Chemie

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Explosive.jpg

„Snad géniové zodiakální, snad osmapadesátá vyšší inteligence, spikli se proti nebohému starci. Elixír mládí není.“

- Alessandro Scotta

„Je to jen chemie.“

- Xindl X

„Nechcem ja mať tvoju lásku, mne stačí chémia.“

- No Name
Bez špetičky dioxinu bohdá nikdy nezahynu!

Chemie, χημεία, neboli lučba je vlastně fysikou neboli silozpytem, kterýžto se zabývá svrchními elektronovými šlupkami atomů. Jedná se o vznešeného nástupce vědy zvané alchymie, od které se oddělila v 17. století a bývá označována jako věda tradiční. Chemie je pak chápána jako vysoce vědecký obor, který v hojné míře rozvinul experimentální metody poznávání přírodních dějů, ale zároveň je i experimentální mystikou. Jejím účelem jsou především vzrušující výbuchy v laboratořích, bez kterých by to byla fakt otrava. Alchymie disponuje hojnými analogiemi mezi různými znaky a znameními, převzatými z živé i neživé přírody; živly, barvami, tělesnými orgány, znameními zvěrokruhu či planetami. Chemie naproti tomu disponuje tvrdým vědeckým poznáním. A pokud snad někdy toto poznání není tak úplně tvrdé, je alespoň natvrdlé.

Chemie je věda, běda běda běda!

Základní zákony[edit | edit source]

 • Zákon zachování hmoty - hmota nemůže vzniknout ani zmizet, je ji ovšem možno ukrásti tak, že je k nedohledání
 • Zákon stálých poměrů slučovacích - hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny by měl být vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny - pokud se nejedná o ekonomickou optimalisaci výsledného produktu.
 • Zákon výbuchu - Pokud něco může vybouchnout, tak to vybuchne. (Murphický zákon chemie)
 • Zákon schválnosti - Zrovna když člověk na chvíli nesleduje probíhající děj, všechno se pokazí

Preparativní chemie[edit | edit source]

Příkladem budiž výroba produktu zvaného Elixír života (lat. panacea):

V rámci alchymistického procesu proměny totiž lze spustit populární likvidaci švestek jejich zkapalněním (z lat. liquidus - kapalina). Zde kupříkladu likvidací švestek povstane ušlechtilá kapalina, slivovice zvaná:

 • Kvašení (fermentatio) – získaná materie se stává tělem, k němuž se přivtěluje se duše.
 • Vaření též digesce (coctio) – zahřívání břečky až k dosažení vhodné teploty, dochází ke změně skupenství a oddělování
 • Destilace (destilatio) – očišťování látky od nežádoucích příměsí odpařováním a kondenzací
 • Požití (intoxicatio) - chlastativní košt výsledného produktu
 • Výbuch (explosio) - to když si chce v palírně intoxikovaný sirkou posvítit, kolik že toho v brčuličce ještě zbývá
 • Výfuk (exhaustio) - to je to, co vylítne z vyražených dveří palírny po předchozím výbuchu

Názvy prvků chemických[edit | edit source]

 • Antimon (Sb) - Strabík
 • Arsén (As) - Otrušík(Ot)
 • Baryum (Ba) - Merotík(Mr)
 • Berryllium (Be) - Sladík(Sld)
 • Bismut (Bi) - Kalík(Kl)
 • Bór (B) - Bledník(Bl)
 • Bróm - Brudík
 • Fluor (F) - Kazík(Ka)
 • Fosfor (P) - Kostík(Ko)
 • Chlór (Cl) - Solík(Sl)
 • Chróm (Cr) - Barvík(Bv)
 • Iridium (Ir) - Duzík(Dz)
 • Jód (I) - Chaluzík(Ch)
 • Kadmium (Cd) - Ladík(Ld)
 • Kobalt (Co) - Ďasík(Da)
 • Lithium (Li) - Japík(Jp)
 • Mangan - Jermík
 • Molybden - Žestík
 • Nikl (Ni) - Pochvistík
 • Niob (Nb) - Kolumbík
 • Osmium (Os) - Voník (Vo)
 • Rhodium (Rh) - Ruměník (Ru)
 • Ruthenium (Ru) - Rusík (Rs)
 • Selén (Se) - Luník (Lu)
 • Tantal (Ta) - Zdořík (Zd)
 • Tellur (Te) - Zemník
 • Titan (Ti) - Chasoník (Chs)
 • Uran(U) - Nebesník (N)
 • Zirkonium (Zr) - Lalík (Ll)

Ku vysvětlení názvosloví tohoto:

 • Titan jméno dostal podle silného muže = chasník.
 • Chrom je řecky barva = barvík.
 • Selén je řecky Měsíc = luník.
 • Fosfor v kostech = kostík.
 • Jód v chaluhách = chaluzík

Značky podle těchto českých názvů prvků byly uváděny i ve výpočtech.

Otcové zakladatelé[edit | edit source]

 • Karel Amerling
 • Jan Presl

Někteří další[edit | edit source]

 • Humphry Davy - viz článek Pneumatika
 • Jan Baptista van Helmint
 • Tonda Lavorasijé
 • Josef Priestley - objevitel kyslíku společně s Karlem Wiliamem Scheelencem; též vynalezl sodovku
 • John Dalton
 • Jaroslav Heyrovský
 • Otto Vychrchle (dokázal uvařit se mírným zpožděním Keplerovi čočku)
 • Marie Curie