Český statistický úřad

From Necyklopedie
(Redirected from Statistika)
Jump to navigation Jump to search
President českého statistického úřadu Vasil Illarjonovič Lobotóm. Jeho jméno je přísně tajné.

„Jeden mrtvý je tragédie, milion mrtvých statistika.“

- Stalin

„Průzkum ukázal, že tři ze čtyř lidí tvoří 75 % světové populace.“

- Český statistický úřad

„Když ráno naměříme teplotu 7°C a odpoledne 13°C, průměrná denní teplota činí 20°C“

- Václav Henych

Český statistický úřad (pův. Český stochastický úřad) je největší a nejdůležitější expoziturou Bdělého Bratra, která shromažďuje důvěrné informace o občanech státu, zajišťuje zpracování a následné falšování celostátních voleb a referend, na komerční bázi poskytuje důvěrné informace špionům, agentům a diplomatům cizích mocností (informace lze vyžádat i po internetu, pokud má žadatel k dispozici platební kartu).

Podle nejnovějších průzkumů je název Český statistický úřad pouze krycím jménem pro supertajnou (anglicky top sekret) vládní organizaci Český sadistický úřad zabývající se odstraňováním překážejících novinářů.

Definice statistiky a její využití[edit | edit source]

Statistika je přesný souhrn nepřesných čísel. Pravda se řídí statistikou, nikoli obráceně.

Statistické metody[edit | edit source]

Mezi statistické metody patří sčítání, odčítání a kvalifikovaný odhad. Kvalifikovaným odhadem se rozumí metoda, při níž se tazatel podívá z okna a na základě toho napíše do příslušné kolonky požadované číslo.

Statistické výkazy[edit | edit source]

Statistický úřad získává požadované údaje tiskopisy, které se nazývají statistické výkazy. Vyplňováním statistických výkazů jsou obtěžovány jak soukromé firmy, tak i školy, obecní úřady a další subjekty. Statistické výkazy jsou roční, čtvrtletní a měsíční. Jejich výhodou je, že součet určitého údaje v dvanácti měsíčních výkazech běžného roku nemusí korespondovat ze součtem těch samých údajů ze čtyř čtvrtletních výkazů a už vůbec ne s údajem v celoročním výkazu. Tomuto rozdílu se říká statistická odchylka.

Sledování inflace[edit | edit source]

ČSÚ sleduje inflaci, což je údaj, nad kterým leckdo žasne. Tento zdánlivý nesoulad mezi oficiálními čísly a realitou vysvětluje metodika sledování inflace, při níž se sečtou ceny potravin, energií, léků a lokomotiv a tyto údaje se násobí, dělí a odčítají dle Henychova vzorce. Příklad - pokud např. stoupnou ceny potravin, energií a léků o 15% a ceny lokomotiv o 1%, činí míra inflace 1,15%.

Skrytá inflace[edit | edit source]

Jedná se o druh inflace, která dle metodiky Müdlerůva paradoxu není inflací. Příklady pro názorné vysvětlení: Součástí spotřebního koše se stane národní párek, který má 95% masa. Následující rok výrobce sníží podíl masa o 30% a místo něho výrobek naplní moukou, pomletými červotoči, separáty a kekelem, aby cena mohla zůstat stejná. Rok poté opět sníží podíl masa a cena zůstane zase stejná. Po pěti letech snižování kvality už národní párek neobsahuje žádné maso, ale cena zůstává statisticky stejná. Jedná se o výdobytek rozvinuté kapitalistické společnosti, díky němuž vláda nemusí valorizovat důchody, protože ceny výrobků jsou statisticky stále stejné.

Deflace[edit | edit source]

Jedná se o situaci, kdy klesají ceny výrobků, které sleduje statistický úřad. Co na tom, že výrobek, který dřív vydržel 20 let, dnes kvůli kurvítkům vydrží 2 a půl roku a nedá se opravit. Zkrátka je levnější a hotovo! Jakmile deflace začne reálně hrozit, zasáhne Bangster Singer, který nechá natisknout nové peníze a znehodnotí českou měnu.

Hrubý domácí produkt[edit | edit source]

ČSÚ také počítá hodnotu toho, jak ekonomika roste či klesá. Protože to s tím růstem není tak valné, česká vláda rozhodla, že bude uplatňovat metodiku Evropské unie, která do hrubého domácího produktu započítává i prostituci, obchod s drogami a další výnosy z organizovaného zločinu.

Konkrétní využití statistiky[edit | edit source]

Za pomocí statistiky se dá zjistit mnoho zajímavých údajů. Například se můžeme dozvědět, že v roce 1919 bylo 94,7 % pražských prostitutek římsko-katolického vyznání. Rovněž příslušníci jiných konfesí si mohli vybrat prostitutku podle svých náboženských preferencí.


Stat 1922.gif
  • Pramen: Statistická zpráva hlavního města Prahy spojených obcí Karlína, Smíchova, Vinohrad, Vršovic a Žižkova a 16 sousedních obcí Velké Prahy za léta 1919-1920, Praha 1924

Podívejte se také na[edit | edit source]


Urad3.jpg
Já, úředník!
ÚřadČeský statistický úřadErotický regulační úřadFinanční úřadNejvyšší kontrolní úřad
---

Koník kancelářskýLejstro