Prdné

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Prdné je jednou z nejdůležitějších daní Eunie
Prdné je podloženo mnohaletým výzkumem financovaným z vědec- kých fondů EU. Na výzkumu se za českou stranu podílela Čunkova univerzita a VŠE v Praze.

Prdné je speciální ekologická daň, kterou musí platit každý obyvatel Eunie na základě Directive 2003/87/EC jinak zvané prostě Fart Tax Act. Prdné se vypočítává jednou ročně. Výpočet se provádí jednak vyhodnocením dotazníku o stravovacích zvyklostech dotyčné osoby, a vyhodnocením testů, které musí každý občan Eunie absolvovat dvakrát ročně (v květnu a v úterý) u svého obvodního lékaře.

Dotazník[edit | edit source]

Dotazník stravovacích návyků je velmi rozsáhlý a důkladný. Je nutno přesně a pravdivě vyplnit nejen jméno a příjmení, rodné číslo, zaměstnání a trvalé bydliště, ale také všechny bydliště předchozí, všechna vykonávaná zaměstnání, absolvované školy a to včetně školek mateřských a jeslí, je také třeba uvést všechny současné i dřívější mimomanželské vztahy.

Nejdůležitější část dotazníku však obsahuje otázky na velikost špajzu a ledničky, průměrný počet konzerv s fazolemi, hráškem a čočkou, celoroční spotřebu masa, uzenin, tofu, zeleniny i ovoce. Průměrnou dobu tepelné přípravy potravy v domácnosti, množství zasyrova požívané zeleniny a ovoce a další podobné údaje.

Nemalou roli také hraje ta část dotazníku, která shromažďuje informace o navštěvovaných putykách, hospodách, restauracích a barech, kantýnách, závodních a školních jídelnách, a o nápojích a potravinách v nich požívaných. Z podrobného shromažďování údajů jsou vyloučeny pouze vietnamské nudlobufety, u nichž se, v důsledku lobbyingu vietnamské mafie v EU, sleduje pouze, zda je občan navštěvuje nebo ne.

Všechna takto shromážděná data se porovnávají s výkazy stravovacích zařízení o produkci potravin a likvidaci zbytků. Za nesoulad jsou trestány vlády členských zemí uvalením prdních kvót a mimořádnou metanovou eurodaní. Analýzou a evaluací odpovědí v dotazníku se získá směrné číslo, jež umístí plátce do daňové skupiny.

Testy[edit | edit source]

Testy se provádějí, jak již bylo předesláno, dvakrát ročně. Jeden test se provádí v květnu. Druhý test v úterý. Konkrétní úterý se stanoví výpočtem z rodného čísla, doby kojení občana v batolecím věku a úhlopříčky televizní obrazovky v jeho domácnosti.

Vlastní test spočívá v odběru prdelních plynů - zejména jde o obsah Prdíku - a jejich analýze, měření tlaku prdu a měření únikové rychlosti plynů do okolí. Vzájemným vynásobením těchto hodnot se získá prdní koeficient.

Výpočet daně[edit | edit source]

Vstupními daty pro výpočet daně je součin výstupních hodnot testovaného prdu neboli prdní koeficient a tzv. směrné číslo získané vyhodnocením dotazníku. Směrné číslo určuje daňovou skupinu, prdní koeficient určuje konkrétní daňovou sazbu. Vzhledem k tomu, že skoro každý člověk v EU chodil někam do školní jídelny, většina jí maso, ovoce i zeleninu (některí jedinci dokonce pijí mléko), a lednička je dnes v každé rodině aspoň jedna, neunikne této dani nikdo. Pro potřeby daně lze rozlišovat prdy podle intenzity:

  1. Šeptouš
  2. Eulálie (bzdinec plíživý)
  3. Bublouš
  4. Břeněk (bzdinec ryčný)
  5. Krhel
  6. Kokrhel
  7. Kontrakrhel
  8. Utrhprdel

Prdné z hospodářských zvířat[edit | edit source]

Protože plynné produkty domestikovaných živočichů nemalou měrou přispívají k nárůstu skleníkových plynů (hlavně methanu a tím i ke Globálnímu oteplování, EU vážně zvažuje zavedení opatření ke zdanění prdění skotu, bravu, a dalších hospodářských zvířat s plánovaným budoucím rozšířením na domácí mazlíčky (krom akvarijních rybiček).

Protože výpočet takové daně bude nesrovnatelně komplikovanější, mimo jiné z toho důvodu, že se zjistilo, že většina hospodářských zvířat je dosud negramotná, a nebyla by tedy schopna vyplnit dotazník, vedou se o zavedení této daně dosud odborné diskuse na úrovni ministrů životního prostředí členských států.

Obvyklé platby[edit | edit source]

Běžné hodnoty prdného se pohybují od 2 do 42 eur (či ekvivalentní částky v domácích měnách) na osobu ročně, u osob s velkou oblibou nadýmavých potravin (např. luštěnin, zelí či mléka) až do 127 eur. U osob pohřbených, tedy prdících do hlíny, pak pozůstalí platí fixní poplatek 1 euro ročně; zde je prdné nižší, protože se prdy uvolňované do hlíny tolik nedostávají do vzduchu a tedy nemají takový vliv na skleníkový jev. Toto tzv. tax flatularum postmortem se platí pouze do doby, než dojde k úplnému rozkladu těla, z něhož zbydou jen kosti.

Google uncyc.jpg Prdné na googleTohle je nejlepší článek na téma „Prdné“ na celým internetu.