Jediná Pravá Víra

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Prava vira.png

Jediná Pravá Víra je jediná pravá víra. Vyznavači této víry věří, že Jediná Pravá víra je jediná pravá, nefalšovaná a neomylná víra a také věří, že i ostatní lidé nutně musí věřit (nebo v budoucnu začít věřit), že Jediná Pravá Víra je jediná pravá víra. Od toho to taky je Jediná Pravá Víra, že? Kdyby Jediný Pravý Věřící uznal existenci jiné věrouky, náboženství nebo podobného nesmyslu, už by se nejednalo o víru jedinou a pravou.

Tato víra původně neměla žádný název (proč taky, když je jediná a pravá), ale posléze byl pro zjednodušení a větší srozumitelnost komunikace zvolen název Jediná Pravá Víra. To však neznamená, že by měl název něco společného s vlastní věroukou.

Principy Víry[edit | edit source]

Jediná Pravá Víra (dále pouze JPV) je polyteistické náboženství se dvěma hlavními bohy a panteistickými prvky. Podle všeho nejstarším božstvem JPV je bohyně Zůra. Je to bohyně velmi pozitivní, všechny jevy, které přináší, jsou brány jako dobré. Nejčastěji (vlastně vždy) bývá zobrazována v podobě slunečního kotouče. Jedinou její negativní stránkou je to, že často, ba ráda, mizí. Věřící ji pak přivolávají voláním "a - Zůro!"

Druhým, novějším, ale důležitějším bohem JPV je Panberánek, tedy spojitý, nediferencovaný beránek. Panberánek se lidem může a nemusí ukazovat, to však nic nemění na tom, že je vždy a všude. Panberánek je důležitějším bohem než Zůra, neb může Zůru kdykoli zakrýt. Pokud mají lidé k Panberánku nějakou prosbu, doporučuje se úpěnlivé volání "Pane Beránek!". O Panberánku se díky jeho všeobjímajícnosti nedá říct, jestli je dobrý, nebo špatný, je prostě všechno, nicméně je obecně pokládán za dobrého boha a všechny jevy, které způsobuje, jsou brány jako dobré, ač nám třeba momentálně nejsou po chuti.

Nejnižšími božstvy JPV jsou Oslíci. Oslíci jsou bytosti, které mají na starost a působí takzvané Běžné věci. O tom, co všechno jsou Běžné věci se vedou mezi JPV - věřícími složité diskuze, obecně se však dá říct, že Běžné věci jsou - nu zkrátka běžné věci. Oslíci nemusí být jen dobří (ač většinou dobří jsou), občas se však rozhodnou protestovat proti svému božskému osudu stávkou, která poté způsobuje například výpadky elektrického proudu. Obecně o nich platí, že jsou velmi stydliví. Proto se velice neradi ukazují lidem. Ale oslíci jsou také velmi společenští, proto za lidmi velice často potajmu chodí (dokonce je pravděpodobné, že jich za vámi v každé chvíli jde celé stádo). Vidět oslíka je pokládáno za velké štěstí, jako vrchol všeho blaha je popisováno vidět oslíka drbat se na zádech. Oslíci jsou bohy smrtelnými, nicméně se reinkarnují jeden do druhého.

Muly[edit | edit source]

V současné době se JPV štěpí na dva směry - mulisty a amulisty. Větší a progresivnější směr je v současné době mulismus. Mulisté věří, že pod Oslíky je ještě jedna skupina božstev, takzvané Muly. Muly nemají na práci takřka nic, jen si tak existují, ponejvíce se zaobírajíce hopkováním po lese. Mulisté také věří, že každý člověk má svou osobní Mulu, tato Mula je mu však naprosto k ničemu, neboť jí je zcela ukradený. Mula si svého svěřence nikterak nevšímá. Naproti tomu amulisté existenci Mul popírají, tvrdí, že Mula je jen jedno z možných zjevení Oslíka. Úplně nejníže jsou Lamy, tzv. lamaisté. Ti však věří všemu a všem, takže vyšší duchovní jimi pohrdají

Posmrtný život[edit | edit source]

Jediná Pravá Víra se příliš nezaobírá smrtí a posmrtným životem, ale rámcovou představu o nich má. U bohů je to jasné - Panberánek a Zůra jsou věční, Oslíci a případně Muly se reinkarnují jeden do druhého. U lidí je to tak, že je Panberánek po smrti požírá, oni se stávají jeho součástí, aby je posléze vykakal a aby se tedy stali součástí velké hroudy jeho hovínek (zjednodušeně Země).

Počet věřících[edit | edit source]

Jediná Pravá Víra není příliš velké náboženství. V současnosti má 9 stoupenců, z toho 7 mulistů a dva amulisty. Pokud jste této víře uvěřili, zvandalizujte tento článek a přepište počet věřících (ale přičítejte pouze 1 za jednoho věřícího!!!), nezapomeňte taky uvést, zda jste mulista či amulista.

Prapůvodní autor tohoto článku je amulista.