Země

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Mae universo 12801.jpg

Země
Neškodná.
Převážně neškodná.

„Naše země nevzkvétá...“

- Václav Havel

Země je třetí planeta Sluneční soustavy. Je domovem bezpočtu rostlin a živočišných druhů. Žije zde také druh Homo sapiens, člověk. Teorií o vzniku planety a života na ní, je (přibližně) jako počet bobků od osmi rozdojených kozlů za 66 dnů.

Želví teorie[edit]

Discworld.jpg

Země je placka, nesou ji na hřbetech 4 Slonofanti, a ty nese na svém krunýři Želva A'l Gorin.

Děti Slunce[edit]

Dítě Slunce se narodilo, Země exploduje

Planety jsou semeny Slunce. Uvnitř jsou gigantická vejce, z kterých se narodí děti Slunce. Ty se rozletí a budou se živit hvězdným prachem a kosmickým zářením, až se z nich stanou nová Slunce.

Teorie placaté Země[edit]

viz: Teorie placaté Země

Teorie duté Země[edit]

viz: Teorie duté Země

Boží teorie - Genesis[edit]

Bůh stvořitel.jpg
Adam a eva.jpg
0,1020,502589,00.jpg
 • 1,1 - Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
 • 1,2 - Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
 • 1,3 - I řekl Bůh: "Buď světlo!" A Chuck Norris počkal až poprosí.
 • 1,4 - Viděl že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
 • 1,5 - Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
 • 1,6 - I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod! (vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů).
 • 1,7 - Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
 • 1,8 - Klenbu nazval Bůh nebem. Byl pozdní večer, lásky čas a bylo jitro den druhý.
 • 1,9 - řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
 • 1,10 - Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
 • 1,11 - Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
 • 1,12 - Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
 • 1,13 - Byl večer a bylo jitro, den třetí.
 • 1,14 - I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
 • 1,15 - Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.
 • 1,16 - Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
 • 1,17 - Bůh je umístil na nebeskou klenbu aby svítila nad zemí,
 • 1,18 - aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
 • 1,19 - Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
 • 1,20 - I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
 • 1,21 - I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl že to je dobré.
 • 1,22 - A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
 • 1,23 - Byl večer a bylo jitro, den pátý.
 • 1,24 - I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
 • 1,25 - Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
 • 1,26 - I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
 • 1,27 - Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
 • 1,28 - A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
 • 1,29 - Bůh také řekl: "Hle,dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
 • 1,30 - Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
 • 1,31 - Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.


Kubická teorie[edit]

Earth and moons.jpg

Po první světové válce se v dekadentní Americe utvořila sekta „kubistů". Ti hlásají, že Země je krychlová. Vycházejí z poměrně málo známé theorie kubikace koule (což je jakýmsi zobecněním kvadratury kruhu ve třetím rozměru, ale kubikace je mnohem složitější a tudíž snažit se jí pochopit by mohlo vést ke katastrofě). Na každé straně krychle by podle kubistů měl být celý svět, ale vždy v jiné dimenzi. Krychli tudíž obíhá 6 měsíců a pokud by libovolné dva měsíce měly kolizní dráhu, mohlo by dojít ještě k větší katastrofě. [1]


 1. Ano, jsme si vědomi, že měsíce jsou v různých realitách, ale nedávný výzkum Vědeckého týmu Necyklopedie potvrdil, že se navzdory tomuto faktu mohou ovlivnit. Někteří členové Vědeckého týmu Necyklopedie se dokonce obávají, že by toto působení mohlo být příčinou zániku lidstva v roce 2012
Wikimedia Commons nabízí speciálně pro Necyklopedii multimediální obsah k tématu:
Země
Wikicom.pngSluneční-soustava.png
Sluneční soustava
Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto
Praha2889 BrnoMěsícHomosBíďošála
Kalendáře na ostatních planetách sluneční soustavyVznik planet