Tampush a Sempull

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Výskyt tohoto záhadného živočicha byl zaznamenán přímo v Zoo Praha

Tampush (Portus tlatchius) a Sempull (Portus tahnibilis) jsou dvěma mnoha mýty opředenými a zřejmě zcela unikátními zvířecími druhy, jejichž jediný doložený výskyt byl evidován v chovu Pražské zoologické zahrady.

Popis[edit]

O pravé povaze těchto druhů jsou obecně známy pouze kusé informace a domněnky.  Podle statistiky VTN  99,9 % návštěvníků Zoo udává, že tampushe ani sempulla nikdy neviděli, zbylá desetina procenta jej popisuje velmi různorodě a jejich popisu není možné připisovat velkou důvěryhodnost. Celá prvá polovina (Halbschuld) těchto návštěvníků si spletla onoho záhadného tampushe s jiným zvířetem, jako je fádní velemlok, harpyje nebo trojkoň Podvalského. Celá druhá polovina (halfblame) pak pevně trvá na tom, že zde jde o jakýsi netypický druh mimořádně nervního minislona.

Ani sama zoologická zahrada nepodává o tampushovi či sempullovi nějaké jasné výpovědi. Jednou, jak se alespoň zdá dle popisu anatomických výstředností, se jedná o vodního ptáka, jindy o létavého savce, a potřetí zas podle popisu životních zvyklostí a přirozeného prostředí o obřího inteligentního členovce, jenž obýval ve velkých koloniích úrodné pouště v době Pangey.

Poslední z mnoha hypotéz biologů celého světa (a s nezanedbatelným přispěním VTN) spojuje kusé údaje s legendami eskymáků o stvořeních zvaných Ajacokolosakopitakositalito a domnívá se, že se jedná o elefantoidní chobotnici (čti "šobotnici"), kterážto své kolonie zakládala v chodbách vyleptaných svým příšerně kyselým inkoustem v plovoucích ledovcích Arktidy, a v nichž se orientovala převážně pomocí ultrazvuku, který používala i ke komunikaci s ostatními jedinci, a kde dle Eskymáků její roje přechovávaly mnohé podmořské poklady. Podle odhadů se chobotnice dělily na průzkumníky, dělníky, vojáky, trubce, kupce, chůvy a královnu, přičemž tampush a sempull jsou možná jen různými třídami téhož druhu. Zcela jiné hypotézy usuzují, že pokud jsou tampush a sempull jednoho druhu rozmonožujícího se vnitrodruhově a pohlavně, potom je tampush zcela jistě samec, kdežto sempull je komplementární samička.

V průběhu let, kdy zoo tampushe se sempullem zřejmě vlastní, bylo sepsáno mnoho petic pro odhalení jejich exemplářů veřejnosti, samozřejmě za přítomnosti médií, avšak vedení pražské zoo vždy událost odřeklo; buď kvůli čištění peří, hřebelcování srsti, svlékání kůže nebo kvůli nebezpečné Tampuší chřipce. Podle posledního vyjádření zoologické zahrady není řídké spatření tohoto druhu vinou samotné zahrady ale dílem jejích návštěvníků a dílem tampushe a sempulla samotného. Tyto druhu jsou prý v zoo k nespatření, neb jsou převážně člověku neviditelné. Pokuď si tak návštěvníci nepřinesou sebou dostatečně výkonnou duchojevnou termovizi, tampushe se sempullem prostě neuvidí.


Kterak zoo k tampushovi se sempullem přišla[edit]

Podle oficiálních zdrojů odkoupila zahrada tampushe a sempulla od chovatele sídlícího na Bahamách. Náklady za Tampushe činily 80 000 000 kč kdežto za sempulla či sempully 82 000 000 kč (s dopravou za 5 990 000 kč) a dále byly pro sempulla a tampushe vystaveny pavilony v celkově ceně 5 490 000 000 kč. Všechny náklady s tampushi a sempully spojené byly hrazeny z dotací Evropské unie. Podle nejasných náznaků se ale chystá tampušími pavilony, poté co vyřeší Čapí hnízdo, zabývat útvar Olaf.

Mnohé z těchto pavilonů, ač u vchodů zřetelně označených zřetelnými nápisy TAMPUSH a SEMPULL, zdánlivě zejí prázdnotou, přičemž je, zřejmě neviditelní tampushové i sempullové zjevně obývají. Jiné, stejně zřetelně označené, jsou paralelně obývány jinými druhy; buď proto, že tampushové a sempullové s ostatními fakt moc dobře vycházejí, nebo zkrátka problémy s jejich rozmnožováním a celkové náklady na chov úplně přesně nevyšly podle propočtů zoo, a tak se tato uskromnila a pavilony tampushů transformovala pro jiné druhy. Nicméně její evidentně lemploidní zaměstnanci se zjevně vykašlali na to, aby sejmuli cedulky tampush a sempull z příslušných dveří.

Některé z výše zmíněných cedulek dokonce neznámí vandalové přemístili na zcela nevhodná místa. A tak se stalo, že před usednutím v defekační kabince bylo na tzv. prkénku (user interface) možno nalézt označení TAMPUSH, zatímco po usednutí bylo možno na vnitřní straně dveří, přímo ve výši očí, nalézti dvěma vruty přišroubovanou, malou, starobylou, perfektně smaltovanou tabulku s prostým nápisem TLAČIT.

TAMPUSH na vnitřní straně deklu
Výzva, které nelze odolat

Sic transit gloria tampushii et sempullii... o tempora, o mores!