Pohlcovač tmy

From Necyklopedie
(Redirected from Světlo)
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Temná díra.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Telegraf.jpg Další vysoce odborné články obsahuje naše
Vysoce odborná knihovnaTM
Žárovka pohlcující tmu

Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce viditelné oknem, obecněji elektromagnetické vlnění v rozmezí od ultračerveného po infrafialové. V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. Vlnovou délkou je myšlena délka rozvinutého klubka ovčí vlny, přičemž etanolem etalonem je celosvětově uznáváno klubko ovčí babičky (s podmínkou nepřítomnosti zlých vlků). Základní vlastnosti světla:

  • svítivost - dosah světel trabantu v noční tmě, když je měsíc v novu
  • amplituda - tuda jesť ampli. Ruská fráze s mnoha významy
  • barva - jestliže je pohlcována červená a zelená, vznikne modrá tma
  • frekvence - počet pánevních výpadů zajíce sovětského, přesněji řečeno nejvýkonnějšího jedince Ivana, za jednotku času
  • polarizace (úhel vlnění) - úhel nastavení jehlic, při pletení svetru ze zaječí vlny
  • desvijavice - z Řeckého Desviji (jehlovina), materiál jehlic

Omyl se žárovkou[edit | edit source]

Praskající žárovka vypouštějící tmu (natočeno kamerou s nočním viděním).
Závislost šíření tmy na teplotě, vyzkoumaly Cimrmanovy experimentální laboratoře

Po léta se nám tvrdilo, že žárovky vyzařují světlo. Poslední výzkumy však ukázaly, že je tomu jinak. Žárovky nevyzařují světlo, ale zato pohlcují tmu. Proto se jim správně má říkat pohlcovače tmy. Hrají nezastupitelnou roli v tzv. koloběhu tmy.

Teorie pohlcovačů tmy dokazuje, že tma má hmotnost a je těžší a rychlejší než světlo. Základem teorie pohlcovačů tmy je tvrzení, že žárovky pohlcují tmu. Vezměme si pohlcovač tmy ve vašem pokoji. Jistě budete souhlasit, že v jeho blízkosti je méně tmy než kdekoli jinde. Čím větší pohlcovač, tím více tmy dokáže pohltit. Pohlcovače na parkovišti mají mnohem větší kapacitu než pohlcovače u vás doma. Stejně jako všechny věci, má pohlcovač tmy jen omezenou životnost. Jakmile se tmou naplní, nemá kam další tmu pohlcovat. To se projeví tmavou skvrnou, která je v plném pohlcovači jasně viditelná. Tma, kterou pohlcovač pohltí, jde pak dráty do energetických závodů, které ji likvidují, obvykle za pomoci fosilních paliv.

Jev pohlcování tmy je jasně patrný taky u zářivkových trubic. Ty se časem tmou zanáší a díky tomu jakoby tmavnou. Trubice se navíc nedá čistit. Jelikož je tma odváděna jen tenkými drátky na koncích trubice, tmavnutí se nejvíc projevuje právě v těchto místech, kde dochází ke kompresi tmy. čím víc jsou tyto kontakty zanesené tím tmavší je konec trubice. Časem se kontakty zanesou úplně a trubice prestane fungovat, tedy odvádět tmu. Blikání zářivek je tedy způsobeno odlupováním větších kusů nánosu tmy na koncích trubice, které zahlcují, nebo ucpávají výstupní kontakty.

Primitivním pohlcovačem tmy je i svíčka. Nová svíčka má knot bílý. Po prvním použití zjistíte, že v důsledku pohlcené tmy knot zčernal. Dáte-li do blízkosti hořící svíčky tužku, zčerná také. Je to proto, že kolem ní proudila tma do svíčky. Nevýhodou těchto primitivních pohlcovačů tmy je jejich omezený dosah.

Existují i přenosné pohlcovače tmy. V nich má žárovka příliš malý objem a musí se proto do její blízkosti instalovat odkladiště tmy, lidově zvané baterie. Jakmile se odkladiště zaplní, musí se vyprázdnit nebo vyměnit; potom může pohlcovač opět fungovat.

Tma má hmotnost. Ta se projevuje třením při přechodu tmy do pohlcovače a tímto třením je pohlcovač zahříván. Proto není radno dotýkat se pohlcovače v činnosti. Ještě větší problémy jsou u svíčky: hmota tmy do ní musí proniknout pevným knotem místo průhledného skla. Tím se uvolňuje ještě více tepla a proto se sahat na svíčku v akci zásadně nedoporučuje. Zahřívání pracujícího pohlcovače je pochopitelné. Stlačujete-li plyn, zahřívá se ? a stejně se zahřívá i tma stlačovaná do drátů žárovky.

Tma je těžší než světlo. Plavete-li těsně pod hladinou, vidíte kolem dostatek světla. Ponořujete-li se hlouběji a hlouběji, všimnete si, že je kolem stále větší tma. Ve velké hloubce je tma úplná. To je proto, že těžší tma klesá ke dnu a lehčí světlo zůstává nahoře. Proto se také „světlo“ a „lehký“ v angličtině řekne stejně.

Zbývá ještě dokázat, že tma je rychlejší než světlo. Postavíte-li se v osvětlené místnosti před zavřenou skříň a otevřete pomalu dveře, uvidíte světlo pomalu pronikat dovnitř. Tma je však tak rychlá, že ji nikdy neuvidíte prchat ze skříně ven. Jo a abych nezapoměl uzavřené prostory tmu generují tudíž pokud zapnete pohlcovač tmy v uzavřené místnosti tma je v okamžení pohlcena, avšak po jeho vypnutí se tma vygeneruje stejně rychle jako je pohlcena. Jelikož je i sám vesmír uzavřeným, stále se zvětšujícím prostorem i on sám neustále generuje tmu.

Až tedy příště uvidíte žárovku, nezapomeňte, že to není světelný zdroj, ale naopak pohlcovač tmy! Z tohoto důvodu směrnice EU zakazuje výrobu a používání žárovek, aby nebylo vidět na výrobu dalších debilních zákonů které mají spatřit tmu světa. Temné příklady: fotovoltaika, větrání, ucpané kanály vlivem šetření splachování, atd.

Na konci vesmíru je proto taková tma

Tma ve vesmíru[edit | edit source]

Ve vesmíru je docela tma, přestože se tam vyskytují hvězdy které pohlcují tmu, ovšem protože je tma mnohem rychlejší než světlo, tak jim rychle unikne a ve větší vzdálenosti zůstává jen tma. Svou roli hraje velká hmotnost tmy, tma ve formě temné hmoty tvoří 96% hmoty vesmíru. A také temné hvězdy svou hmotností snadno pohlcují světlo. Tyto teorie které byly vytvořeny VTN jsou dnes potvrzovány mnoha vědci na celém světě, za všechny jmenujeme: Katherine Freeseová z Michiganské univerzity, která je pod studií podepsána na prvním místě. Ovšem co vlastně tvoří tmu se vedou nekonečné spory např.na Univerzitě Johnse Hopkinse: Přestože se Johns Hopkins domnívá, že temná hmota ve vesmíru je tvořena individuálními elementárními částicemi (i když dosud neznámé povahy), Kaplan tvrdí pravý opak.[1]. Tmou se zabývá Anoptika, základy položil Jára Cimrman. Částice tmy se nazývají tmony, česky skotony.. Dnes se již podařilo zpozorovat temnou hmotu, VTN k tomu použil kvazar, který na chvíli temnou hmotu osvítil, dosavadní pokusy nebyly úspěšné, protože slabší světlo vždy temná hmota snadno pohltila.[2]

VTN se zabývá související teorií supersymetrických částic, publikováno:.viz Škvarková teorie

Lom světla[edit | edit source]

Lom světla

Lom světla je optický jev, ke kterému dochází na rozhraní dvou prostředí, kterými světlo prochází.

Zpomalení světla při dopadu na láhev slivovice oproti jeho rychlosti ve vakuu popisuje index lomu : Podle obrázku platí vztahy a současně , tzn.

Platí tedy vztah: čím je slivovice lepší a čím je jí méně, tím dříve je vypita a úhel lomu 48,6° přestává platit.

Materiál[edit | edit source]

Obvyklými materiály na výrobu pohlcovačů tmy jsou wolfram (u žárovek), sloučeniny halogenů (u halogenek), rtuť (u zářivek) a nebo polovodiče (u zářivek typu LED a LSD). Ty jsou však vždy míchány s bortliem, které se při svícení někdy také samo vytváří, pak jde o autokatalytickou reakci.

Dostupnost[edit | edit source]

Pohlcovač tmy IKEA s designem sprchové hadice

Nejvíc pohlcovačů tmy lze v dnešní době zakoupit v obchodních domech IKEA Gottwaldičín a Černý most.

Skladování světla[edit | edit source]

Světelný uzel


Skladování světla je mnohem obtížnější než skladování tmy. Tmu když uzavřeme do skříně tak tam bez problémů zůstává, ovšem světlo se snaží každou špárou uniknout. V historii dosáhli nejlepších výsledků v Kocourkově pomocí primitivních metod.

Posledními výzkumy[3] se podařilo světlo na chvíli polapit pomocí zrcadel, aby běhalo stále dokola, ale stačí malá nepozornost a světlo unikne.

Světlo dá zmrazit, zmrazené světlo jistě najde mnoho využití.[4]

Dnes již není problém jednoduše světlo zauzlovat a tím mu zabránit v útěku. [5] Je tu ale nebezpečí, že světlo se smotá do klubíčka a odkutálí se.
Projekt Tmomet[edit | edit source]

V tomto projektu se jedná o vývoj zařízení nápadně podobného baterce, s tím drobným rozdílem, že kužel který emituje (resp. neemituje) není kužel světla, nýbrž tmy. V současnosti se řeší, zda skrz něj bude vidět, a jestli se při zapnutí „rozsvítí“ nebo „zhasne“. Má obrovské využití, např. potřebujete-li soukromí, stačí rozsvítit tmu. Vědci pracující na tomto projektu už dlouho každý večer šprýmují: „Aaa, vychází tma.“ Podrobnosti na:[6].

Další výzkumy tmonů[edit | edit source]

V švýcarském urychlovači částic se údajně urychlují fotony. Není to pravda, v CERNu se ve skutečnosti zkoumají tmony. Tyto elementární částice se vyznačují naprosto úžasnými vlastnostmi. Odpuzují světlo, ničí televize a způsobují fóbie. Jsou známy případy, kdy došlo ke zkřížení fotonu a tmonu. V těchto případech vznikají tzv. fotmony. Ty se však kvůli své nesmírné protikladnosti obvykle samy roztrhají na nekonečně mnoho maličkých fotonů a tmonů (což způsobuje vznik nových částic a rozpínavost vesmíru).

Rotační spin tmonu je 5/3 což je tak nevídané, neslýchané, nečichané, nehmatané a nechutné, že to způsobilo vědcům na konferenci, kde byl tmon poprvé představen akutní rýmu a slepotu.

Teorie absolutní tmy[edit | edit source]

Předpokládá se, že pokud by bylo dosaženo rychlosti tmy, došlo by k rozvrácení samotných pilířů reality a k tzv. velkému zatmění. Nikdo neví co by se mělo stát, jen vědecká pracovnice Stephenie Meyerová tvrdí ve svém obsáhlém díle Rozednění, že by vylezli vlkodlaci a upíři a nastal poslední soud. Tato teorie sice byla napadnuta pro nevědeckost, přesto se to nikdo neodvážil prakticky vyzkoušet.

VTN však naprosto přesně zjistil, proč je na konci vesmíru tma. Souvisí to s velkou zimou. Při vypařování vody, slivovice a podobně dochází zároveň ke snižování teploty, to samé se děje při rozpínání vesmíru. Když teplota klesne až na konec, tak přestává pohyb atomů a i světlo se zastaví a zamrzne, a kde není světlo je celkem jistě absolutní tma. Potom zamrzne i čas a samozřejmě i antičas o nečasu nemluvě, proto trvá nekonečně dlouho zjistit co tam na konci je, nikdo nedokáže se tam dostat, ani se vrátit, kromě Chucka Norrise, jinak by jsme se to nikdy nedozvěděli. Chuck Norris má však výsadu používat Metro Necyklopedie zadarmo, proto nám to exkluzivně prozradil.

Posviť si na[edit | edit source]

Necykloverzita-razitko.svg NECYKLOVERZITA
se zaručuje za správnost informací v tomto článku.
Tento článek může být překopírován a použit
jako plnohodnotná diplomová práce.


Google uncyc.jpg Pohlcovač tmy na googleTohle je nejlepší článek na téma „Pohlcovač tmy“ na celým internetu.