Varhany

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.

Induction Machine Picture.JPG Další vysoce odborné články obsahuje naše
Vysoce odborná knihovnaTM
Čučka na varhany v katedrále v Ostřihomi

Varhany, staročesky Harvánen, jsou hudební nástroj, používaný v kostele, aby zpěv mezi modlením měl hlavu a patu. Je to zařízení, které dokáže přinutit hmotu zpívat (obyčejně dřevo a pájku). Na varhany se hraje celkem komplikovaně - rukama i nohama.

Hra na varhany[edit | edit source]

Hra na varhany

Hra na varhany je mnohem složitější, než na klavír. Klavír má pouze jednu dlouhou klávesnici - ale varhany jich mají víc! Ale na co jsou ty obdélníčky s těmi podivnými nápisy? Na hraní - do varhan můžete mlátit jako hluchý do vrat, a přesto nevydají ani hlásku, nebo hrát jemně - a varhany budou hrát hlasitě.

Aby se v tom alespoň prasopes vyznal, mají ty obdélníčky, "rejstříky" názvy:

 • Principál - to není telefon na šéfa cirkusu, ale rejstřík, který je základní k doprovodu zpěvu
 • Oktáva - Totéž, ale místo c1 zní c2 - dobré, když by se staré babky rozmnožily o zbylé členy rodin
 • Salicionál - Když je potřeba hrát potichu.
 • Gamba - Když je potřeba hrát potichu, ale ne tolik.
 • Kryt - potřebuju hrát k modlení
 • Flétna - Uvnitř nejsou děti s flétnami, ale 54-61 dutých, hranatých dřev.
 • Mixtura - potřebuju hrát hlasitě.
 • Vox celestis - potřebuju hrát hodně potichu.

A aby to bylo ještě lepší, mají rejstříky čísla s apostrofem - ty udávají, jak velké mňoukání to bude:

 • 8' - stejně jako na klávesnici, základ
 • 4' - o oktávu výše, samostatně omezeně použitelné
 • 2' - o 2 oktávy výše, samostatně nepoužitelné
 • 16' - o oktávu hlouběji, samostatně omezeně použitelné
 • 2 2/3' - o oktávu a půl výš, samostatně nepoužitelné
 • 1 3/5' - Nesahat!

Hra na varhany se "vyučuje" na Akademii mučení uší(AMU) v Práglu. Studium obvykle trvá několik let a obvikle je dokončeno s mizivým výsledkem. Borec, co na varhany hraje, nazývá se varhaník. Varhaník se dělí na dva poddruhy: varhaník chrámový a varhaník koncertní. Zároveň se ale dělí na hodné a zlé.

Varhaník chrámový[edit | edit source]

Hraje v kostelích a katedrálách. Svůj pracovní plán má relativně pevně rozvrhnutý v knize, jménem "kancionál". Pak napíše na tabulku nebo monitor číslo písně, která se bude zpívat - aby se lidé dole v kostele mohli přidat. Je to skromný muž velkých schopností, včetně pohybových (být na druhém konci okresu velmi rychle). Pokud má rodinu, je ta nenásilně zapojena do jeho aktivit. Často je učitelem hudební výchovy na místní ZŠ nebo ZUŠ. Zlí varhaníci jsou zároveň pokrokáři - zruší, nebo alespoň vnitřně rozvrátí pěvecký sbor, pořádá koncerty čistě s varhanami,... Ukázka hry na varhany [[1]]

Varhaník koncertní[edit | edit source]
Varhany v cajzlovské koncertní síni, "Rudolfinu"

Hraje v koncertních síních. Jeho práce je zmatečná, neuspořádaná, poměrně přesně vystihuje slovo "bordel". Je to muž skromných schopností, kterého je ale všude plno. Rodinné poměry jsou vždy tajné.

Technická stránka[edit | edit source]

Vzduchové hospodářství[edit | edit source]

Vlevo jsou měchy i s kovářem
V současnosti používaný ventilátor

Do varhan je potřeba dodávat vzduch, který pak hraje. Pokusy s lidskými fukary se neosvědčily, nástroj nevydal ani hlásku. Pohyb mechanický skončil fiaskem, když se myš, honěná kočkou, prokousala ven z bubnu. S čerpáním vzduchu pomocí trestanců se provádějí pokusy v Dojčlandu. Od té doby, co kováři přišli k měchu, napadlo jednoho českého varhanáře (tj. výrobce varhan), připojit měch i s kovářem k varhanám. Protože se to osvědčilo, kováři slouží od té doby varhanářům jako "měchošlapové", které nahradily ventilátory až po r.1900.

Vzdušnice[edit | edit source]

Vzdušnice jest nedílnou součástí každých varhan. Jest to jakási dřevěná skříňka ve tvaru kvádru, na horní straně s otvory, vedoucími pod píšťaly. Součástí vzdušnice jsou píšťalnice - prkna s vypálenými otvory pro píšťaly. U varhan postavených před r.1850 je vždy mezi píšťalnicí a vzdušnicí vložena rejstříková traktura(tehdy jedině a pouze mechanická)

Píšťaly[edit | edit source]

Ve varhanách hraje spoustu prkýnek a válců, kterým se říká píšťaly. Buď jsou ze dřeva, nebo z olova a cínu. Ameřičtí vědci (jak na potvoru) přišli s nápadem, aby se píšťaly dělaly i s okapů, které jsou ze zinku. Jistý Helmut Schweinkerl z Bonnu přišel s nápadem, vyzkoušet měď - píšťaly ale byly záhy odcizeny. Píšťaly se dělí na 4 sbory(skupiny) - principálový, smykavý, flétnový, a jazykový(který se ještě rozděluje na rejstříky průrazné a nárazné).

Principálový - rejstříky Principál, Oktáva, Superoktáva, Mixtura, Cymbál

Smykavý - rejstříky Aeolina, Dulciana, Salicionál, Vox angelika, Vox celestis, Viola di gamba, Gamba

Flétnový - rejstříky Kryt, Bourdon, Flétna, Pikola, Flétna lesní, Flétna sladká,...etc.

Jazykový - nárazný - rejstříky Trompeta, Trompette harmonique, Trompette en chamade...etc.

Jazykový-průrazný - rejstříky Klarinet, Hoboj, Vox humana...etc.

Hrací stůl[edit | edit source]

Hrací stůl je ovládací místo, jakýsi velín, varhan - z hracího stolu se varhany ovládají. Součásti hracího stolu jsou:

 1. Manuály(klávesnice pro ruce) v počtu 1-7
 2. Pedál(klávesnice pro nohy)
 3. Ovladače rejstříků, označované jako táhla, nebo sklopky.
 4. Ovladače spojek
 5. Ovladače přídavných zařízení - pevných kombinací, volných kombinací, žaluziového stroje, crescenda, anulátoru pedálu, setzeru...etc.

Varhanní slovník[edit | edit source]

Abstrakt - tenká lišta z jehličnatého dřeva, méně často kovový drátek, přenášející mechanicky povely z hracího stolu do vzdušnice

Alikvoty - rejstříky, hrající jiný tón než na klávesnici. Mezi ně patří Kvinty, Mixtury, Cymbály, Septimy, Akuty, Nóny, Tercie...

Anulátor pedálu - praktické zařízení, které reguluje sílu hry pedálu podle toho, na kterém manuálu se právě hraje.

Balanční šlapka - ovladač žaluziového stroje, případně i crescenda.

Barkerova páka - Zařízení, vynalezené mezi lety 1840-1843 anglickým varhanářem Charlesem Speckmanem Barkerem. Odlehčuje mechanickou trakturu na hratelnou mez.

C a Cis strana - rozdělení vzdušnice a píšťal na 2 části. Na (z lodi kostela) pravé straně "C" jsou tóny C, D, E, Fis, Gis, Ais. Na opačné straně tóny Cis, Dis, F, G, A, H. Toto konkrétní, zažité řešení je používáno proto, že 1. rozvrhuje hmotnost varhan na obě strany rovnoměrně, a za 2. žádný akord nemá všechny 3 tóny na jedné straně...

Cínový mor - samovolný fyzikální proces, kdy při teplotě nižší než 13,2°C. Jediná pomoc je udržovat teplotu ve varhanách na 20°C nebo více. Nátěr nepomáhá, píšťaly by se rozdrolily i s barvou...

Crescendo - nožně ovládané pomocné zařízení. Funkce odpovídá názvu - toto zařízení zeslabuje nebo zesiluje hru.

Dispozice - Elementární součást návrhu varhan, jejíž obsahem je slovní popis vlastností varhan. Především se jedná o seznam rejstříků.

Extenze/transmise - úsporná konstrukce šetřící peníze i prostor, ve které rejstříky sdílí píšťaly. Je-li to mezi manuály nebo z manuálu do pedálu, mluvíme o transmisi. Jestliže se jedná o sdílení píšťal v rámci jednoho stroje(jedné části varhan), mluvíme o extenzi

Intonace - nastavení zvukových vlastností píšťaly varhanářem-intonérem.

Kalkant - ve starých dobách člověk, který varhany poháněl šlapáním měchů - odtud jiné pojmenování - "měchošlap"

Kancela - jakýsi šuplík ve vzdušnici. U kostelních varhan je záhodno, aby jeden rejstřík "sdílel jeden vzduch" - přívod vzduchu k píšťalám.

Kolektivy - též pevné kombinace. Jsou pevně přednastavené varhanářem. Ovládají se zpravidla tlačítky pod prvním(nejnižším) manuálem.

Labium - otvor v přední stěně píšťal, tvořící prouděním vzduchu zvuk píšťaly.

Mensura - též "míra" je poměr mezi šířkou a délkou píšťaly. Rejstřík "Kryt" představuje širokou menzuru, "Principál" je střední menzura, rejstříky "Salicionál" a "Aeolina" jsou úzce menzurovány.

Piston - tlačítko ovladatelné nožně. Slouží k některým povelům hracího stolu - např. crescendo zapnuto/vypnuto, vypínač jazyků,...

Pléno - zvuk všech rejstříků vyjma jazykových. S jazykovými rejstříky mluvíme o "tutti".

Pozitiv - může se jednat jak o malé, přenosné varhánky s několika rejstříky (např. truhlový pozitiv), nebo součást velkých, vícemanuálových varhan.

Rejstřík - řada píšťal stejných zvukových vlastností - výšky, barvy, materiálu,..

Repetice - U "mixtur" a cimbálů nastává u tónu c6 situace, že řada píšťal se musí o kvintu nebo oktávu vrátit, protože menší píšťaly než o velikosti 1/16 není možné vyrobit.

Výchvěvný rejstřík - rejstřík, kdy hrají dvě stejné řady píšťal, ale vzájemně rozladěných - což vytváří právě "výchvěv". Příkladem jsou rejstříky Vox angelika a Vox celestis, odvozené ze Salicionálu (ne z Aeoliny, u které mluvíme o "Aeolina celeste"!)

Zvuková pyramida - u standartně velkých píšťal je to řada 8'+4'+2 2/3'+2'etc., u velkých varhan 16'+8'+5 1/3'+4'+2 2/3'. Je to sestava stopových výšek, která nesmí být nikdy a nikde přerušena.

Žaluziový stroj - varhanní stroj - manuál, u kterého je jedna ze stěn konstruována otevíratelně skrze sestavu otočných dřevěných prken.

Příklady...[edit | edit source]

Varhany kostela v Kocourkově[edit | edit source]

Pro kostel sv. Patrika v Kocourkově byly pořízeny varhany ze sklípku stréce Stříbrňáka už dávno, dokonce jen krátce potom, co si je pořídili cajzli pro kostel v Práglu. Stály 15 000 000 Morgošů(tehdy ještě měly nějakou hodnotu) a vypadají takto:

Vzácný obrázek varhan v Kocourkově
 1. Mňouk 8' - základ
 2. Oktáv-Mňouk 4' - pro lepší mňoukání
 3. Mňouk tichý 8' - Mňoukat potichu
 4. Mňouk malý 4' - Mňoukat jako malá koťátka
 5. Mňouk ptačí 2' - Pro správné ptačí scvrlikání
 6. Mňouk sváteční 2 2/3'+2' - jako živé

Pro nohy

 1. Mňouk vrnivý 16'

Kocourkov je jediné místo na světě, kde se podařilo pohánět varhany myšmi. První pokus zklamal, když za varhany usedl Dluhoslav Sobotka, a myši chcíply zimou nad jeho hrou. Nové myši stály Dluhoslava 4 334 000 Morgošů(už to nebyla moc silná měna). Pro pohon jsou myši v poloprůhledném bubnu z prdelitu, za kterým visí na stěně fotografie Jirky Prasoubka. Myši se pohánějí nasvícením fotografie - myši se ho leknou, a utíkají, čímž pumpují vzduch do varhan.

Varhany v Nejdedáli[edit | edit source]

Opravdu velké varhany se 4 manuály a 72 rejstříky

Poté, co se Nejdedál stala centrem celého regionu, byl postaven nový, velký kostel, a ten přirozeně potřeboval varhany. Ty stály fůru peněz.

„Půjde na tom hrát Bach a Rybovka?“

- Bývalý varhaník

„Varhany jsou maximálně přizpůsobeny pro doprovod liturgie“

- Alois Veselý, projektant

Varhany mají 4 manuály a 72 rejstříků. Jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi - 7 pevnými kombinacemi, crescendem, 2 žaluziovými stroji,...dokonce i zařízením, že mohou hrát i samy - jsou vybaveny "pamětí hry" až 100h. Takže varhaník si může do paměti nějakou skladbu nahrát, a pak to jen pouští jako z rádia.

I.manuál - hlavní stroj II.manuál III.manuál - žaluzie 1 IV.manuál - žaluzie 2 Pedál
Principál 16' Salicet 16' Kryt líbezný 16' Harmonika 16' Principálbas 32'
Kontra Gamba 16' Principál houslový 8' Principál harfový 8' Principál dvojitý 8' Violonbas 32'
Principál 8' Unda maris 8' Viola di gamba 8' Dulciana 8' Subbas 32'
Synthematophon 8' Salicionál 8' Vox angelika 8' Harmonika 8' Oktávbas 16'
Gamba 8' Vox celestis 8' Flétna koncertní 8' Corno 8' Violonbas 16'
Violin 8' Aeolina 8' Kryt trojhranný 8' Fugara 8' Salicet-bas 16'
Roh kamzičí 8' Kvintadena 8' Kryt líbezný 8' Flétna harmonická 8' Viola-bas 16'
Oktáva 4' Oktáva houslová 4' Flétna vídeňská 8' Kéraulophone 8' Aeolina-bas 16'
Flétna špičatá 4' Dolce 4' Oktáva harfová 4' Flétna sladká 8' Harmonika-bas 16'
Fugara 4' Violina 4' Flétna dvojitá 4' Oktáva dvojitá 4' Subbas 16'
Mixtura 5 1/3' 5x Roh noční 4' Flétna koncertní 4' Flétna harmonická 4' Echobas 16'
Cimbál vázaný 1' 3x Flétna lesní 2' Flétna líbezná 4' Flétna sladká 4' Pozoun 16'
Basson 16' Mixtura dvojitá 2 2/3' 3x Mixtura 2 2/3' 3x Roh noční 2' Nasard-bas 10 2/3'
Tromba 8' Kornet 8' 5x Hoboj francouzský 8' Kvinta éterická 2 2/3' 2x
Clairon 4' Vox humana 8' Tuba mirabilis 8'

Harmonium v hospodě u Pavouka[edit | edit source]

Harmonium je hudební nástroj, který má k varhanám blízko. Používá se tam, kde je nemožné vybudovat klasické varhany... Hostinského Splaška napadlo vyměnit harmoniku za mohutnější harmonium, které uhraje celou hospodu, i s přilehlou stanicí metra Necyklopedie. Byly přivezeny v pondělí ráno z dílny Franty Švihláka z Čunkova.

Má 2 manuály a následující dispozici:

Spodní manuál

 1. Principál 8'
 2. Roh kamzičí 8'
 3. Kryt 8'
 4. Akordeon 8'
 5. Chór vysoký 2 2/3' 4x
 6. Tuba 8'

Horní manuál

 1. Principál italský 8'
 2. Akordeon výchvěvný 8'
 3. Kryt jemný 8'
 4. Flašinet 8'+4'
 5. Mixtura výchvěvná 2 2/3' 4x

Pro nohy:

 1. Bručoun 16'

+ Spojky mezi manuály, spojka pedálu a manuálů

Harmonium se nepodařilo vyfotografovat pro neproniknutelně zakouřený vzduch v hospodě. Štamgasti byli nástrojem nadšeni, a tak pořídili (původně harmonikáři) Lojzovi "České sprostonárodní písně". Z nich byl vytvořen Hospodský zpěvník.

Varhany v koncertním sále Necyklopedie[edit | edit source]

Program imatrikulačního koncertu

[Dispozice]

Součástí Knihovny Necyklopedie je i koncertní sál, kde jsou umístěny jedny z největších varhan na světě s 5 manuály a 530 rejstříky. Nikdo je pořádně neviděl ani neslyšel, neboť na koncerty jsou zváni pouze necyklopedisté.

Hrávají nejen při koncertech, ale i při různých oslavách(např. oslavy narozenin některého z Imperátorů Necyklopedie).

Postavila je americká firma Wurlitzer za 1,2 miliardy Morgošů. Tato suma byla vybrána ještě téhož roku.

Rejstříkový koeficient[edit | edit source]

Pro orientaci ve varhanách, respektive pro zavedení pořádku ve varhanách vynalezl jistý český šťoural koeficient, který ukazuje, jak vysoký(nebo naopak hluboký) je zvuk varhan. Počítá se tím způsobem, že se stopová výška rejstříků sečte, a vydělí jejich počtem. S tím, že optimální výsledek je 6-8.

Úpravy[edit | edit source]

Příliš vysoký koeficient(8,5<) se upravuje zvýšením Mixtury, případně jejím rozložením na 2 rejstříky. Příliš nízký koeficient(<6) se řeší snížením Mixtury, nebo sloučením alikvotních rejstříků. Případně též zavedením některého 16' rejstříku i v manuálu(konkrétně extenzí)