Helium

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Helium, anglicky helium, německy Helium, staročesky vznášík, je prvek Meresjevovy menstruační tabulky prvků, kde okupuje pravý horní roh, protože je to snob.

Excitované helium produkující celou přehršel světlanů. Nekolorováno.

Chemické vlastnosti[edit | edit source]

Helium je středního rodu [1], je pojmenováno po starořeckém bohu Slunce a má mnoho charakterových vad. Jedná se o plyn velmi nafoukaný, povětrný a asociální, takže nemá žádné kamarády a jednou umře sám a v zapomnění a nikdo mu nezatlačí víka. Nedá se s ním dělat žádná z chemických špumprnáklí, ani destilace. Nemá barvu, je bez chuti i zápachu a je zcela netečný k vnějším podnětům. Pouze, je-li dostatečně drážděn mlunem, produkuje oranžovo-rudé světlo. Když je přítomno vysoké napětí, svítí žlutě, takže vypadá jako malé sluníčko.

Dost často, ovšem zcela nesprávně, se v souvislosti s heliem mluví o jeho schopnosti nadlehčovat. Tento blud vychází ze starého okultního učení, které je již dávno vědecky vyvráceno. Helium nenadlehčuje, helium je těžce mysofobní, tj. má akutní odpor ke hlíně a všemu špinavému, takže se snaží být od země co nejdále. Pravda, výsledek je stejný, ale pravda je jen jedna.

Historie[edit | edit source]

Helium je velmi starobylý prvek, který je lidstvu znám již od pravěku. To by spolehlivě dokládaly písemné zmínky např. ve formě eposů, kdyby ovšem pračlověci psali na něco jiného, než na lopuchové listy. S příchodem období hojnosti, tedy léta, docházelo v pravidelných intervalech k akutnímu nedostatku toaletního papíru a tak všechny písemné památky přisly vniveč [2]. Očité svědectvý Heleny Vondráčkové vědecká obec odmítá uznat, protože to bychom museli za chvíli věřit každému strašidlu.

Hmatatelným důkazem, že lidstvo znalo helium a umělo s ním pracovat již před drahnou dobou, jsou egyptské pyramidy. Starověcí Egypťané, zejména faraoni, totiž najímali otroky nedobrovně pracující po tisícovkách, aby po nocích [3] cpali helium do kozích močových měchýřů [4], svazovali je do trsů a pak pod ně zavěšovali ty kvádry, ze kterých se pyramida skládá. Vylehčené šutráky potom zdatní mužové přesunovali pálkami podobně, jako se dnes transportuje tenisový míček do sousedovic windows.

Zajímavosti[edit | edit source]

  • Hélium je polehčující okolnost, čehož se využívá pri stáních u soudu. Inhalací hélia dochází k nadlehčení pachatele a toho potom hříchy tolik netíží. Navíc u toho legračně mluví a vnese to do jinak nudného procesu humorný prvek. Podobný komický prvek používají při silvestrovských estrádách všemožní populární baviči a zpěváci. Ovšem s různými výsledky.
  • Největším spotřebitelem helia je hudební průmysl, jmenovitě výroba heligonů. Druhým je pak provoz helikoptér.
  • Helium je druhým nejhojnějším prvkem ve vesmíru, hned po vodíku. Jeho cena je uměle vyšroubována žido-zednářskou lóží, která omezuje přístup k heliovým dolům na Mt.Everestu.


Meresjevova Periodická tabulka prvků: Oproti Českopedii nyní s extra prvky navíc!
1H Vodík Hu Homoerectium 1.1Lm Světlan 1.3Ae Éter 1.4Va Vakuum 1.5Hx Hoaxium 1.9Pneu Pneumonium 2 He Helium
3Li Lithium 4 Be Beryllium 5 B Bor 6C Uhlík 7N Dusík 8O Kyslík 9 F Fluor 10 Ne Neon
11Na Sůl 12 Mg Hořčík 13Al Hliník 14 Si Křemík 15 P Fosfor 16 S Síra 17 Cl Chlór 18 Ar Argon
19 K Draslík 20 Ca Vápník 21 Sc Skandium 22Ti Titan 23 V Vanad 24Cr Chrom 25 Mn Mangan 26 Fe Železo 27 Co Kobalt 28 Ni Nikl 29Cu Měď 30 Zn Zinek 31 Ga Galium 32Ge Germanium 33As Arzén 34Se Selen 35 Br Brom 36Kr Krypton
37 Rb Rubidium 38 Sr Stroncium 39 Y Yttrium 40 Zr Zirkonium 41 Nb Niob 42 Mo Molybden 43 Tc Technetium 44 Ru Ruthenium 45 Rh Rhodium 46 Pd Palladium 47 Ag Stříbro 48 Cd Cadmium 49 In Indium 50 Sn Cín 51 Sb Antimon 52 Te Tellur 53 I Jód 54 Xe Xenon
55 Cs Cesium 56 Ba Baryum 57 La Lanthan 72Hf Hafnium 73 Ta Tantal 74 W Wolfram 75 Re Rthenium 76 Os Osmium 77 Ir Iridium 78 Pt Platina 79Au Zlato 80 Hg Rtuť 81 Tl Thallium 82Pb Olovo 83 Bi Bismut 84Po Polonium 85 At Astat 86 Rn Radon
87Fr Francium 88 Ra Radium 89 Ac Actinium 104 Rf Rutherfordium 105 Db Dubnium 106 Sg Seaborgium 107 Bh Bohrium 108 Hs Hassium 109 Mt Meitnerium 110 Ds Darmstadtium 111 Rg Roentgenium 112 Cn Copernicum 113 Nh Nihomium 114 Fl Flerovium 115 Mc Moscovium 116 Lv Livermorium 117 Ts Tennessin 118 Og Oganesson
58 Ce Cer 59Pr Praseodym 60 Nd Neodym 61 Pm Promethium 61 Sm Samarium 63 Eu Europium 64 Gd Gadolinium 65 Tb Terbium 66 Dy Dysprosium 67 Ho Holmium 68 Er Erbium 69 Tm Thulium 70 Yb Ytterbium 71 Lu Lutetium 119Žd Židík 120Uup Ununpolium 121Rn Random 122 Ky Kryptonit
90 Th Thorium 91 Pa Protactinium 92U Uran 93 Np Neptunium 94Pu Plutonium 95Am Americium 96 Cm Curium 97 Bk Berkelium 98 Cf Kalifornium 99Es Einsteinium 100 Fm Fermium 101 Md Mendělevium 102 No Nobelium 103 Lr Lawrencium 148Sp Spík
123Bo Bolševikum 124St Stalinium 125Ze Zemanium 126Pk Paroubkium 239EUR Euran 128Fu Prdík 129Sd Smrdík 130 Prudík 131Tp Transprdan
135Deb Debilit 136Im Imbecilit 137Tu Tvrdík 138Bs Bursík 139Mo Mocacium 141An Arogantin 142No Noobium 143Pn Potěmkinium 144Bdsm Úchylík 145Ta Tannwaldium 146ROH Rozvodík 147:) Smajlík 198Chk Chrastík 199Gn Gentellur 200Bt Bortlium 201Dq Drtík
202Rch Rychlík
 
Alkalické metaly
 
Alkalické zeminy
 
Trans metaly
 
Netrans metaly
 
Polometaly
 
Nemetaly
 
Halogeny
 
Vzácné plyny
 
Lanthanoidy
 
Aktinoidy
 
Těžko říct
 
Bolševika
 
Polobolševika
 
Čtvrtbolševika
 
Debilany
 
Smrdony
  1. TO helium, nikoli TEN helium ani TA Helium.
  2. V této krásné tradici, tedy nahrazování toaletního papíru ryze přírodními materiály, úspěšně pokračuje město Hradec Králové, kterému se, buhví proč, přezdívá Mechov.
  3. Zde je vidět, jak to Egypťanům již tehdy ekonomicky myslelo. Ve dne totiž bylo vedro a práce byla proto dražší - nasazení chtěli více vody. A voda byla drahá, zatížená spotřební daní, protože je to jedna z ingrediencí pro výrobu piva a na výrobu piva měl faraon monopol.
  4. Měchýře byly nejprve z kozy vyndány, aby je to nebolelo.