Bolševikum

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Bolševikum

Bolševikum (chemická značka Bo, latinsky bolsevicum) je chemický prvek s atomovým číslem 666, nestandardních fyzikálně-chemických vlastností, vznikající radioaktivním rozpadem euranu. Jedná se o těžký, silně toxický těkavý kov rudé barvy a oranžového lesku, jenž neexistuje v kapalném skupenství - při teplotě 66,666°C sublimuje.

Historie[edit]

Владимир Ильич Ленин, první známá intoxikovaná osoba

Bolševikum bylo objeveno roku 1888 mladou polskou vědkyní Marií Skłodowskou, a sice během analýzy žlučových kamenů V. I. Lenina, v podobě krystalků methanol-ethanolátu bolševika, později zvaného Leninova sůl. Ve větší koncentraci byly o 4 roky později objeveny i v jeho ledvinových kamenech. Nicméně i tak bylo této soli získáno jen pár miligramů.

Po mnoha nezdařených pokusech se konečné této vědkyni počátkem roku 1895 podařilo čistý kov izolovat v množství 742µg, a protože neměla dostatečné vybavení pro zkoumání tak titěrného vzorku, poslala jej ve skleněné ampuli uzavřené korkem a voskem k analýze do petrohradské univerzity. Tam zjistili, že vzorek má tendenci se již při pokojové teplotě (v Rusku -10°C) samovolně odpařovat a následně kondenzovat na stěnách ampule, a proto se se svou aparaturou na oslím spřežení vydali na Sibiř, aby mohli tento velice vzácný prvek zkoumat, aniž by jim nenávratně zmizel v éteru.

Jejich zjištění byla velmi překvapivá - vedle toho, že za atmosférického tlaku se jim nepodařilo prvek převést do kapalného stavu, zjistili, že jediným organickým rozpouštědlem, který na něj působí, je samohonka (destilát kvašeného spermatu), která obsahuje ideální poměr mezi methylalkoholem a ethylalkoholem - ani v samotném ethylalkoholu, ani methylalkoholu, se totiž nerozpouští. Takto obohacená samohonka má velmi zvláštní vlastnosti - zamrzá až při teplotě -200°C (73,15K), má jemnou chuť s příjemnou kovovou pachutí, lehce nazelenalou barvu a ve tmě světle modře světélkuje. Později bylo zjištěno, že se jedná o Čerenkovovo záření. Nicméně byl vzorek "nedopatřením" vypit, proto další zkoumání nebylo možné (i přesto, že byl viník Voloďa Kozomrdkin za účelem získání alkoholu a bolševika okamžitě zkvašen a následně vydestilován - destilát, kozomrdkovice, byl totiž opět vypit. Nedopatřením).

Nový objev v Tunguzce[edit]

Bolševikum bylo vědeckým týmem Miroslav Kalousek - Karel Schwarzenberg odhaleno dokonce i v laboratoři TOP 0609, a sice v lahvi samohonky, kterou Miroslav Kalousek obdržel darem od Miloše Zemana z ruského velvyslanectví a obratem vypil. Mikuláš Čonkin se mezi ně pouze vetřel

Ráno v půli léta 1908 byla Sibiř zalita rudou září. Rádio Jerevan však v té době ještě nevysílalo. Na značném území byly napáchány obrovské materiální škody. Dosud není zcela jasné, co tuto katastrofu způsobilo, avšak mnozí vědci se domnívají, že se jednalo o explozi vesmírného tělesa.

Nedlouho poté došlo k velice neobvyklému jevu - v okolí 2000km od epicentra výbuchu začali lidé trpět na žlučové a ledvinové kameny, čím blíže epicentru se v tu dobu nacházeli, tím spíše a tím dříve těmito neduhy trpěli, mnohé navíc postihlo nevratné zplešatění a demence doprovázená levicovými myšlenkami. Lékaři si nevěděli rady, ovšem jistý moskevský lékař, Артём Пытликович Конъечник (Arťom Pytlikovič Konečnik), navrhl kameny sesbírat a odeslat do Petrohradu. Bylo získáno celkem 14,7t ledvinových a žlučových kamenů, v nichž bylo dle postupu Skłodowské také objeveno bolševikum ve formě Leninovy soli, z níž se podařilo získat 28kg čistého bolševika. Tamní vědci měli ohromnou radost, neboť konečně měli dostatek materiálu nejen pro výzkum, ale navíc 2kg z toho vyhradili pro tuning samohonky. Nicméně původ stále nebyl zjištěn a o spojitosti s katastrofou v Tunguzce se mohlo maximálně jen spekulovat.

Teprve až v roce 1921 do oblasti epicentra byl vyslán mineralog Leonid Kulikov. Ten se sice do epicentra nedostal, nicméně se nevrátil s prázdnou - přinesl velmi důležité vzorky, které odeslal k rozboru do Moskvy.

Ačkoliv jinde na Zemi byl tento prvek neznámý, vzorky z okolí Tunguzky byly na bolševikum překvapivě bohaté.

Roswell '47[edit]

2. července 1947 se nad Roswellem v USA pod vlivem opiátů proháněli ve svých talířoidních letounech Marťané v čele s kapitánem Istvánem Csuranem marťansko-maďarského původu (jeho otec byl Pista Hufnágel, jenž znásilnil Marťanku jménem Čuranka), kdy jeden letoun byl sestřelen majorem J. A. Marcelem, jenž se trefil oblázkem vystřeleným z praku do Achillovy paty letounu, do zpětného zrcátka. Během chemického rozboru bylo zjištěno, že těleso letounu bylo vyrobeno ze slitiny olova, cínu, osmia a bolševika (60% Pb, 20% Sn, 17% Os, 3% Bo), která byla extrémně tvrdá, ale zároveň lehká tak, že letoun vážil 20kg i s postelí, dále byla extrémně odolná vůči různým chemikáliím, včetně kyselin i zásad, a to i v koncentrované formě.

Na základě těchto indicií lze tedy s jistotou říct, že bolševikum je původu mimozemského.

Chemicko-fyzikální vlastnosti[edit]

Leninova sůl

Na základě výzkumu Skłodowské, ruských (a posléze sovětských) a amerických vědců byly objeveny další zajímavé vlastnosti.

  • Atom bolševika má 2 jádra (jedná se o DualCore), jednomu se říká Marx a druhému Engels
  • S kyslíkem nereaguje, ale s ozónem ano - reakci s ním vzniká plynný trioxid bolševika
  • Samotné bolševikum disponuje tvrdostí 1,666 na Mohsově stupnici, tedy asi jako sójové špekáčky (pěkný to oxymorón) ze sortimentu Babišových dobrot, avšak ve slitině s olovem má tvrdost 19. Vryp do této slitiny může udělat jen jediný lidstvu známý materiál - Chuck Norris
  • Se zlatem i stříbrem reaguje velmi neochotně, avšak i hluboko pod maximální koncentraci 0,3% u Au a 0,1666% u Ag činí zlato zlatějším a stříbro stříbrnějším
  • Z organických rozpouštědel jej rozpustí pouze samohonka
  • Plamen barví do ruda, navíc ten při tom samovolně loudí tóny sovětské internacionály
  • Byl ve větších koncentracích nalezen v Rusku, Číně, Vietnamu, KLDR, Venezuele, Kubě a v belgickém Bruselu, u nás bylo malé množství nalezeno v Cajzlistánu na adresách Hybernská 1033/7 (Lihový dům), Politických vězňů 9, v paláci Charitas na Karlově náměstí a na adrese Senovážné nám. 994/2 a na Žižkově v tzv. Klinice v Jeseniově ulici a vůbec dalších feťáckých doupatech po celé Zemi

Postup získání bolševika podle Skłodowské[edit]

Nejvhodnější jsou k tomuto kameny močové, kde se bolševikum nachází ve formě bolševikumureátu. Ten sice ve vodě rozpustný není, rozpouští se však v koncentrované kyselině sírové za vzniku sraženiny bolševikumthioureátu:

BoCH₄N₂O + H₂SO₄ → BoCH₄N₂S + H₂O + 2O₂

Ten se smísí s jódem, draslíkem a ovariem ve stejném poměru a vyžíhá se v kyslíkové atmosféře při teplotě 200°C:

BoCH₄N₂S + K + I + Ov + O₂ → BoCHNIK + HOvNO₂ + H₂S

Vzniklou tzv. Burešovu koblihu se sulfanovou náplní, která ovšem rychle vyprchá, rozmělníme a zalijeme samohonkou, kde vzhledem k opilosti molekul koblihy dojde k rozpojení veškerých chemických vazeb mezi jejími atomy (ty v samohonce jsou již zvyklé, zůstávají nezměněny):

BoCHNIK + HOvNO₂ + CH₃OH + C₂H₆O → Bo + C + H₂ + N₂ + I + K + Ov + O₂ + CH₃OH + C₂H₆O

Takto vzniklou suspenzi (na dně zůstává uhlík, jód, draslík a ovarium) přelijeme do skleněné nádoby, zakryjeme hodinovým sklem naplněným studenou vodou a zahříváním suspenze na teplotu 67-72°C necháme na hodinovém skle čisté bolševikum zkondenzovat. Tímto způsobem můžeme získat vysoce čisté bolševikum v množství až 0,024% hmotnosti ledvinových kamenů.

Vliv na organismus[edit]

Pleš zapříčiněná bolševikem. Dále jsou zde patrné příznaky těžké demence. Intoxikace byla velice vážná.

Bolševikum je kumulativní neurotoxický mutagenní jed. Neznamená to ovšem, že by zabíjel, naopak může u silněji otrávených paradoxně prodloužit životnost - viz živoucí fosilie, např. Lubomír Štrougal (93), nebo Miloš Jakeš (95), nebo mrtvoucí fosilie, jako Vasil Biľak (přestal otravovat v 96 letech). Proto také figuruje v elixírech mládí a krémech proti vráskám.

Vědci z Prachovické univerzity Deži Lakatoše (PUDL) objevili, že bolševici pachovými žlázami emitují modifikované feromony zapřičiňující u druhých v jejich okolí pocity soucitu a poddanosti, čímž bylo vysvětleno, proč zločiny bolševiků buď nebyly potrestány vůbec, nebo jen směšnými tresty, a proč bolševismus, co by zločinná ideologie, nikdy nebyl zakázán stejně jako nacismus.

Jeho nebezpečí tkví v tom, že se okamžitě vstřebává do živé tkáně (kůže, sliznice), kde se, podobně jako viry, okamžitě infiltruje do buněk a v nich naváží na DNA. Takové nemoci se pak říká bolševismus, nebo socialismus, nemocní jsou tedy nazýváni bolševiky/socialisty.

U mužů se nákaza projevuje tím, že zvyšuje produkci testosteronu, takže tito jsou náchylnější k plešatění, u žen změnou chování, kdy mají nezdolnou tendenci bezhlavě pomáhat, třeba přijímat islámské teroristy. U obou pohlaví bývá pak velice zvýrazněno iracionální "sociální cítění", dále se častěji vyskytuje závislost na alkoholu, u jejich potomků, z plodové vody intoxikovaných, byl zaznamenán vyšší výskyt sexuálních deviací, například homosexuality. U savců se intoxikace projevuje podobně jako vzteklina, u nižších živočichů jakýkoliv vliv bolševika nebyl doposud spolehlivě prokázán.

Nejvyšší koncentraci v těle lze nalézt v nervové tkáni, v neuronech. Mezi výše zmíněné projevy intoxikace lze dále vyjmenovat například postupnou demenci, filantropii, homofilii, islamofilii a další exotofilie, pozměněné vnímání reality, mimovolní svalový tremor, jenž lze na čas zahnat samohonkou, zautomatizovanými pohyby, ale hlavně nezdolnou inklinaci k levicovým stranám a jejich chorým myšlenkám.

Některé známé intoxikované osobnosti a organizace s prokázaným bolševikem v krvi[edit]

Bolševiková demence
Zázračná samohonka s 0,15% bolševika. Všimněte si lehké namodralé záře na levé půlce snímku, v pravé půlce je patrné Čerenkovovo záření v celé své kráse
Kim Čunik-ill po sklence bolševikové samohonky

… a mnoho dalších levicových radikálů a jejich teroristických uskupení.

Léčba intoxikace[edit]

Předpokládaný výskyt bolševika v ČR

Jak již bylo napsáno, bolševikum a jeho sloučeniny se při kontaktu se živou tkání infiltrují přímo do buněk a naváží se na DNA. Léčba proto v současnosti není možná, navíc je dědičná.
Jedinou záchranou teoreticky může být Chuck Norris, jenž je vůči působení bolševika dokonale imunní. Problém je ale v tom, že se doposud nikomu nepodařilo odebrat mu sebemenší vzorek tkáně, naopak on odebral tuny vzorků těm, co se o odběr pokusili.

Regulace[edit]

V mnoha zemích, kde je tento prvek znám, je zakázáno s ním jakkoliv nakládat, vlastnit ho a vůbec o něm vědět. Prostě pro ně z dobrých důvodů neexistuje. Platí to dvojnásob u většiny států jihoamerických, neboť ta je na bolševikum bohatá a nehodlá se se sousedními zeměmi dělit. Důkazem toho je vzkvétající socialistická ekonomika Venezuely, která zapříčinila, že obchody jsou i přesto, že tamní lidé chodí nakupovat s taškami plnými peněz, věčně vyprodané a že i zvířata v ZOO jsou pro všechny k jídlu zdarma.

Svaz evropských socialistických republik taktéž zakazuje vědět o existenci bolševika. O něm ví pouze úzká skupina elit, vůdců tohoto utopistického společenství, kteří bolševikum podávají při slavnostním ceremoniálu nově příchozím úředníkům, aby se co nejlépe myšlenkově adaptovali.

Použití[edit]

Lenin žije![edit]

Vladimir Iljič Lenin ve skutečnosti stále žije. Nenachází se však v moskevském Mauzoleu, jak se mylně uvádí (tam se nachází jeho figurína z tvarohu), ale v budově bruselského Kremlu.

Chtěl být totiž věčný, proto, jakmile se od petrohradských vědců dozvěděl o zázračných účincích bolševika, přikázal jim, aby mu doručili 4kg rudého kovu. Ačkoliv se za normálních okolností menší přebytky bolševika vylučují ve žlučníku a v ledvinách, jednorázová dávka byla natolik velká, že Voloďa 20. ledna 1924 do pár minut zmetalizoval do podoby nehybné sochy.

Jen pár minut poté za ním přišel slovenský akademický sochař Gustav Dláto, u něhož si Lenin objednal bronzovou sochu v životní velikosti. Ten se nejprve zhrozil, když namísto něj uviděl kovovou figurínu v obleku, která se dívá z okna, navíc na ní bylo lidské ochlupení a nehty (do nich se bolševikum vstřebává pomalu), proto poznal, že to je Lenin, kterému se stalo něco hrozivého. Přivolaní lékaři mohli jen zkonstatovat smrt, což ovšem udělalo radost sochařovi, neboť tak získal sochu bezpracně.

Chvíli poté byli povoláni stěhováci, aby Lenina přestěhovali na Rudé náměstí. Samozřejmě byli neopatrní a během stěhování mu o futra uštědřili velkou rýhu na pleši. Gustav dláto se zlobil, že to musí opravovat, ale jak zkoumal šrám, všiml si, že mírně krvácí a že se sám zaceluje. Lenin žije! Ale co s ním? Pokračovalo se podle plánu a Lenin byl umístěn na Rudé náměstí, aby na něj srali holubi. Jak ale vysvětlit sovětskému lidu, co se stalo Leninovi, když bolševikum bylo přísně tajným prvkem? Prostě zemřel. A aby nikdo nepochyboval, Gustav Dláto narychlo z tvarohu z jačího mléka uplácal jeho podobiznu, která byla zanedlouho po obřadu vystavena v Mauzoleu.

V roce 1991 ihned poté, co padl Sovětský svaz, byl v noci utajeně převezen do Kremlu bruselského co by symbol jediné správné ideologie, které se musí Evropská utopie držet a která se musí rozvíjet do co největší absurdity. Při převzetí se dozvěděli, že i v takové podobě by mohl být teoreticky naživu, což následně elektroencefalograf (EEG) prokázal.

Jako socha se eurobolševikům hodil, mohli se ke komu modlit, ale napadlo je, že by jim mohl posloužit lépe, konkrétně jako rádce, jako ten, kdo bude určovat jejich směr. Jak to ale udělat? Rozhýbat ho nemohli, následky jeho předávkování byly nezvratné, ani tkáň mu odebrat nemohli, pod letitými nánosy holubího trusu byla dokonale vytvrzena a tam dole, kam se ptáci neodvážili, kde to bylo ještě docela měkké, se raději rýpat nechtěli, přece jen se Lenin nezabýval samohanou celých 67 let.

Proto vymysleli a posléze vyrobili EEG v podobě beranice, která byla napojena na cluster 666ks sovětských počítačů Электроника 666, jehož software dodnes převádí elektrický signál jeho myšlenek do řečového syntezátoru. Evropský svaz tedy ve skutečnosti řídí Lenin. Nesmrtelný Lenin.


Chemistry.png Prvky
bolševikum
Bo
hliník
Al
arogantin
An
zlato
Au
bursík
Bs
uhlík
C
měď
Cu
debilit
Db
drtík
Dq
gentellur
Gn
vodík
H
hoaxium
Hx
chrastík
Chk
paroubkium
Pk
polonium
Po
prdík
Fu
prudík
smrdík
Sd
stalinium
St
tvrdík
Tu
vakuum
Va
womanium
Wo
noobium
No
potěmkinium
Pn
imbecilit
Im
dusík
N
kyslík
O
selen
Se
rozvodík
ROH
zemanium
Ze
transprdan
Tp
světlan
Lm
Bortlium
B
Ununpolium
Uup
Euran
Eu
Random
Rn
Praseodym-Hafnium
Pr-Hf
Úchylík
Bdsm
Olovo
Pb
Pneumonium
Pneu
Smajlík
:)
Uran
U
Plutonium
Pu
Lithium
Li
Éter
Ae
Arsen
Ass
Srpakladivo.gif
BOLŠEVICI, KOMOUŠI A SOCANI
Kupředu, levá!

Agrární program bolševiků | Bolševikum | Vasil Biľak | ČSSD | Dělnická strana | EU | Jiří Dienstbier mladší | Alexander Dubček | Jan Fischer | Adolf Hitler | Hrdá propaganda ČSSR | Gustáv Husák | Milan Chovanec | Milouš Jakeš | Zdeněk Jičínský | Klement Gottwald | Stanislav Křeček | KSČM | Komanči | Komouš | KSF | Krakonoš | ČSAF | Lenin | Lihový dům | Standa Lokotka | Mao | MO KSČ ve Vševilech | Miloš Zeman | Moskva | Major Milda | NDR | Tonny Newotney | Roman Onderka | Partajman | David Rath | Bohuslav Sobotka | Semely | Socan | Sovětský svaz | Josip Stalin aneb o původu komunismu | Stalin (nekrolog) | SMER-ČSSD | Gejza Šlapka | Zdeněk Škromach | Vladimír Špidla | Jaromír Štětina | Velkolepý bolševik | Lubomír Zaorálek | Antonín Zápotocký | República Socialismo o Muerte de Cúba | Lien Ťien-šeng‎

--Kremator666 (diskuse) 2. 12. 2017, 12:37 (UTC)