Antikrist

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Ježíš.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Satan.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Křesťanství
Jesus-pastor.jpg

Antikrist
Beránek Boží
Bůh
Ježíš
Džízes
Ginses
Kristis
Duch svatý
Papež
Papežská neomylnost
Satan

Boží bojovníci
Katolická AO
Kongregace pro nauku víry
Kněz
Lahvoun
Nebe
Kanonizace
Novojičtí černoprdelníci
Řád templářů
Svátostný sedmiboj
Tři králové
Svatá Flašinetálie
Zvěrozvěsti

Apokalypsa
Bible
Bible IV.
Black Metal
Ďáblova bible
Hospodine pomiluj mě
Kostel
Misionářská poloha
Otčenáš
Paškál
Posvátná kanalizace
Svatá stolice

Antikrist (ze staromakedonského: αντί+χριστος) nebo celým jménem Antiježíš-Kristus měl být v předpracovních náčrtcích prvních evangelistů, které tito autoři plodili po večerech nad ředěným kyselým vínem - národním to nápojem celého středozemí, starším jednovaječným zlým dvojčetem hlavního hrdiny jménem Ježíš.

Prý si s bratrem byli podobní jako vejce vejci. Nabízí se proto otázka - je muž na fotografii skutečně Ježíš?

Vznik myšlenky[edit | edit source]

Jako první se možnostmi příběhu tzv. Svaté rodiny začal zabývat málo úspěšný novinář a opisovač not z Iškariotů; v anglické transkripci aramejštiny se nám jeho jméno dochovalo v podobě Džúdas. Dal tehdy v taverně dohromady autorský kolektiv, který ale záhy ovládl jakýsi Marcus. Ten Jidáše z kroužku nakonec vypudil; přičemž nesouhlas s ideou zlého dvojčete byl jenom jednou z mnoha příčin jejich sporu. Již v prvním vydání tohoto evangelia (což je řecký název literárního žánru, v helenistické epoše velice oblíbeného, obvykle extrémně erotického s náboženským nádechem) proto postava Antikrista chybí a v o něco novější verzi, kterou vydal necyklopedista evangelista Jan ve svých 90-110 letech v Efesu, kde transformoval kult varlatožravé panny-matky Diany na kult panny-matky Marie, se sice název znovu objevuje, ale zcela přepracovaný - Jan prezentuje čtenáři zástupy a zástupy antikristů (proto na začátku malé písmeno).

Židé mají na své mesiáše větší nároky.
Jar Jar Binks rozhodně není v Hvězdných válkách jedinou ohyzdností, která naštve každého pravověrného musulmana.

Odezva[edit | edit source]

Tento vývoj se nezamlouval některým odborníkům na výklad Bible již ve 3. století po Kristu (tedy 3. století + 5 minut po Antikristu) a pravděpodobně v byzantské provincii Egyptě tehdy vzniklo humoristické pojednání o Janových omylech s názvem Evangelium: Jak by to sepsal Jidáš. To byla první a poslední smysluplná reakce v literatuře. Následuje stručný přehled vlivu postavy Antikrista na světová náboženství:

  • V judaismu úzce souvisí náhled na Antikrista s pohledem na jeho bratra. Hebrejci poučení dlouhou historií (třetí nejdelší z přeživších národů, hned po Číňanech a Slotácích) kladou na své vykupitele značně vyšší nároky. Antikrist by se proto musel ukázat značně schopnější než jeho bratr, aby jeho existenci byli ochotni vzít vůbec na vědomí.
  • Islámská eschatologická tradice zná postavu Džardžarbinkse. (arabsky: الدّجّال ad-Dadždžal, lhář, podvodník, často v sousloví المسيح الدّجّال Al-masích ad-dadždžal, falešný mesiáš). Jméno pochází nejspíše ze syrského/aramejského Mešicha degala. V islámu označuje falešného mesiáše, který bude po závěrečné bitvě, která se má odehrát u Jeruzaléma, poražen a zabit Sámerem (Issou) při jeho návratu na zemi. Islám zároveň označuje Džardžara jako „toho, kterého budou Židé nazývat Mesiáš, syn Davidův“. To je samozřejmě naprosto směšná představa, tzv. Sámerův comeback.
  • V papežově pojetí jediné pravé víry není pro Antikrista s velkým A místo. Na jednu stranu je tu problém s duší. Ta, jak věděli už první křesťané, kteří byli překvapivě daleko s experimentální embryologií a genetickým inženýrstvím, musí vzniknout v okamžiku splynutí vajíčka a spermie, neboť odtud až do smrti organismu nenastává žádný podobně přelomový bod, kdy by se mohla objevit.


Peklo by bylo příjemné místo na rodinnou dovolenou, jen kdyby nebylo té všudypřítomné kaše ze zárodečných buněk, které to zabalily dřív, než je stihli pracovníci švarcsystému pokřtít.

Satan, V knize pamětí "Povzdechy čerta starého".


Jenže Ježíš a Antiježíš by byli (samozřejmě KDYBY byli) jednovaječní a co potom s učením o Velké Trojce, které tak draho koupili u Keltů? Papežům tedy nezbývalo než přijmout tu přijatelnější část, stát se antikristy s malým a a věřícím coby o pět minut starší a zkušenější zlý bratr radit, co si mají myslet.

  • V různých uměleckých kultech byla představa Antikrista samozřejmě lákavá. Mezi mnoha jinými se snažil za antikrista vydávat i celkem známý rakouský rocker třicátých a čtyřicátých let 20. století + 5 minut po A.k. - Adolf Hitler. Stejně jako je tomu v mnoha jiných podobných případech, hudební kritici se dodnes shodují, že toto bylo jedno z nejslabších míst jeho tvorby.
  • Z pohledu vědy je antikrist komplementární částicí ke kristu+. Ve vzácných případech kolize typu Kristus-Antikristus nastává jejich anihilace za uvolnění značného množství energie v podobě krátkého záření omega. Příslovečný výrok "Jsem alfa i omega." by tedy nebyl úplný. Uvolněná energie by pravděpodobně postačila k nanebevstoupení většího množství osob z nejbližšího okolí srážky.
  • U jehovistů Antikrist do roku 1923 určoval výkonného vedoucího společnosti pomocí tzv. obálkové metody. Když se poté tato společnost obrátila ke křesťanství, byl ustanoven demokratičtější systém, kdy boha-zástupce volí prostou většinou komise ve složení Bůh-otec, Bůh-syn, strýc Boha, Antikrist a v případě nerozhodného výsledku má právo rozhodujícího hlasu Duch svatý (nemá plnohodnotný hlas pro svou pohlavní nevyhraněnost).
  • Pro hinduisty a budhisty a přidružené proudy představují osoby Krista a anti-Krista pouze dvě strany jedné mince v chobotu Ganéšově. Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, zakladatel–áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny pravil: "Není žádný Antikřišna."
  • Hnutí skoliotických scholastiků Sisyfos (dříve Sysifos, pak přišel e-mail z Tartaru, kde si čestný předseda Σίσυφος nad tímto pokleskem proti pravopisu posteskl) je často vyčítáno, že jedinou pravdou je pro ně pravda Kristova a nedopřávají patřičné úcty i názoru druhé strany. Tato kritika je samozřejmě zcestná a nevědecká. Lze snadno dovodit z učebnic logiky pro první stupeň základních škol, že . Jediným opravdovým problémem pro český svaz syfilitiků tak zůstává, že jsou to vesměs bludní kořeni bez špetky smyslu pro humor.