Dobytek

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Kravicky kscm.jpg
Parouback.jpg

Dobytek je titul, který lid uděluje svým svým zástupcům za jejich výkony ve veřejných funkcích.

Kdysi byl dobytek nazýván pouze skot a brav, zdroje obživy a potenciální obětiny, později bylo použití rozšířeno i na některé členy lidské společnosti. Protože však čeština není obyčejný jazyk ale původně tajný kód, a protože česká scéna politická se vyznačuje určitými specifickým znaky, které politické scény jiných zemí (až na výjimky) nemají, došlo k jistému nikoli nevýznamnému posunu kvality tohoto nového významu. A tak, zatímco původní význam sloužil k označení obyčejné všednodenní skutečnosti, význam nový poukazuje na jev jinde ve světě zcela nevídaný.

Češi totiž nenazývají členy své vlády a parlamentu dobytkem pro jejich užitečnost, ale pro jisté návyky a chování těchto příslušníků společenských elit.

Jsou to zejména tyto jevy:

  • Pití. Stejně jako dobytek na napájí z vědra, poctivým hospodářem po okraj naplněného čerstvou vodou, i čeští poslanci a vládní úředníci sají z poháru státního rozpočtu po okraj naplněného penězi daňových poplatníků.
  • Krmení. Stejně jako dobytek se krmí ze žlabu, poctivým hospodářem po okraj naplněného pící a zrnem, i čeští poslanci a vládní úředníci se krmí ze žlabu úplatků vytvořeného penězi z předražených státních zakázek.
  • Mluva. Stejně jako dobytek na pastvě bučí, chrochtá nebo bečí, i čeští poslanci a vládní úředníci ve sněmovně, prostým lidem českým nazývaným Dobytčárna bučí jeden na druhého urážky a nesmysly místo aby se zabývali prací pro zemi. Chrochtají pak, při planění svých kapes úplatky, a bečí, jak se jim špatně řídí zem, protože ta minulá vláda všechno rozfofrovala a na ně už nebylo nic co by stálo za to ukrást.

Jelikož je Dobytku v Česku příliš mnoho, tak sám Dobytek rozhodl, že se bude v Dobytčárně střídat jednou za několik let. Někteří však neuposlechli a v Dobytčárně se zdržují déle, než je zdrávo, a proto se ostatní Dobytci spikli a kují proti nim pikle.

Jednou za rok se také provádí slavnostní porcování medvěda.

Pro pobavení, soutěživost, kujo-piklost a zejména již nedostatečný počet židlí v Dobytčárně, založili Strany. Dobytek s rudými očky válčí s těmi, kdo mají modré visačky v uších, dobytek v oranžových dresech bojuje proti Dobytku v černých kabátech a zelený radioaktivní Dobytek se veze na všech.

České politické strany, neboli stáda, se spolčují se podobnými stády ze zahraničí. A tak komunisté zase jezdí do Ruska, aby se tam naučili, jak nám všem zakroutit krkem, modří ptáci chodí na golf s Němci, aby od nich zjistili, kolik dostanou do žlabu, když jim prodají to co zbylo po předchozích žranicích, socialisti lezou do zadku Evropské unii v bláhové vidině dlouhodobé perspektivy vládnutí a lidovečtí černokabátníci olizují dařbujána jednomu příslušníkovi Hitlerjugenda vlastně neví proč. Nejhorší partu si ale vybrali Zelení, kteří se spolčili s s nejzamindrákovanějším národem Evropy v marném boji proti výrobě energie v atomových elektrárnách.

V Dobytčárně se provozují různé prasárny

Přínos pro vědu[edit]

Celá Dobytčárna je pak napájena obřím nevyčerpatelným příjmem Tunelů a daní těch hajzlů dole. Dobytčárna je proto spolu s Dobytkem uvedena v Guinessově knize rekordů jako první perpetuum mobile na světě. Vědci z Americké akademie v Elbonii se pokusili rozluštit tajemství chodu dobytčárny a zjistili nevysvětlitelný přítok energie a tudíž tím vyvrátili všechny Einsteinovy teorie.

Dobytek totiž popírá zákony fyziky, mechaniky, termo-dynamiky, matematiky, telefoniky, ekonomiky, ekologie, sociologie, pedofilie a zoofilie. Proto bylo rozhodnuto, že americké výzkumné týmy se na trvalo přemístí do Česka, aby pomohli sestavit nové vzorce, kterými se budou mučit děti ve škole. Tato kauza je známá především jako Americká protiraketová základna, ač její pravý význam byl odhalen až nyní. Hovoří se, že v tom má prsty prachy nejeden Dobytek.

Sociologisté z celého světa přijíždějí zkoumat neuvěřitelné reakce Dobytku na molekuly bankovek jakéhokoliv původu a hodnoty. Zajímavé jsou poté býčí zápasy Dobytku o tzv. korýtko - sem vedou nejen všechny Tunely, ale taktéž sem proudí všechny daně prachy těch hajzlů dole.

Z dobře informovaných kruhů jsme se dozvěděli že s USA bude mezi dobytek nasazen agent Jan Švejnar který má za úkol to vše zpacifikovat nebo aspoň získat informace.

Báseň o dobytku od M. Uhdeho[edit]

Gottwald, ilustrační obrázek
Milan Uhde
Dobytek půjde před řadami
14. 3. 1953
Jedenáct hodin na věži Víta
trčí už jako tvrdý pták.
Je po mejdanu, Klema neprocitá...
A močí mu vlhne frak.
Jak smutně zni teď cimbál poli,
neskřípou zátky ve flaškách.
Slunce své zlato skoupé drolí,
klarinet větru nepíská,
sestřička sedí nakloněna...
Tu tíhu šnapsu sotva znáš.
Při strašném zvuku jeho jména
palčivě bolí dětsky pláč.
Jak bych šel nyní Prahou potmě
tmou bych se vydal na cestu.
Pohlédnu na Hrad: v jeho okně
zas vidím toho ochlastu
a černý večer ulepený
bdi jako notor u vína.
Obalen smradem ze zelený
obžungr Klema usiná,
Tak lehá kanec umrdaný,
a sklesle se válí jeho macek.
Dobytek Gottwald půjde ráno s námi,
vzbudí ho kocovina a jeho klacek.
Dobytek půjde před řadami.