Zlato

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Zlatý retriever

„Zlato, pojď na to.“

- Radek John

Zlato je kov, využívaný zejména při výrobě elektrických obvodů, umělých zubů a zlatých českých ručiček. S pomocí zlata byli vyšlechtěni také zlatí retrievři. Barva zlata je odporná, ze všeho nejvíc připomíná prasopsí moč nebo Bier značky Starobrno. Je silně přitahováno womaniem a dalšími těkavými látkami.

Výroba[edit]

Ve středověku se zlato běžně vyrábělo v alchymistických dílnách. Bohužel výrobní postup byl tajný, takže později během osvícenství, když byli alchymisté označeni za šarlatány a vytlačeni z běžného života, se muselo přestat i s výrobou zlata. Od té doby se musí zlato zpravidla těžit, což se provádí ve zlatých dolech. V oblastech, kde se pěstuje rýže (například v Číně), přichází v úvahu i rýžování.

Vědeckému týmu Necyklopedie se sice podařilo tajný postup pro výrobu zlata získat, nicméně rozhodl se respektovat vůli starých alchymistů a zachovat jeho utajení. Výnosy z výroby vlastního zlata jsou používány pro financování různých projektů Necyklopedie. Proto je samozřejmé že Necyklopedie netrpí takovými triviálními problémy jako její ubohá napodobenina Českopedie. [1]

Jeden z alchymistů na dvoře Rudolfa II. se zabýval kromě rutinní výroby zlata také destilací alkoholických nápojů. Jednoho dne se ale stalo, že svůj tekutý výrobek ochutnával natolik důkladně, až u vedlejší aparatury popletl postup výroby zlata. Místo očekávaného kovu byla výsledkem jakási bílá krystalická látka. Tak byla nedopatřením objevena sůl. Dotyčný alchymista byl ovšem obchodně zdatný, a tak se nenechal neúspěchem zaskočit. Když vystřízlivěl, rozhodl se nově objevenou látku využít. Aby přesvědčil ostatní o jejích kvalitách, propagoval ji známým výrokem "Sůl nad zlato". Bohužel v tom evidentně nebyl příliš úspěšný, protože dodnes se dá sůl sehnat za nižší ceny než zlato.

Použití[edit]

Někdo se může ve zlatě i koupat

Peníze[edit]

Zlato nahradilo dříve používané staré bačkory jako univerzální platidlo. Aby bylo placení zlatem pohodlnější, začaly se z něj vyrábět peníze. Ty měly ovšem tu nevýhodu, že vzhledem ke svému kulatému tvaru měly tendenci se rozkutálet a u svého majitele většinou moc dlouho nevydržely. Další problémy přišly, když se přestalo s výrobou zlata pomocí obvyklých alchymistických postupů. Výsledkem bylo, že nakonec ve všech vyspělejších státech byly zlaté mince nahrazeny různými jinými platidly, jako je Českokoruna, Morgoš nebo Euro. Pouze v Polsku se dodnes platí Złotými.

Šperky[edit]

Všelijaké zlaté předměty nejrůznějších tvarů a využití. Někdy je zlato zkombinováno s různými drahokamy a dalšími materiály. Mohou způsobovat lehčí formy zlaté horečky (viz níže).

Vodiče[edit]

Zlato je vynikající vodič elektřiny a tepla. Toho si lidé brzy všimli po jeho objevu, a tak jej začali používat do procesorů, konektorů v počítači a mnoha další elektronických hračiček.

Zlaté řetězy[edit]

Zlatý řetěz je předmět, který zajímavě názorně ukazuje kulturní odlišnosti mezi různými národy. V Evropě nosí na krku zlaté řetězy obvykle starostové, a to jen při slavnostních příležitostech, jako je otevírání nové stanice metra nebo hostina u příležitosti nějakého významného výročí. Naproti tomu v Americe jsou zlaté řetězy nejrozšířenější u černochů, kteří praktikují hip-hop.

Zlaté řetězy se zpravidla neužívají k poutání zatčených ani k ochraně předmětů před krádeží.

Cihle

Zlaté cihly[edit]

Velké množství zlata se spotřebuje na výrobu zlatých cihel, zlatých hřebů a podobně. Ve stavebnictví však tento materiál nenachází příliš velké uplatnění. Výjimkou jsou však etiopské zlaté cihly, výprodej z etiopské banky.

Zlatá cihla může posloužit například jako těžítko. Pro tyto účely se cihličky vypracovávají do vysokého lesku, z reprezentativních důvodů. Nevýhodou těchto leštěných cihel je nižší součinitel smykového tření, cihličky pak mají tendenci klouzat ze stolu například přímo na nohu. A právě zde můžeme zřejmě hledat původ značky zlata "Au".

Zlaté časy[edit]

Zlaté časy byly u nás v letech 1970 až 1980 kdy se také narodilo mnoho zlatých dětí, což však v dnešní době přináší problémy, říká se jim také Husákovy děti.

Zlaté stránky[edit]

Viz samostatné pojednání

Zlato v hrdle[edit]

Zlato v hrdle se vyrovná zlatým šperkům. To potvrdila i známá pohádka s Janem Werichem „Byl jednou jeden král“. Pro ty, kteří ji neviděli, krátká ukázka:

Aa Aa Aa a a a a a a ááááááááá
Ahahahahahahaha áááááááááá
a A

Zlaté české ručičky[edit]

Zlaté české ručičky jsou zvláštní porucha, která se vyskytuje pouze u příslušníků českého národa. Proto je jim věnován speciální článek.

Zlaté hvězdy[edit]

Zlatá hvězda na čele byla významným faktorem ovlivňujícím život jedné nejmenované princezny.

Zlatá horečka[edit]

Lidé prchající před zlatou horečkou

Zlato je známé svými negativními účinky na zdravotní stav lidí, kteří s ním přišli do kontaktu. Obvykle má vliv pouze na lidskou psychiku, ale občas může způsobit i horečku. Zlatá horečka je značně nakažlivá a může snadno přerůst do rozměrů rozsáhlé epidemie. Propuká zpravidla tam, kde se objeví větší množství zlata pohromadě. Lidé, kteří takové větší množství vlastní, si toho jsou obvykle vědomi, a proto se zlato zavírá do neprodyšných pokladnic, aby zbytečně neohrožovalo něčí zdraví.

Velké zlaté horečky propukly několikrát v Americe, například v Kalifornii a na Aljašce. Lehčí formu zlaté horečky mohou způsobit například i různé zlaté šperky, vystavené ve výloze klenotnictví. K této variantě zlaté horečky jsou náchylné prakticky pouze ženy. Typickými příznaky je civění na zlaté předměty, které horečku způsobily, a snaha přesvědčit kohokoli v dosahu (nejlépe partnera), aby tyto předměty zakoupil. To je samozřejmě nebezpečné, protože při delším kontaktu se zlatem se zhoršují šance na vyléčení.

Zlatá rybka[edit]

Pokud zlatá horečka postihne nějakou rybu, stává se z ní tzv. zlatá rybka, která se může stát velmi nebezpečným přenašečem zlaté horečky. Rybář, který takovou zlatou rybku uloví, ji hned odhazuje zpět do vody, přitom jí třikrát (všimněte si, že je to prvočíslo) zaklíná, aby se nestalo nic zlého jemu, jeho ženě a jeho dětem.

Kvalita.png
Chemistry.png Prvky
bolševikum
Bo
hliník
Al
arogantin
An
zlato
Au
bursík
Bs
uhlík
C
měď
Cu
debilit
Db
drtík
Dq
gentellur
Gn
vodík
H
hoaxium
Hx
chrastík
Chk
paroubkium
Pk
polonium
Po
prdík
Fu
prudík
smrdík
Sd
stalinium
St
tvrdík
Tu
vakuum
Va
womanium
Wo
noobium
No
potěmkinium
Pn
imbecilit
Im
dusík
N
kyslík
O
selen
Se
rozvodík
ROH
zemanium
Ze
transprdan
Tp
světlan
Lm
Bortlium
B
Ununpolium
Uup
Euran
Eu
Random
Rn
Praseodym-Hafnium
Pr-Hf
Úchylík
Bdsm
Olovo
Pb
Pneumonium
Pneu
Smajlík
:)
Uran
U
Plutonium
Pu
Lithium
Li
Éter
Ae
Arsen
Ass