Hřebec

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hrebec01.jpg

Hřebec je samec koně jezdeckého (Equus caballus), který je v zadní části svého těla vybaven implantáty v podobě hřebů, a to na každé straně jeden. Jaký je účel těchto hřebů se lze dosud jen dohadovat, další výzkum snad napoví víc.

Hrebec02.jpg
Hrebec03.jpg


Samec koně, který hřeby vybaven není, se standardně nazývá klisoň, stejně jako samice koně je známá coby klisna. Ovšem pojem hřebec se běžně používá i pro klisoně implantovanými hřeby nevybaveného, což může nepochybně působit problémy při aplikaci aplikací pro svou činnost hřeby vyžadující.

Nověji bývají hřebci namísto hřebů vybavováni skobami, které nejsou na prvý pohled viditelné, jedná se zde o kryptoskobismus. Zde je rozdíl mezi klisoněm a hřebcem ještě méně zřetelný.

Ne vždy se však klisoňohřebečná transformace plně zdaří, vždy je zde nebezpečí, že by po chybném implantování hřebů vznikl namísto hřebce valach. To je pak namístě hřeby neprodleně odstranit a smířit se s tím, že holt hřebce mít nebudeme. Místo po hřebech odstraněných se nazývá pohřebiště.

Provoz, ve kterém je prováděna transformace klisoňů na hřebce, bývá obecně znám coby hřebčín. Vzhledem k tomu, že zde koně bývají i dlouhodobě umístěni (archivováni), bývá hřebčín současně i hipotékou.