Varhany

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hlavní část varhan
Pohled do velína varhan - odtud se varhany ovládají

Varhany, staročesky Harvánen, jsou hudební nástroj, používaný v kostele, aby zpěv mezi modlením měl hlavu a patu. Je to zařízení, které dokáže přinutit hmotu zpívat (obyčejně dřevo a pájku). Na varhany se hraje celkem komplikovaně - rukama i nohama.

Hra na varhany[edit]

Hra na varhany je mnohem složitější, než na klavír. Klavír má pouze jednu dlouhou klávesnici - ale varhany jich mají víc! Ale na co jsou ty obdélníčky? Na hraní - do varhan můžete mlátit jako hluchý do vrat, a přesto nevydají ani hlásku, nebo hrát jemně - a varhany budou hrát hlasitě.

Se svým hraním spokojený varhaník

Aby se v tom alespoň prasopes vyznal, mají ty obdélníčky, "rejstříky" názvy:

 • Principál - to není telefon na šéfa cirkusu, ale rejstřík, který je základní k doprovodu zpěvu
 • Oktáva - Totéž, ale místo c1 zní c2 - dobré, když by se staré babky rozmnožily o zbylé členy rodin
 • Salicionál - Když je potřeba hrát potichu.
 • Gamba - Když je potřeba hrát potichu, ale ne tolik.
 • Kryt - potřebuju hrát k modlení
 • Flétna - Uvnitř nejsou děti s flétnami, ale 54-61 dutých, hranatých dřev.
 • Mixtura - potřebuju hrát hlasitě.
 • Vox celestis - potřebuju hrát hodně potichu.

A aby to bylo ještě lepší, mají rejstříky čísla s apostrofem - ty udávají, jak velké mňoukání to bude:

 • 8' - stejně jako na klávesnici, základ
 • 4' - o oktávu výše, samostatně omezeně použitelné
 • 2' - o 2 oktávy výše, samostatně nepoužitelné
 • 16' - o oktávu hlouběji, samostatně omezeně použitelné
 • 2 2/3' - o oktávu a půl výš, samostatně nepoužitelné
 • 1 3/5' - Nesahat!

Hra na varhany se "vyučuje" na Akademii mučení uší(AMU) v Práglu. Studium obvykle trvá několik let a obvikle je dokončeno s mizivým výsledkem. Borec, co na varhany hraje, nazývá se varhaník. Varhaník se dělí na dva poddruhy: varhaník chrámový a varhaník koncertní. Zároveň se ale dělí na hodné a zlé.

Varhaník chrámový[edit]

Hraje v kostelích a katedrálách. Svůj pracovní plán má relativně pevně rozvrhnutý v knize, jménem "kancionál". Pak napíše na tabulku nebo monitor číslo písně, která se bude zpívat - aby se lidé dole v kostele mohli přidat. Je to skromný muž velkých schopností, včetně pohybových. Pokud má rodinu, je ta nenásilně zapojena do jeho aktivit. Často je učitelem hudební výchovy na místní ZŠ nebo ZUŠ. Zlí varhaníci jsou zároveň pokrokáři - zruší, nebo alespoň vnitřně rozvrátí pěvecký sbor, pořádá koncerty čistě s varhanami,... Ukázka hry na varhany [[1]]

Varhaník koncertní[edit]

Hraje v koncertních síních. Jeho práce je zmatečná, neuspořádaná, poměrně přesně vystihuje slovo "bordel". Je to muž skromných schopností, kterého je ale všude plno. Rodinné poměry jsou vždy tajné.

Technická stránka[edit]

Do varhan je potřeba dodávat vzduch, který pak hraje. Pokusy s lidskými fukary se neosvědčily, nástroj nevydal ani hlásku. Pohyb mechanický skončil fiaskem, když se myš, honěná kočkou, prokousala ven z bubnu. S čerpáním vzduchu pomocí trestanců se provádějí pokusy v Dojčlandu. Od té doby, co kováři přišli k měchu, napadlo jednoho českého varhanáře (tj. výrobce varhan), připojit měch i s kovářem k varhanám. Protože se to osvědčilo, kováři slouží od té doby varhanářům jako šlapky.

Ve varhanách hraje spoustu prkýnek a válců, kterým se říká píšťaly. Buď jsou ze dřeva, nebo z olova a cínu. Ameřičtí vědci (jak na potvoru) přišli s nápadem, aby se píšťaly dělaly i s okapů, které jsou ze zinku. Jistý Helmut Schweinkerl z Bonnu přišel s nápadem, vyzkoušet měď - píšťaly ale byly záhy odcizeny.

Příklady...[edit]

Varhany kostela v Kocourkově[edit]

Pro kostel sv.Paprika v Kocourkově byly pořízeny varhany ze sklípku stréce Stříbrňáka už dávno, dokonce jen krátce potom, co si je pořídili cajzli pro kostel v Práglu. Stály 15 000 000 Morgošů(tehdy ještě měly nějakou hodnotu) a vypadají takto:

Vzácný obrázek varhan v Kocourkově
 1. Mňouk 8' - základ
 2. Oktáv-Mňouk 4' - pro lepší mňoukání
 3. Mňouk tichý 8' - Mňoukat potichu
 4. Mňouk malý 4' - Mňoukat jako malá koťátka
 5. Mňouk ptačí 2' - Pro správné ptačí scvrlikání
 6. Mňouk sváteční 2 2/3'+1 3/5' - jako živé

Pro nohy

 1. Mňouk vrnivý 16'

Kocourkov je jediné místo na světě, kde se podařilo pohánět varhany myšmi. První pokus zklamal, když za varhany usedl Dluhoslav Sobotka, a myši chcíply zimou nad jeho hrou. Nové myši stály Dluhoslava 4 334 000 Morgošů(už to nebyla moc silná měna). Pro pohon jsou myši v poloprůhledném bubnu z prdelitu, za kterým visí na stěně fotografie Jirky Prasoubka. Myši se pohánějí nasvícením fotografie - myši se ho leknou, a utíkají, čímž pumpují vzduch do varhan.

Harmonium v hospodě u Pavouka[edit]

Harmonium je hudební nástroj, který má k varhanám blízko. Používá se tam, kde je nemožné vybudovat klasické varhany... Hostinského Splaška napadlo vyměnit harmoniku za mohutnější harmonium, které uhraje celou hospodu, i s přilehlou stanicí metra Necyklopedie. Byly přivezeny v pondělí ráno z dílny Franty Švihláka z Čunkova. Má 2 manuály a následující dispozici: Spodní manuál

 1. Základ 8'
 2. Krkání 8'
 3. Chór 8'+4' 2x
 4. Chór vysoký 2 2/3' 4x
 5. Tanec čardášový 8'
 6. Tanec kankánový 4'

Horní manuál

 1. Základ houslový 8'
 2. Chór ženský 5 1/3'
 3. Tanec plesový 8'
 4. Flašinet 8'
 5. Mixtura flétnová 2 2/3' 4x

Pro nohy:

 1. Bručoun 16'

+ Spojky mezi manuály, spojka pedálu a manuálů

Harmonium se nepodařilo vyfotografovat pro neproniknutelně zakouřený vzduch v hospodě. Štamgasti byli nástrojem nadšeni, a tak pořídili (původně harmonikáři) Lojzovi "České sprostonárodní písně". Z nich byl vytvořen Hospodský zpěvník.

Rejstříkový koeficient[edit]

Pro orientaci ve varhanách, respektive pro zavedení pořádku ve varhanách vynalezl jistý český šťoural koeficient, který ukazuje, jak vysoký(nebo naopak hluboký) je zvuk varhan. Počítá se tím způsobem, že se stopová výška rejstříků sečte, a vydělí jejich počtem. S tím, že optimální výsledek je 6-8.

Úpravy[edit]

Příliš vysoký koeficient(8,5<) se upravuje zvýšením Mixtury, případně jejím rozložením na 2 rejstříky. Příliš nízký koeficient(<6) se řeší snížením Mixtury, nebo sloučením alikvotních rejstříků. Případně též zavedením některého 16' rejstříku i v manuálu(konkrétně extenzí)