Ovce

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Split-arrows.png Tento článek nemá nic společného s článkem Květákovce.

To je dobře, můžeš založit nejmíň další čtyři nepodobné a vzájemně je rozdělit.

Dolly-pramáti ovce
I toto je Dolly, ovšem méně slavná
Ovčí vejce těsně před vylíhnutím

Ovce vejcorodá je jeden z nemladších živočišných druhů na Zemi. Byla vyšlechtěna z prasoovce, se kterou sdílí množství společných charakteristik. Ovce klade vejce, ze kterých se rodí jehňata, která později vyrůstají do dospělých ovcí. Samotná ovčí vejce, která jsou v naší přírodě novinkou, mohou neinformovaného nálezce zmást a být sebrána jako houby. Tento omyl je šíroce rozšířen, a to i mezi odbornou veřejností.

Styl Emo pronikl i mezi tak inteligentní druh, jakým jsou ovce
Způsob života ovčí společnosti je vzorem pro nás všechny. Na fotografii ovčí ďábel pokouší stádo.

Vznik[edit]

První ovce byla vyšlechtěna v roce 1996 společnou snahou izraelsko-iránského týmu z prastaré prasoovce. Hlavním cílem projektu bylo umožnit židům i Muslimům konzumovat skopové maso, aniž by porušovali zákaz konzumace vepřového. To vylučovalo pěstování prasoovcí. Proto byly z popudu iránského prezidenta Rastafariándžáního zahájeny snahy o očištění prasoovce od její prasečí části, viz jeho slavné proslovy, ve kterých často zmiňuje prasata, ovce a Židy (tenkrát to samozřejmě byl čirý futurismus, ovce existovaly jen v Rastafáriándžáního blahoslavené představivosti). Ve svých proslovech také často zmiňoval Izrael, který pozvání přijmul a participoval na smělém projektu díky účasti svých armádních specialistů. Zajímavostí je, že první takto vyšlechtěná ovce se měla jmenovat Eva, ale nakonec byla pojmenována po oblíbené herečce izraelského prezidenta Dolly.

Rozšíření[edit]

Od svého vzniku se jedná o velmi životaschopný druh, který se začal rychle rozšiřovat. Poté, co zamořil Blízký Východ se pustil i do přilehlých světadílů a nyní obývá celou Euroasii a Afriku (tak se jim daří, je tam spousta jídla). Není vyjímkou ji potkat i v naší přírodě. Její rozšíření vyvolává obavy, jestli se s nimi nebudeme muset za chvíli dělit o životní prostor, práci, manželky a to nejcenější: místo u televize.

Historie[edit]

Nedávné vykopávky na židovském hřbitově v Praze odkryly překvapivé skutečnosti: nápad na vyšlechtění ovce nepřišel až ve XX. století, ale pokoušel se o něj už rabbi Löw ve století XVI. Výsledkem ovšem byla černá ovce, se kterou se rabín moc nechlubil, měl ji zavřenou ve svém domě a není známo, co s ní dělal.

Zajímavosti[edit]

 • V každém stádě se najde černá ovce. Mají dokonce svůj speciální televizní pořad.
 • Stádové chování - ovce jsou slavné pro své stádové chování. Pravděpodobně se jedná o druh inteligence na takové úrovni, o které se nám může jenom zdát, nicméně první kroky o ovládnutí této cenné ovčí suroviny už byly podniknuty.
 • Né nadarmo se říkává: "Nesměj se cikánovi souložícímu s ovcí, protože nevíš, jestli ta ovce není tvoje".

Ovčí filozofie[edit]

Ve starých zápiscích se dají najít základy ovčí filozofie, pro nás ovšem stěží uchopitelné. Ani nejlepší myslitelé jako A. C. Clark, A. C. Milán a A. Vašíček to nepochopili.

Ovčí nemoci[edit]

Anaserpentní spinózou trpí ovce nejčastěji, ovšem někdy se může přenést i na lidi pohlavním stykem, například Dr. Hugo Myslík - proslulý polabský veterinář, o kterém se zmiňuje Jára Cimrman ve hře Inspektor Trachta, jak se u něho nadměrná kučeravost vlny(jak se tomu lidově říká) projevovala, není známo.

Ovce[edit]

Všechny ovce světa je/jsou ovce.[edit]

 • Vlk v rouše beránčím je ovce.
 • Počítání oveček před usnutím je ovce.
 • Slovo „je“ ve větě „všechno je ovce“ je ovce.
 • Množina všech ovcí je podmnožinou všech jevů a to vše je ovce.
 • Ovce je jednota v mnohosti.
 • Ovce je zákon, ovce pod ovcí!

Čas je také ovce.[edit]

 • Minulost i budoucnost je ovce. Přítomnost rovněž ovce.
 • Tak, jako není rozdílu mezi ovcí, ovcí a ovcí, není rozdílu mezi minulostí, přítomností a budoucností.
 • Astronomové, zírající Hubbleovým teleskopem do vzdálené minulosti vesmíru, vidí ve skutečnosti ovci.
 • Tito astronomové jsou pochopitelně také ovce.

Každý muž a každá žena je ovce.[edit]

 • Autor tohoto textu je ovce.
 • I čtenář tohoto textu je ovce.
 • Člověk, který si uvědomuje, že je ovce, je ovce.
 • Člověk, který si neuvědomuje, že je ovce, je ovce.
 • Z toho plyne: Ovce tohoto textu je ovce.
 • Dále: Ovce tohoto ovce je ovce.
 • Potom také, vzhledem k předchozímu: Ovce ovce ovce je ovce.
 • A konečně: Ovce ovce ovce ovce ovce.
 • Což lze redukovat na: Ovce.
 • Takto dospíváme definitivní redukcí tohoto textu k objasnění teze č. 1.

Bůh je ovce.[edit]

 • Ovce je cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k ovci než skrze ovci.
 • Dělej co ovce chce, ať je cele ovce.
 • Posláním každé ovce je nalézt svou Pravou ovci.
 • 42 je ovce.

BÉÉÉ...[edit]