Bible

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Příšerný.“

- Satan

„Nene, je to dobrý! Lepší než Pán prstenů!“

- Bůh

„Na Sillmarilion nic nemá!“

- Ten Pravý Bůh

„Nevím, proč čtou lidi celou Bibli. Vždyť stačí přeskočit dozadu a zjistit si konec.“

- Kapitán Osvěta

„Tak jsem to ukecal na deset, ale Nesesmilníš zůstalo.“

- Mojžíš po svém návratu na horu osudu
RedDwarf2.jpg „Archeologové poblíž hory Sinaj našli stránku knihy, která je odborníky považována za součást Bible. Experti nyní určují její stáří. V případě, že je skutečně pravá, patří na 1. stranu a její biblický text zní: "Mé milované Kendy. Všechny postavy v této knize jsou fiktivní a jakákoli podobnost se žijícími, či mrtvými je čistě náhodná." Církevní představitelé tuto stranu jednotně odmítli“
Zprávy z poštovního modulu, díl 8, Lepší než život


Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Ginses
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Tři králové
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

V některých zemích musejí být výtisky Biblí opatřeny příslušným varováním.
Dle některých badatelů napsal Bibli Henryk Lahola.
Takzvaná Jednadvacítka - překlad Bible pro nové tisíciletí z produkce pivovaru Náchod - se zaměřila především na pitelnost pro současného čtenáře. „Je-li náboženství opium lidstva, pak pivo je pivem lidstva.“
Mojžíš.jpg
Chiesa.jpg
Jesussheapard.jpg
Jab.jpg
Happysatan.jpg


Na úvod nutno uvést, že Bible je kniha. Někdy bývá mylně označována jako kniha knih. Jako historický román by díru do světa neudělala, proto je tento slepenec náboženských textů prohlašován za "Zákon". Ovšem za zákon bez paragrafů, bez jasné specifikace "nařízení" a "trestů" za jejich nedodržování. Tento takzvaný "Zákon" navíc nebyl schválen žádným parlamentem, senátem, dumou nebo národním shromážděním. Bibli tedy formálně nelze považovat ani za ústavu, zákon, vyhlášku, normu nebo jinou právní listinu, a to i přes fakt, že Bible je vcelku nelogicky rozdělena na dvě (všimněte si, že je to prvočíslo) části nešťastně nazvané právě "Starý zákon" a "Nový zákon."

  • Starý zákon
    Je pořádně tlustý. Vymysleli si ho Židé a jsou neradi, že si ho nyní přivlastňují křesťané.
  • Nový zákon
    Jeví se jako poměrně útlá kniha. Vymysleli si ho katolíci a jsou neradi, že si ho nyní přivlastňují protestanti.

Původ[edit]

Církev tvrdí, že Bibli dal lidem Bůh, avšak někteří badatelé se domnívají, že to byli mimozemšťané, jiní zase, že to sepsali Izraelité pod vlivem halucinogenních látek. [1] Název Bible pochází od města Babylón (Bábel), kde došlo ke zmatení jazyků. Při té příležitosti dal Bůh také lidem Bibli, aby zmatení bylo dokonalé, aby ti kteří náhodou mluví podobným jazykem a rozumí si, měli něco, čemu nerozumí a hádali se, jak tomu rozumí.

Původně měla být Bible zadarmo, ale církve ji zkomerčnily, a dnes prodávají jeden exemplář za částku kolem 20 euro. (V Moravstánu za cca 100 000 morgošů.) V minulosti byla Bible mnohem dražší, někteří jednotlivci za ni naváhali dát i svůj poslední kus dobytka. Protestanti proto odsoudili prodej Biblí jako svatokupectví a hlásali, že běžný křesťan si Bibli nemá kupovat, neboť víra je ze slyšení (Řím 10, 17).

Kdysi dávno sloužila Bible nejen jako čtení pro dlouhé zimní večery, ale také jako kalendář, kronika a místo, kam se dají vpisovat důležité rodinné údaje, jakými bylo narození dětí, úmrtí příbuzných nebo poslední splátka za louku pod lesem. Takto sloužila už i některým jejím uživatelům v době starého Izraele a některé jejich soukromé zápisky se pak rozšířily i do dalších opisů.

Nedávno byl britskými vědci publikován překvapivý objev, že čím kvalitnější překlad Bible má společnost k dispozici, tím rychleji v ní přibývá atheistů. To je jistě velkým oceněním a vzpruhou našim moravským, českým a slezským církevním vzdělancům do další práce.

Rozbor[edit]

Jak již bylo řečeno, Bible je slepenec textů (různí autoři z různých epoch, co člověk, to názor, prase aby se v tom vyznalo). Text o stvoření světa je ale také slepenec! Dva různí autoři popsali stvoření světa a každý ho vymyslel jinak. Protože církev potřebuje nejen vyvolat dojem, ale přímo utvrdit své ovečky, že se jedná o fakt, nikoli o fikci, tak necitlivým zásahem cenzora spojila obě pohádky dohromady v jeden text. A tak vznikl příběh o stvoření světa, který by byl stěží uvěřitelný, i kdyby byla jedna z pohádek pravdivá.

Dva stvořitelé[edit]

Ve světle tohoto faktu vidíme, že text Genesis začíná být náhle jasný i tam, kde panovaly obrovské dohady a nejasnosti. V první kapitole se tvůrce nazývá jednoduše Bůh, ve druhé už vždy Hospodin Bůh (Jehova Bůh). Cenzor při spojování pohádek zapomněl přepsat osoby a obsazení, to se holt stane. Většina křesťanů něco takového vůbec nepostřehla a slepě spojuje tyto bytosti v jednu. Jenže ony jsou tak rozdílné a popis historie stvoření je v každé verzi tak odlišný, že výsledek je nevěrohodný a křečovitý.

My ale budeme vycházet z jiných předpokladů než křesťané hlavního proudu. Nejsme vázáni vírou ani strachem. Můžeme se na popisované události dívat nezaujatě. Takže naše výchozí předpoklady budou takové:

Existuje jeden Bůh (Elohim), který je stvořitel všeho. Stvořil Vesmír, Zemi i život. Stvořil i další duchovní bytosti, z nichž jedna, velice mocná, chtěla vládnout sama a postavila se proti němu. Tato bytost se jmenuje Hospodin (nebo Jehova). Tato bytost si zabrala zatím pustý kousek Země (nynější Střední východ) a s těmi duchovními bytostmi, které stály při ní, se jala tvořit na tomto neobydleném kousku země po svém (z toho zřejmě vycházel i J.R.R. Tolkien při popisu Melkora).

Totožnost Satana odhalena![edit]

Začteme-li se do Albigenských (kataři), zjistíme, že myšlenka, že Hospodin je vlastně Satan, pochází od nich. Oni ji ale rozvíjeli jiným způsobem; podle nich je jediným tvůrcem lidí Hospodin, protože tělo je hmotné a proto špatné. Ale velmi zajímavé je to, že vlastnosti Hospodina, popisované Biblí, jsou tak zlé, že i oni zastávali názor, že Satan, původce zla, je Hospodin. Bible to píše docela věrohodně a jen pokud chceme být neobjektivní přisluhovači Hospodinovi, jen tehdy budeme prohlašovat, že je jedině dobrý. Nicméně kataři sice přišli na to, že Hospodin není ten pravý Bůh a že je to vlastně Satan (také byli po zásluze odměněni katolickou církví), ale pořád si ještě neuvědomovali, že první kapitola Genesis píše právě o tom pravém Bohu a dále se již píše jen o Hospodinovi.

Možná, že by na to časem přišli, a ta nenávist ke všemu hmotnému by je přešla, už byli na půli cesty, ale díky velmi moudrému prohlášení papeže Innocence Trojky o tom, že každý, kdo si vytvoří svůj názor na Boha musí být bez slitování upálen (jako by se někdy upalovalo se slitováním), na to už neměli dost času. Hospodinovi to ve spolupráci s jeho věrnou katolickou církví zase vyšlo. A ještě jednu zajímavou věc kataři tvrdili: že Hospodin a Ježíš jsou bratři. Hospodin je ten zlý a Ježíš dobrý. A Ježíš prý přijde napravit zlo, které Hospodin zasel. Když se podíváme na organizaci, která o sobě tvrdí, že je organizací Kristovou, jak se chovala po jeho příchodu, musíme s lítostí uznat, že se mu to moc nepodařilo.

Bible podle literárních kritiků 300px 300px

Hospodin vystrnadil Boha[edit]

Bůh, popisovaný hned na začátku Genesis, beze jména Hospodin, je opravdu dobrý a nic zlého lidem neudělal. Alespoň v Bibli se o tom nepíše. Ale s nástupem Hospodina, lokálního izraelského boha, boha krutého, mstivého, nespravedlivého a nemilosrdného se vše mění. Poklidná Země je poskvrněna první pastí na naivní lidi a krutými, nespravedlivými tresty. Hospodin si na rozdíl od prvního Stvořitele libuje v zabíjení zvířat i lidí, v utrpení, v bolesti a strachu. V Bibli je na to důkazů neuvěřitelné množství. (Zakladatel Opus Dei, Svatý Josemaría Escrivá, to pochopil a proto tolik provolával bolesti slávu.)

A protože bohužel první, milosrdný Bůh rychle zmizel ze scény a jeho místo zaujmul Hospodin, skóruje na zemi smrt, nespravedlnost, utrpení, bolest, nevědomost a strach. Hospodin řeší své problémy strašlivými krutostmi a i tu Slávu druhého stvoření, čili vykoupení v Kristu, naplánoval jako strašlivý krvák - nakonec Mel Gibson to Umučení Krista prý podle papeže zfilmoval věrně.

Happy-end á la Bible[edit]

Proč Bůh ponechává vládu na svém protivníku Hospodinovi-Satanovi (jeho kruté činy jsou v Bibli popsány více než dostatečně), nevíme. Třeba jsme my lidé tak špatní, protože ve jménu Boha dovedeme páchat i ty nejhorší zločiny, že nás ponechal svému osudu (a zatím je náš osud Hospodin, a jaký bude, je dobře a výstižně popsáno v Apokalypse).

Ukázky[edit]

Jan 8, 3–11[edit]

(překlad do hantecu)

Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc
a hlásí: „Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.
Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?“
Splichtili na nej flignu, aby ho mohli nabonzovat. Šéf si čupl a cmrdlikal do písku.
Když do nej furt vandrovali, hókl na ne: „Kdo seš čisté, migni ju grimlem!“
A zase si čupl a cmrdlikal.
Celá sajtna se zdekovala a pila pali.
Šéf nasísl na koc: „Kde só všeci, kocóre? Žádné te neodemlel?“
„Ani rana, Šéfe,“ hlásí koc. A Šéf na to: „Ani já te neodemelu. Sypé pali a už žádný levoty!“

Podobenství o ukrajinské měně[edit]

Bude tomu, jako když si drobný živnostník, který se chystal na ZSC, zavolal své finanční poradce a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jím slibovaných výnosů, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a půjčil si na základě plné moci živnostníkovým jménem jiných pět. Dále na dům i provozovnu vzal hypotéky. Tak i ten, který měl dvě, nelenil a koupil za ně americké akcie. Ten, který přijal jednu, ukryl peníze svého pána do slamníku.
Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven a řekl: „Pane, můj vynikající podnikatelský plán téměř vyšel.“
Jeho pán mu odpověděl: „Co znamená téměř? A to na dveřích je exekutorská pečet?“
Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: „Pane, jak jistě víš, nastala recese, lidé se zbláznili a zbavují se i fundamentálně dobrých akcií.“
Jeho pán mu odpověděl: „Správně, služebníku málem věrný; jsou to nepochybně blázni.“
Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl: „Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Hle, máš co ti patří. Já zvolil konzervativní investování do drahých kovů, proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu ve štrozoku. Tady jí máš.“
Jeho pán mu odpověděl: „Služebníku líný, věděl jsi, ty jsi to věděl! Žal jsem, kde jsem nezasel, a sbíral, kde jsem nerozsypal. Hloupě jsem svěřil peníze peněžníkům, abych přišel o všechno. Mám, co mi patří i s úrokem. Vezměme tu hřivnu a dejme lahev vodky ve dvou! Ne vždy bohatí bohatnou a chudí chudnou, někdy chudneme všichni. A za zbytek si pronajmeme nocleh někde v teple, mám dost toho skřípění zubů, i když mi zbyly jen oči pro pláč.“

Význam[edit]

Opravdový význam Bible je však jen jeden - skládá se z 5 písmen, což je prvočíslo. Při vzniku Moravstánu řekl Džízes (kterému v cestování časem pomohl Eminem):

„Ou jea, ven ví kriejt dys stejt, lec mejk d Bajbl d ló. D namba ov letrs in it is a prajm namba!“

- Džízes

Známý hudební překladatel Jakub Jan Ryba byl za svou interpretaci toho textu ostře zkritizován rapperem a vyučeným američtinářem 50 Korunem. Podle konspiračních teoretiků Ryba totiž vůbec neuměl americky. V té době mu však všichni věřili, protože američtinu v Čechistánu nikdo neovládal. Snažil se lidstvo obalamutit, že Džízes tímto výrokem chtěl říct, že je Ryba neskutečej borec. To se mu bohužel nepovedlo, ale po staletí po Rybově smrti jeho údajný překlad brala česká společnost jako fakt (dokud američtina nezačala být vyučována na Moravstánských školách).

Správný překlad Džízesova výroku tedy říká, že Bible by měla být zákonem Moravstánu, protože počet písmen v jejím názvu je (jak již bylo řečeno) prvočíslo 5.


Burning book-293x300.jpg
Knihy

BabičkaBabiškaBibleBible IV.Dobrý voják ŽvejkĎáblova bibleJak na křečkaJízdní řádKoránLovci mamutůNecrotelecomiconMladý hodný chemikO letadélku KakánětiO třech prasátkáchPrasohlavciPříručka pro pohádkového panovníkaRudá, nikoli modrá planetaStopařův průvodce po GalaxiiTeologický výklad jízdního řáduWesmírný omylZlaté stránky