Pneumonium

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

ArabianRulesFootball.gif

Tento článek úmyslně uráží náboženské cítění a tím naplňuje kritéria pro dobrou satiru. Šalom!
Spiritus

„Našim vzduchem
se prohání duch s duchem
jsou slyšet pouhým uchem
a páchnou sirným puchem“

- odporný popis vlastností pneumonia

„Vědecky vzato žádné pneumonium neexistuje!
A co když tu je?
NEXISTUJE!“

- vzrušená debata českých chemiků o existenci pneumonia

„Kdo chce zdravý na duchu býti, musí spiritusu hektolitry píti!“

- Miloš Zeman, Hovory zla

Pneumonium je nejrozšířenější prvek ve vesmíru, přestože byl objeven, plně popsán a dokázán teprve nedávno. Je totiž ve všem. Pneumonium je mezi prvky zcela unikátní, neskládá se ani z hmoty ani z laciné antihmoty, nýbrž je nehmotné. Lidé se s pneumoniem tkávají od pradávna v nejrůznějších formách, znají ho proto tak dlouho, že je ani nenapadlo, že jde o jeden prvek. Přesto, že je pneumonium nehmotné, zaujímá všechna čtyři skupenství, kapalné, plynné, pevné a tzv "neskupenství". V kapalné formě jej známe pod názvem Spiritus, v plynné formě pod názvem duch, v pevné formě pod názvem Dušek a v neskupenství prostě pod názvem pneuma.

Spiritus[edit]

V kapalné formě se jedná bez nadsázky o elixír života. Spiritusem se koneckonců křtí i v kostele, slyšíte jasně, "In nomine Patri, et Filii, et Spiritui sancto", "páter noří hlavu dítěte do svatého spiritusu" tím se dítě znovu rodí k novému, věčnému životu. Přijímání spiritusu v této formě se proto výrazně doporučuje.

Duchy[edit]

Pokuď je pneumonium v kapalné formě dárcem života, je to s ním v plynné formě, tedy ve formě duchů, zcela naopak. Větší koncentrace duchů je neslučitelná s životem, to je důvod, proč spiritus přijímáme ale duchy raději rychle vypouštíme. Nejlépe je duchy vypouštět v přítomnosti jiných lidí, kteří Vám tak rádi poblahopřejí, až se vám z toho znovu uleví. Přeci jenom, byli jste blízko smrti! Duchové totiž vznikají při smrti organických těl Vámi zkonzumovaných a následně trávených ve vašich střevech. Tito s Vámi jistě nezamýšlí nic dobrého. Proto chcete-li se duchům vyhnout, jezte radši kameny.

Dušek[edit]

Co se pevného skupenství týče, byl zaznamenán jen jeden případ jeho výskytu, jedná se o herce Jaroslava Duška. Ten je totiž natolik koncentrovaným případem pneumonia, že se jedná vlastně o ztělesněného ducha, nezasvěcenému by se mohlo zdát, že to popírá tvrzení o nehmotnosti Pneumonia, takový člověk však evidentně sám neví, co říká. Jaroslav Dušek je natolik oduševnělý, že skvěle zvládá například role nacistického či komunistického kolaboranta v nejedné české cynické totalitní komedii.

Pneuma[edit]

Posledním skupenstvím, čili tzv. neskupenstvím je samotná pneuma, přezdívá se jí také duše. Duše je v každém z nás a v každé pneumatice, to dokazuje, že lidé (zvířata) a pneumatiky jsou příbuzní. Pneuma je právě to, co musí v našem těle zůstat, co potřebujeme k životu. Jak přesně se pneuma tvoří, to nikdo neví, nicméně existují dohady, že vzniká právě přeměnou skupenství z požitého spiritusu, proto je po spiritusu každý tak oduševnělý. Dále se dohaduje, že kdo nemá spiritus, musí si dopomoci alespoň čicháním cizích duchů, které jsou naštěstí rozptýleny všude v atmosféře, takže je můžeme dýchat bez ustání a dýchají i novorozeňata, proto je důležité, aby se děti po porodu poprvé nedechla. Nedostatek pneumy v těle může způsobit pneumónii nebo pneumotorax, při kterém nedostatkem pneumy v plicích, plíce zplasknou a žalem prasknou. Poznáním pneumy se zabývá věda pneumatologie.

Chemistry.png Prvky
bolševikum
Bo
hliník
Al
arogantin
An
zlato
Au
bursík
Bs
uhlík
C
měď
Cu
debilit
Db
drtík
Dq
gentellur
Gn
vodík
H
hoaxium
Hx
chrastík
Chk
paroubkium
Pk
polonium
Po
prdík
Fu
prudík
smrdík
Sd
stalinium
St
tvrdík
Tu
vakuum
Va
womanium
Wo
noobium
No
potěmkinium
Pn
imbecilit
Im
dusík
N
kyslík
O
selen
Se
rozvodík
ROH
zemanium
Ze
transprdan
Tp
světlan
Lm
Bortlium
B
Ununpolium
Uup
Euran
Eu
Random
Rn
Praseodym-Hafnium
Pr-Hf
Úchylík
Bdsm
Olovo
Pb
Pneumonium
Pneu
Smajlík
:)
Uran
U
Plutonium
Pu
Lithium
Li
Éter
Ae
Arsen
Ass