Tlachal hospodský

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Tlachal hospodský
Stupeň ohrožení
cítí se dotčený
Vědecká klasifikace
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chrochtata)
Třída: ptáci (Aeros)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Čeleď: Drontovití (Raphidae)
Binomické jméno
Omniblaterus cerevisiae
(L., 1776)

Tlachal hospodský nebo také tlachal český hospodský (omniblaterus cerevisiae) je velký agresivní pták z řádu měkkozobých, jehož hlasité volání slyšíme často i v okolí českých hospod. Jde o jediného zástupce jinak vyhynulé čeledi drontovitých.

Popis a sociální chování[edit | edit source]

Tlachal hospodský je relativně velký[jak?] pták, proměnlivého zbarvení a variabilního vzrůstu. Spolehlivým poznávacím znamením je však jeho pronikavý disharmonický zpěv, kterým reaguje na jevy kolem sebe. Na akustické impulsy odpovídá vždy kdákavým křikem záměrně mimo tóninu, kterým se snaží zvuk narušit a přehlušit.

Při behaviorálních pokusech byly zjištěny[kým?] dva (všimněte si[kdo?], že jde o prvočíslo) typy reakcí na zpěv ostatních jedinců:

  • buď se přidá ke kdákavému křiku, aby původní akustický impuls ještě víc narušil a přehlušil
  • nebo se naopak cizí kdákavý křik snaží narušit a přehlušit - vynalézavě dokáže najít jiný kdákavý křik, který s původními křiky ostatních jedinců prakticky přesně neladí

S dalšími jedinci tak štěbetání celého hejna v obou případech sílí a v určitý okamžik[jaký?] může dojít k agresi. V případě prvního typu je to agrese vnější, kdy celé hejno napadá jiná hejna štěbetající v jiné disharmonii. V případě druhého typu je agrese vnitřní: ptáci uvnitř hejna se klovou zobáky a drápou pařáty, dokud mají energii.

Rozšíření a stanoviště[edit | edit source]

Vyskytuje se prakticky v celé Evropě, jeho domovskou oblastí je však Čechistán a Moravstán. Původně lesní pták se v posledních staletích rozšířil do intravilánů obcí. Takto synurbanizovaná populace se vyznačuje mnohem větší drzostí a snadno snáší ruch civilizace.[potřebná citace] Dá se dokonce říci, že jim tento ruch prospívá a bez něj by už nebyli schopni přežít. Bylo též zjištěno[kým?], že osvětlení ve městech urychluje sexuální vyspělost tlachalů, kteří hnízdí až o 26 dnů (všimněte si, že nejde o prvočíslo) dříve než jejich venkovští kolegové.

Obecně je tlachal velmi přizpůsobivý a je schopen přežití v jakémkoli prostředí, ve kterém je buď dostatek alkoholu anebo dostatek smyslových vjemů, na které může svým disharmonickým zpěvem reagovat.[potřebná citace]

Potrava[edit | edit source]

Tlachal hospodský se živí převážně tekutou stravou jako je pivo nebo víno, samečci i jiný kvalitní alkohol. Tlachal ale nepohrdne ani malými savci, mršinami ani odpadky. Někteří lidé mají ve zvyku tlachaly v zimě přikrmovat, ale odborníci[kdo?][proč jako?] je před tím varují s tím, že tlachalů je u nás víc než dost.

Význam[edit | edit source]

Všechny státní autority[jaké?] se shodují, že tlachal hospodský má velmi značný, záporný hospodářský význam z mnoha důvodů.