Peníze a budoucnost

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Euro50 20.jpg
Klaus ze zlata.jpg
Paper toilet.jpg
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Peníze.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

„Nejlepším způsobem, jak ochránit budoucnost, je vytvořit ji.“

- Dave Lister

Položili jste si otázku, jak budou vypadat peníze za 100, 500 či 2084 let? Budou ještě existovat? Těmito otázkami se zabývají spisovatelé vědecko-fantastické literatury, my lingvisté říkáme science-fiction. Mnozí autoři usoudili, že v budoucnu vznikne univerzální platidlo, a vymýšleli pro ně různé názvy -kredit, hvězdon, necyklopedion, rublkoruna, librodolar a podobně. Většina SF románů a povídek pochází ze západní provenience, tudíž v nich hrají peníze obrovskou roli, přesně podle principu SF žánru "Jestli to takhle půjde dál...". Spousta autorů však popisovala budoucnost bez peněz.

Peníze v komunismu[edit | edit source]

Marxisticky orientovaní autoři předvídají budoucnost zcela bez peněz dle komunistické zásady "Každému podle jeho potřeb". Svět bez peněz popisují autoři z bývalých i stávajících socialistických zemí. Například úryvek z povídky Rudolfa Fauknera „Zaspal jsem století“. Hrdina, ocitnuvší se v komunistické budoucnosti, se ptá své praneteře na platy dělníků a ona odpovídá:

"To bývalo, to bývalo! Za stara. Nu, dnes všichni lidé poctivě pracují. Práce je pro ně opravdu radostí - a proto také je všeho nadbytek. Každý dostane, co potřebuje. To je přece samozřejmé. A víc by ani nikdo nechtěl. Nač tedy peníze?"

Inflace[edit | edit source]

Oblíbeným motivem v povídkách z budoucnosti je inflace. Hrůzné důsledky inflace způsobené poklesem relativní hodnoty národní měny popsal již v roce 1922 Jiří Haussmann v povídce „-1“. V tomto příběhu klesla hodnota koruny v mezinárodní bance pod nulovou hranici na hodnotu -1. Následky jsou strašlivé: "Věřitelé prosili na kolenou dlužníky, aby od nich přijímali i nadále bezúročný úvěr v neomezené výši, kdežto tito přicházeli s usměvavou tváří vyrovnat svoje dávno promlčené závazky. Továrníci nabízeli dvacateronásobné zvýšení mezd, dělníci si vymiňovali v kolektivních smlouvách bezplatnou práci přes čas, nezaměstnaní odmítali přijímat sebemenší podpory. Kapsáři a zloději řádili. Poctivý občan, vyšedší z domova s prázdnou kapsou, nebyl si jist, nevrátí-li se zpět jako mnohonásobný milionář. Ba i leckterý zhovadilec neváhal ani vplížiti se pod rouškou temnoty na hřbitov a cpáti tam mrtvolám do rakví svazky cenných papírů."

V SF literatuře se mnohokrát objevil též motiv inflace způsobený vynálezem duplikačního přístroje, případně objevem velkého množství zlata, bursíku, tvrdíku či jiných „drahých“ kovů.