ----. +++++ .----
---.< +++++ +++[- >---- ----< ]>--- ----. <++++ +[->+ ++++< ]>+++ +++++
+.<++ +++[- >++++ +<]>+ +++++ ++++. +++++ ++..+ +++++ +.<++ +++++ ++[->
----- ----< ]>--. <++++ ++++[ ->+++ +++++ <]>+. <++++ [->++ ++<]> +.<++
+[->- --<]> ----. <++++ ++++[ ->--- ----- <]>-- ---.< +++++ ++++[ ->+++
+++++ +<]>+ .---- ----- .++++ +.--- ----. ++.++ +++.- ----- -.<++ +++++
[->-- ----- <]>-- ----- ---.< +++++ [->-- ---<] >---- --.-- -.+++ .---.
<++++ +++[- >++++ +++<] >++++ +++++ .<+++ +++[- >++++ ++<]> +.+++ ++.--
----- .<+++ +++++ [->-- ----- -<]>- ----- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]>
++++. +++++ .++++ +.--- ----. <++++ ++++[ ->--- ----- <]>-- ----- .<+++
+++++ [->++ +++++ +<]>+ +++.< +++[- >+++< ]>++. -.--- ----. <++++ +++[-
>---- ---<] >---- ----- -.<++ +[->- --<]> ---.< +++++ +++[- >++++ ++++<
]>+++ +.+++ ++.++ +++.- ----- -.<++ +++++ +[->- ----- --<]> ----- --.<+
+++++ ++[-> +++++ +++<] >++++ .++++ +.+++ ++.-- ----- .<+++ +++++ [->--
----- -<]>- ----- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> ++++. <+++[ ->+++ <]>++
.-.-- ----- .<+++ ++++[ ->--- ----< ]>--- ----- .<+++ [->-- -<]>- ----. <


Některé země, které nejsou součástí Evropské unie mají také své překlady. Tyto překlady jim byly poskytnuty, aby usměrnily jejich ekonomické a politické ambice v souladu s požadavky Evropské unie. Doposud byla tato metoda úspěšná.

Neexistuje americký překlad.