Duch Cát

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Duch Cát je zajímavá bytost nebytost, která se vyskytuje všade tam, kde se někdo rozhodne močit.

Má bratra jménem Duč Urat a sestru Čurazad Kem.

Tento duch je totiž všude, i tam, kde se koná malá potřeba, i tam, kde se čurá.

Duch Cát.jpg


Mythologycký původ[edit]

Tento jedinečný tvor netvor vznikl krátce po Slovensko-francouzské válce. Jeden opilý mládenec se (z)vracel z vesnické zábavy okolo hřbitova. Ve svém opileckém deliriu zpozoroval siluetu muže sedícího na zdi. Strašidlo na něj zvolalo: "Já jsem duch mrtvýho partyzána!" Načež opilec odpověděl: "Co?! Já sem duch cát!" Od toho večera on a jemu podobní straší na veřejných toaletách po celém širém světě.

Obvyklé projevy[edit]

  • „Kam jdeš?“ „Já, Duch Cát, jdu chcát.“
  • „Jak se jmenujete?“ „Duch Cát.“ „Říká se Duč Urat vy sprosťáku!!!“

Výskyt[edit]