Světlan

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Světlan (luminium), chemická značka Lm, je prvek Meresjevovy soustavy prvků, který při zapálení strašně, ale strašně svítí. Němci používají lidový tvar "Helllicht", z čehož je mocnost záře jasně patrná, protože nikdo příčetný by ve slově písmeno "L" 3x (prvočíslo) nenapsal. A v krajině na západ od nás jsou všichni příčetní, kromě jednoho malíře pokojů před půl stoletím.

Výskyt[edit | edit source]

Světlan se nachází hlavně ve Světlanách a svítiplynu. V nízké koncentraci se nachází i v skiareálu Vítkovice Bílá, Kazachstánu a v Katy Pery. U již zmiňované zpěvačky byl výskyt potvrzen samovolně v klipu písně Firework, kdy dotyčná trrrrrrryskala rrrrradostí jako pátý jezdec apokalypsy.

Vlastnosti[edit | edit source]

Asi nejvýraznější vlastností je jeho svítivost. Poměrně překvapivá je také jeho ochota zářit a neméně se vědci podivili nad jeho schopností emitovat světlo. Je-li prvek včas lapen najatými pohůnky a násilím vtlačen do slunečních kolektorů, dá se využít pro výrobu elektřiny na úrodných polích, což činí byrokraty šťastnými.

Díky své nízké molekulární hmotnosti, která je srovnatelná s prdíkem, se vznáší ve vzduchu, plave na vodě a volně stéká po obézních osobách. Protože má malou molekulu, tak se dostane úplně všude.

Jinak svítí. Svítí jako šílený. Při styku s arogantinem by mělo docházet k osvícení, tzv. iluminaci zmíněného, ovšem tato reakce je tak hojná, že byly zdokumentovány dva případy za posledních pět století. Při styku s bursíkem třaská a dochází ke spektakulární implozi za vzniku hromady lejster.

Při pokojové teplotě (20°C) je v normálním plynném stavu. V případě kocoviny mění své skupenství na pevné a proto vás po konzumaci aromatických uhlovodíků bolí oči.

Světlan je také nazýván zdravé světlo, narozdíl od bortlia, což je nezdravé světlo. Tyto dva prvky se navzájem nesnáší a luminium lze bortliem i zcela vytěsnit procesem zvaným světelné znečištění, v čechistánu se to povedlo naplno jen v Práglu-střed.

Využití[edit | edit source]

Jak jsme již zmínili - za použití násilí se dá použít pro výrobu elektřiny. Protože se ovšem jedná o prvek s inteligencí českého parlamentu, je hojný přes den, kdy je světla dostatek, zatímco v noci se těží jen těžko. První pokusy o těžbu a následné ukládání v jutových pytlích uskutečnili moudří obyvatelé Kocourkova, ovšem s nejistými výsledky. V té době totiž nebyly známy přelomové výsledky zkoumání tmonů

Jinak se poměrně obvykle využívá při výrobě světlic a pyrotechniky. V zemědělství se využívá také pro lepší zrání ovoce a šlechtění nových druhů. Jmenujme například průmyslový chov hřibů.

Slušným přirozeným eminentem Světlanu jsou divoce žijící LED diody stepní, které jej uvolňují při dráždění elektrickým proudem. Zde je ovšem koloběh světlanu zcela opačný, než při sklízení pomocí fotovoltaických článků.

Židobolševický spolek vlastníků Toi Toi budek jej používá v latinské formě jako své označení. Důvody jsou zřejmě tajné.

Sloučeniny[edit | edit source]

Nejznámější sloučeninou je jmenuje Světlana - WoLm3. Další je hyperčík, sloučenina vody, bursíku, světlanu a imbecilitu. Prvně zmiňovaná sloučenina je hodně využívaná v televizi (konkreténě v Ulici) a při výrobě nálepek.


Meresjevova Periodická tabulka prvků: Oproti Českopedii nyní s extra prvky navíc!
1H Vodík Hu Homoerectium 1.1Lm Světlan 1.3Ae Éter 1.4Va Vakuum 1.5Hx Hoaxium 1.9Pneu Pneumonium 2 He Helium
3Li Lithium 4 Be Beryllium 5 B Bor 6C Uhlík 7N Dusík 8O Kyslík 9 F Fluor 10 Ne Neon
11Na Sůl 12 Mg Hořčík 13Al Hliník 14 Si Křemík 15 P Fosfor 16 S Síra 17 Cl Chlór 18 Ar Argon
19 K Draslík 20 Ca Vápník 21 Sc Skandium 22Ti Titan 23 V Vanad 24Cr Chrom 25 Mn Mangan 26 Fe Železo 27 Co Kobalt 28 Ni Nikl 29Cu Měď 30 Zn Zinek 31 Ga Galium 32Ge Germanium 33As Arzén 34Se Selen 35 Br Brom 36Kr Krypton
37 Rb Rubidium 38 Sr Stroncium 39 Y Yttrium 40 Zr Zirkonium 41 Nb Niob 42 Mo Molybden 43 Tc Technetium 44 Ru Ruthenium 45 Rh Rhodium 46 Pd Palladium 47 Ag Stříbro 48 Cd Cadmium 49 In Indium 50 Sn Cín 51 Sb Antimon 52 Te Tellur 53 I Jód 54 Xe Xenon
55 Cs Cesium 56 Ba Baryum 57 La Lanthan 72Hf Hafnium 73 Ta Tantal 74 W Wolfram 75 Re Rthenium 76 Os Osmium 77 Ir Iridium 78 Pt Platina 79Au Zlato 80 Hg Rtuť 81 Tl Thallium 82Pb Olovo 83 Bi Bismut 84Po Polonium 85 At Astat 86 Rn Radon
87Fr Francium 88 Ra Radium 89 Ac Actinium 104 Rf Rutherfordium 105 Db Dubnium 106 Sg Seaborgium 107 Bh Bohrium 108 Hs Hassium 109 Mt Meitnerium 110 Ds Darmstadtium 111 Rg Roentgenium 112 Cn Copernicum 113 Nh Nihomium 114 Fl Flerovium 115 Mc Moscovium 116 Lv Livermorium 117 Ts Tennessin 118 Og Oganesson
58 Ce Cer 59Pr Praseodym 60 Nd Neodym 61 Pm Promethium 61 Sm Samarium 63 Eu Europium 64 Gd Gadolinium 65 Tb Terbium 66 Dy Dysprosium 67 Ho Holmium 68 Er Erbium 69 Tm Thulium 70 Yb Ytterbium 71 Lu Lutetium 119Žd Židík 120Uup Ununpolium 121Rn Random 122 Ky Kryptonit
90 Th Thorium 91 Pa Protactinium 92U Uran 93 Np Neptunium 94Pu Plutonium 95Am Americium 96 Cm Curium 97 Bk Berkelium 98 Cf Kalifornium 99Es Einsteinium 100 Fm Fermium 101 Md Mendělevium 102 No Nobelium 103 Lr Lawrencium 148Sp Spík
123Bo Bolševikum 124St Stalinium 125Ze Zemanium 126Pk Paroubkium 239EUR Euran 128Fu Prdík 129Sd Smrdík 130 Prudík 131Tp Transprdan
135Deb Debilit 136Im Imbecilit 137Tu Tvrdík 138Bs Bursík 139Mo Mocacium 141An Arogantin 142No Noobium 143Pn Potěmkinium 144Bdsm Úchylík 145Ta Tannwaldium 146ROH Rozvodík 147:) Smajlík 198Chk Chrastík 199Gn Gentellur 200Bt Bortlium 201Dq Drtík
202Rch Rychlík
 
Alkalické metaly
 
Alkalické zeminy
 
Trans metaly
 
Netrans metaly
 
Polometaly
 
Nemetaly
 
Halogeny
 
Vzácné plyny
 
Lanthanoidy
 
Aktinoidy
 
Těžko říct
 
Bolševika
 
Polobolševika
 
Čtvrtbolševika
 
Debilany
 
Smrdony
VTN Logo.png