ONI

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Digitální fotoaparát.png Tomuto článku sa nedostává fotka. Kdo béváte het, bléskněte to.


ONI (japonsky 鬼) je/jsou univerzální kosmická síla odpovědná za naprostou většinu událostí na zeměkouli a pravděpodobně i v celém vesmíru.

Důkaz[edit | edit source]

Všichni lidé bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání a sexuální orientaci se vždy shodnou, že za všechny věci, které jednotlivci, skupiny lidí i celé národy nedokážou ovlivnit, může/mohou ONI.

Existence ONI je uznávaná a bez výhrad respektovaná reprezentanty i uctívači všech náboženství na Zemi, včetně obyvatelstva Katolické autonomní oblasti.

Lze tudíž považovat za zřejmé, že ONI je/jsou pro každodenní život důležitější než Bůh.

Gramatika[edit | edit source]

Gramatika pojmu ONI je zatížena rozpory. Hlavním rozporem je zmatek v přiřazování jednotného či množného čísla, většinou se používá množné. Je to způsobeno skutečností, že navzdory tomu, že (skoro)všemohoucnost a všudypřítomnost ONI je zřejmá, ONI nikdo nikdy neviděl.

Vyskytují se i názory, že by se s pojmem ONI mělo zacházet s podobnou úctou a podobným způsobem jako s hebrejským JHVH (יהוה, jhwh), tedy že by slovo ONI nemělo být vyslovováno a v psaném projevu by se mělo používat výhradně tvaru O-I.

ONI vs Chuck Norris[edit | edit source]

Lidé si často pokládají otázku, co bylo dříve, jestli vejce, nebo slepice. Správnou otázkou však je, jestli byl(i) dříve ONI, nebo Chuck Norris. Upustilo se od ní pravděpodobně právě kvůli strachu lidí vyslovovat O-I a celá záležitost se zaobalila - jak už tomu většinou bývá - do zvířátek. Tato problematika má zdánlivě jednoduché řešení, neboť právě ONI a Chuck jsou považování za dvě největší mocnosti v celém vesmíru (konkurují jim pouze Vedle, jež má na svědomí drtivou většinu nepovedených střel nejen v české fotbalové lize, Bůh a Jiří Paroubek). Dvě takové existence budou tedy jistě natolik inteligentní, abychom se jich na to mohli zeptat. Avšak zatímco ONI nikdy nikdo neviděl, Chuck Norris naopak odmítá odpovídat a všem dotěrným hledačům odpovědí dává zdarma lekci round-house kicků. Na své chování argumentuje tím, že "informace tady zjišťuju já, a až nějáké budu chtít, tak je z vás vymlátím".

Probíhající výzkum[edit | edit source]

Vědecký tým Necyklopedie se zabývá systematickým výzkumem problematiky ONI. V současnosti pracují týmy výzkumníků mj. na těchto okruzích témat:

Vynalezl prvočísla Bůh nebo ONI?

V jakých formách se ONI vyskytuje?

V jakém vztahu je Bůh a ONI? Stvořili ONI Boha nebo stvořil Bůh ONI?

Jsou ONI prvočísla?