Beránek Boží

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Beránek Boží
Baby sheep01.jpg

Stupeň ohrožení
přemnožený
Vědecká klasifikace
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: strunatci (Chordata)
Třída: savci (Mammalia)
Řád: sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: turovití (Bovidae)
Rod: ovce (Ovis)
Binomické jméno
A(g)nus Dei
(John Hagan, 0033)
Motto
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Živá abeceda, že aby se děťátka naučila něco o skutečném životě
Tak co, beránku můj, pěkně jsi vyrostl, dáme si společnou večeři?
Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Ginses
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Tři králové
Svatá Flašinetálie
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Beránek Boží je nedospělý sudokopytník, který snímá hříchy světa. Jsou k němu směřovány žádosti o přidělení dílčích obytných jednotek.

Původní beránek Boží patřil Ježíši Kristu. Byl ochočený a všude jej následoval. Všichni Ježíšovi učedníci jej měli rádi. Podle proroctví byl však beránek Boží počat a vychován proto, aby posloužil jako potrava při poslední večeři. Tak se také stalo. Od té doby beránek snímá hříchy světa.

Polotovar[edit | edit source]

Kvůli velmi přísným hygienickým předpisům Evropské unie ovšem dnes již nelze beránky v kostelích rituálně zařezávat. K tomu slouží vybraná jatka, kde se beránci zpracovávají. Jsou dodáváni lisovaní v tenkých kulatých plátcích. Při Mši Svaté kněz lisovaného beránka pozvedává a předříkává: „Hle beránek Boží, který na sebe vzal hříchy světa.“ Nutno poznamenat, že tento text kněží opakují po staletí, bez inovací, stále dokola. Nelze se tedy divit odlivu členstva.


Tati, a se kterou má ty hříchy?
Jak to myslíš?
Přece když se říká „Beránku boží, který s ní máš hříchy světa“.

Ustanovení Beránka Božího podle postmoderních tradičních katolíků[edit | edit source]

O večeři poklekl Ježíš k vysokému baroknímu oltáři, vzal do rukou průhlednou hostii, pozdvihl ji a řekl latinsky: „Přistupuje ve frontě, vypláznětě jazyk, neberte a jezte, to je mé tělo, které se za vás vydává.“ Potom pozdvihl kalich a řekl „Neberte a nepijte, dívejte se jak já piji, toto je kalich mé krve.“ Potom ještě řekl: „Běda těm, kteří při tom nezpívají gregoriánský chorál, ti jedí a pijí ke své záhubě.

Kvalita.png