Červ žužlavý

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Příbuzný červ prackatý
Nebezpečný živočich

Červ žužlavý je vzácný endemit Jeseníků plazící se na pokraji vyhynutí. Podařilo se získat jen obrázek příbuzného červa prackatého, který lidi napadá jen výjimečně, neboť je menší a má raději vepřové. Autentickou fotografii červa žužlaváho se nepodařilo získat, neboť kdo jej spatřil, již toho moc nestačil zdělit.

„Požehnej Tvůrci a jeho vodě. Požehnej Jemu, přicházejícímu a odcházejícímu. Nechť On zachová planetu pro svůj... uch... uuuch... jooo-oooo...“

- neznámý fremen o červu žužlavém těsně po napadnutí

Popis[edit]

Červ žužlavý je asi 2,5 metrů dlouhý, bezobratlý, kruhového průřezu. Craniální konec červa obsahuje bezzubá ústa vybavená masivní svalovinou. Tělo je pokryto silnou kůží hnědavého zbarvení, zřetelně článkovanou. Žádné další podrobnosti nebyly pozorovány. Pitva, provedená hlubinnou pumou odhalila, že vnitřní anatomie červa žužlavého sestává v podstatě s flákanců krvavého masa a rašeliny.

Ekologie[edit]

Zkoumaný subjekt obývá rašelinové bažiny v okolí Malého a Velkého mechového jezírka na Rejvízu v Jeseníkách. Žije pod vodou, v hňácavé rašelině, a to i ve značných hloubkách. Je to dravec, podniká prudké výpady z podpovrchových vrstev rašeliny na nic netušící kořist, která se odvážila přiblížit se příliš blízko k rašeliništi. Při výpadu útočí na hlavu kořisti, kterou celou pozře, a následně svou oběť užužlá k smrti. Bezvládné tělo pak odvleče do mechového jezírka, kde je nechá shnít natolik, aby byl schopen je svými masitými bezzubými čelistmi pozřít.

Vztah k člověku[edit]

Žužla, jak tomuto zvířeti říkají místní, je již od nepaměti zneužíván sexuchtivými myslivci, kteří trapně spoléhají na fakt, že červ není schopen užužlat k smrti dospělého člověka. Skutečnost, jak se mohl v Malém mechovém jezírku utopit sovětský důstojník i s koněm, nebyla dodnes uspokojivě vysvětlená.