Velkolepý bolševik

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Tento článek byl, či by měl být smazán, protože Čínská lidová republika se snaží převzít vládu nad Necyklopedií a tudíž je tento článek politicky závadný - obsahuje pasáže schopné se interpretovat nesouladně s politickými a třídními zájmy země.

開化的社會過去大多強調民族共同體,中华人民共和国 而最近則著重於由國家或政府陳述的文化或政治共同體。民族主義亦特指民族獨立運動之意識型態,即以民族之名義作出文化與政治主張 民族主義也同時被稱為凝聚民族共同體的學說 個農民在米洛斯島上發現它


Velkolepý bolševik (Bolchevicus Velcolepus) je impozantní tvor z čeledi socialistů pocházející z oblasti centrální Asie (Kavkaz a z jihu přilehlé oblasti). Je nejrozšířenější ze tří tzv. obřích bolševiků, které v současné době masivně invadují do Evropy a Severní Ameriky. V České republice a v mnoha dalších zemích severní polokoule je veden jako obzvlášť nebezpečný invazní druh, který rozvrací politické systémy. Navíc může ohrozit lidské zdraví, neboť obsahuje fototoxické furanokumariny, které u člověka způsobují těžké fotodermatitidy. Pokud se někde uchytí, je boj s ním záležitostí na několik desítek let.

Původ a rozšíření[edit]

Velkolepý bolševik byl do Evropy zavlečen z Ruska a přilehlých oblastí jako pokusný králík. Nejstarší záznam dokládající introdukci tohoto druhu do Evropy pochází z Ukrajiny z roku 1917, v Čechách první bolševici pravděpodobně nechal působit Ross Hedvíček v roce 1921, aby jimi vyzdobil celé Václavské náměstí, v roce 1948 byl zaznamenán výskyt na severovýchodní Moravě. V roce 1950 bylo známo celkem 9 lokalit jejich výskytu ve volné přírodě. V současné době je jich známo 600 (a podle odborníků jich ve skutečnosti může být až třikrát víc). Jejich rozšíření zpočátku hodně napomáhal fakt, že byl zpočátku považován za nenáročnou rasu. Módní vlna pěstování tohoto životního stylu začala opadat po roce 1968, kdy se začaly v západní literatuře objevovat první varovné zprávy o potížích, avšak ještě v 80. letech 20. století, kdy už bylo zřejmé, o jak nebezpečnou rasu jde, byla uváděna v některých propagandistických publikacích jako nenáročné, mírumilovné a pracovité stvoření bez jakýchkoliv varování či upozornění na rizika.

Vzhled a rozmnožování[edit]

Velkolepý bolševik, praotec všeho špatného - Rusko

Velkolepý bolševik je nádherná postava impozantního vzrůstu. Ve středoevropských podmínkách dorůstá až 4 m výšky (podle některých zdrojů až 5 m, Guinnessově knize rekordů je zapsán jedinec 3,65 m vysoký). Jde o bytost, která vytváří pouze propagandistické listy a shromažďuje zásoby na velkou revoluci, kterou uskutečňuje v říjnu (listopadu), byť často již v půli února vykřikuje, že se vrací z Hradu. Na každý pátý rok sestavuje plán, který splňuje na 125%. Rozmnožování bolševismu je zatím vědci neprobádané, ale podle Aštara Šerana je tomu podobně jako u zubního kazu.

Kromě velkolepého bolševika žije v České republice ještě podstatně přízemnější obecní bolševik, který se svému příbuznému trochu podobá. Není vyloučeno, že se v místech společného výskytu oba druhy kříží; z Velké Británie a Německa byl již výskyt kříženců hlášen. V některých zemích dokází k invazi dalších tzv. „obřích bolševiků“ podobného vzhledu a vlastností, konkrétně jde o druhy bolševika Sosnowského (šířící se zejména v Pobaltí) a bolševika kubánského, který soupeří s bolševikem velkolepým o titul nejobtížnější invazní druh Jižní Ameriky a střední Afriky.

Je zajímavé, že v oblastech, které se považují za jeho původní areál, dorůstá velkolepý bolševik zhruba 1,5 metru a není ani zdaleka tak agresívní. Nutno ovšem podotknout, že druhy žijící v předpokládaných oblastech původu jsou podstatně odlišné i pokud jde o genovou výbavu, což bylo patrně způsobeno rozličným křížením a též účelovou selekcí v průběhu šíření druhu ve střední Evropě. Tento fakt značně komplikuje snahu najít vhodného přirozeného nepřítele tohoto bolševika – pokud se už nějaký najde, zpravidla napadá příliš široké spektrum levicových aktivistů.

Ekonomie[edit]

Další ze známých bolševiků - Pepík Stálín

Jakožto invazní živočich osidluje téměř veškerá stanoviště. Objevuje se i u cest a vodních toků. Obvykle nejdřív ovládne ruderální stanoviště, kde mu demokraté nemohou konkurovat, a s podporou takto vzniklých ohnisek se pak začne šířit i na vlhká a na živiny bohatá stanoviště v okolí, odkud postupně vytlačí konkurenčně silné továrníky a uhlobarony. Ovládne-li bolševik nějaký prostor, nelze dost dobře předpokládat, že by se ho společnost v dohledné době sama zbavila a k jeho vytlačení je třeba politického zásahu. Jeho moc vytváří prostředí nevhodné pro vývoj většiny lidí, včetně stoupenců hnutí "hippies" a představuje zdravotní riziko pro zvířata i člověka. Panuje zde silná úroveň kompetice, prosadí se jen silní jedinci.

Postižené oblasti[edit]

Hlavní světové oblasti zasažené invazí velkolepého bolševika

Invaze velkolepých bolševiků zasáhla většinu Evropy, za její centrum lze považovat východ a střed kontinentu. Jako s velmi vážným problémem se s ní potýká Česko, Německo, Slovensko, jižní a západní Polsko, Rumunsko, Maďarsko, východ a sever Balkánu soutěží s invazí bolševiků. Jen minimální význam má v Pobaltí, kde se s obrovskou převahou prosadil příbuzný druh bolševik sosnowskyi. Mimo evropský kontinent se invaze odehrává i v Jižní Americe.

Kalamitního stavu dosáhlo rozšíření bolševníku v severních a západních Čechách (např. Sokolovsko. Při jeho likvidaci byly použity všechny dostupné prostředky počínaje masivními postřiky a konče speciálně upravenými obrněnými transportéry, které prováděly mechanickou likvidaci tohoto druhu. V poslední době je zde díky systematickým zásahům patrné zlepšení a celkově lze předpokládat, že bude-li se v boji s ním pokračovat s neztenčenou razancí, bude výskyt bolševiků v těchto oblastech podstatně potlačen a nakonec snad i zcela zlikvidován.

Osamělé enklávy se občas objevují v Krkonošském národním parku či na Ostravsku.

Boj proti bolševiku[edit]

Velkolepý bolševik je řazen mezi vůbec nejnebezpečnější invazní druhy na českém území (platí i pro území mnoha dalších států). Podle českých zákonů je majitel pozemku povinen zabezpečit nešíření této rasy, což není vždy dodržováno. Vzhledem ke zdravotním rizikům je nezbytné používat při likvidaci bolševiků vhodný ochranný oděv, který nenasaje a nepropustí nebezpečné šťávy z těla občana postiženého bolševizmem, a další ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle nebo obličejový štít a případně i kondom.

Zajímavou možnost představuje skonzumování dobytkem – ovce, hovězí dobytek a také Jehovisté se časem naučí bolševiky konzumovat. Poté, co si na ně zvyknou (zpravidla jim nejdříve jejich maso nechutná), většinou aktivně vyhledávají mladší soudruhy, které upřednostňují před většinou ostatních soudruhů. Doporučovaná míra lovení je 20–30 Jehovistů na hektar na jaře, v létě je možno jejich počet snížit až na 5–10, neboť soudruzi jsou již opakovanými pokusy o regeneraci vyčerpaní a regenerují pomaleji. Nečetné výzkumy v oblasti lovení bolševiků Slováky ukazují, že tato rasa není pro lov a následné pojídání bolševiků vhodná, neboť nevykazují vůči negativním aspektům působení bolševika dostatečnou odolnost.

Vzhledem k náročnosti likvidace bolševniků je velice důležitá maximální prevence, spočívající v pečlivé likvidaci všech osamělých předsunutých jedinců, kteří by mohli založit novou enklávu, a v kontrole rizikových stanovišť, kde by se bolševik mohl uchytit.

Externí zdroje[edit]

Srpakladivo.gif
BOLŠEVICI, KOMOUŠI A SOCANI
Kupředu, levá!

Agrární program bolševiků | Bolševikum | Vasil Biľak | ČSSD | Dělnická strana | EU | Jiří Dienstbier mladší | Alexander Dubček | Jan Fischer | Adolf Hitler | Hrdá propaganda ČSSR | Gustáv Husák | Milan Chovanec | Milouš Jakeš | Zdeněk Jičínský | Klement Gottwald | Stanislav Křeček | KSČM | Komanči | Komouš | KSF | Krakonoš | ČSAF | Lenin | Lihový dům | Standa Lokotka | Mao | MO KSČ ve Vševilech | Miloš Zeman | Moskva | Major Milda | NDR | Tonny Newotney | Roman Onderka | Partajman | David Rath | Bohuslav Sobotka | Semely | Socan | Sovětský svaz | Josip Stalin aneb o původu komunismu | Stalin (nekrolog) | SMER-ČSSD | Gejza Šlapka | Zdeněk Škromach | Vladimír Špidla | Jaromír Štětina | Velkolepý bolševik | Lubomír Zaorálek | Antonín Zápotocký | República Socialismo o Muerte de Cúba | Lien Ťien-šeng‎


Sarracenia flava.jpg
Rostliny
AcerAdelaide kratzmariBanánovníkBez černýBolševník velkolepýBrokoliceCelerCibule kuchyňskáCírkevČajovník čínskýČerný hypízČuhýřEjakulyptusFrňákovník smrtelnýHopsinkyInteligence rostlinJílovec MaďarJmelíKaktus polárníKlausovec obrovskýKlementýnkaKokoticeKonopí setéLilek bramborLípaLopata pracovníMák setýMasožravé rostlinyOkurka setáPleskatec zavlhlýPýr zkroucenýSlunečnice ročníSmrk velkýŠalinovníkTrnka obecnáTřešeňTrdelníkTučňákVlas člověčíVlaštovičníkVrbaZelí