Krajkondýš kozmistýš

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search


„Bůh nehraje v kostky.“

- Radek Duda o koňské interpretaci krajkondýše kozmistýše
Krajkondýš kozmistýš
Krajkondýš kozmistýš.jpg
Na snímku se podařilo zachytit duální povahu krajkondýše kozmistýše díky tomu, že právě útočil na fotografova psa a došlo tak k interferenci přes vodítko. Za povšimnutí stojí soustředění orbitalu hada do dvou částečně izolovaných siluet, i ty jsou ale samozřejmě jakoby rozmazané.

Vědecká klasifikace
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Podkmen: obratlovci (Vertebrata)
Třída: plazi (Reptilia)
Řád: šupinatí (Squamata)
Čeleď: krajtovití × hroznýšovití² × korálovcovití² × zmijovití
Rod: Krajkondýš (Moreuboa)
Druh: Krajkondýš kozmistýš (Moreuboa × najavipalus)


Krajkondýš kozmistýš (správně krajkondýš × kozmistýš) je hybrid mezi samcem krajkondýše hustodémonského a samicí kozmistýše krutopřísného. Jeho objev způsobil revoluci v herpetologii a svému objeviteli přinesl Nobelovu cenu za biologii.

Popis[edit | edit source]

Jak název napovídá, jde o tenzorový součin tří škrtičů:

  • krajty (Morelia),
  • anakondy (Eunectes),
  • hroznýše (Boa),

a tří jedovatých hadů:

  • kobry (Naja),
  • zmije (Vipera),
  • chřestýše (Crotalus),

takže má vlastnosti jak škrtiče, tak jedovatých hadů - má duální charakter.

Dopad na herpetologii[edit | edit source]

Přestože had se poměrně běžně vyskytuje od střední Evropy přes střední Asii až po indický subkontinent, jeho existence byla až do první poloviny 20. století západními herpetology ignorována, protože zcela popírala fundamenty celé do té doby známé herpetologie. Poloha (rychlost, vůně apod.) hada při lovu je totiž vždy superpozicí poloh (rychlostí, vůní apod.) škrtiče a jedovatého hada. Charakter je odhalen pouze umírající kořisti, když nastane tzv. kolaps životní funkce.

S dnes všeobecně přijímanou, tzv. koňskou interpretací, přišel slavný Železník. Podle něj má krajkondýš kozmistýš pravděpodobnostní charakter: s pravděpodobností 1/2 je to škrtič a s pravděpodobností 1/2 je to jedovatý had. Platí dále relace neurčitosti (nikdy není možné určit přesně hadovu polohu i hybnost), dochází k tunelovým jevům, hadovitému propletení (entanglement) atd. Tento had tak dodnes vzpírá přirozené intuici a některými teoretiky je i nadále odmítán.

Viz též[edit | edit source]