Kulásec

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

„Maminko, maminko, na mne spadlo hovínko!
Byl ho velký kus, nejspíš ptačí trus.“

- Česká lidová

„Vždycky když mně posere kulásec, děkuji Bohu, že nedal křídla krávě.“

- Moshe Zylbrsztajn
Kulásec borohájový český - Streptopelius bohemicus Macha přežraný českými knedlíky

Kulásec borohájový český, Streptopelius bohemicus Macha, je evropský pták vyskytující se výhradně v Čechách a na Moravě. Tělem se podobá holubovi (tomu na stromě, ne tomu v nose), jen je trochu menší. Hnízdí na borovicích. Má hlavu, zobák, dvě nohy, dvě křídla a spoustu peří.

Jednopohlavní druh[edit]

Kulásec je zvláštní tím, že všichni příslušníci tohoto druhu jsou samci. Samička kulásce neexistuje, rozmnožování probíhá mezidruhovým pářením s hrdličkou divokou. Tento fakt byl, z důvodu značné kulásčí podoby s hrdličkou zahradní, veřejnosti odborné i laické dlouhá léta utajen. Pravda byla světu zjevena až v roce 1836, kdy český amatérský ornitholog Karel Hynek Mácha popsal namlouvací rituál hrdličky ve své knize Máj, která pojednává o předkopulačním chování některých živočišných druhů (hrdlička, kulásec, Homo sapiens).

Pro úspěšné kulásčí rozmnožování se musí sejít dvě nutné, nikoliv však postačující podmínky. Jednak musí proběhnout úspěšná mezidruhová kopulace, druhak musí dojít k efektu tzv. Kolumbova vejce. Teprve poté, co u vejce dojde k žádoucí parciální praštěnosti, je splněna ona druhá nutná podmínka ku vzniku dalšího lepě švihlého kulásce.

Výbor z díla[edit]

Mácha doslova píše: ... hrdliččin zval kulásce hlas, kde borový zaváněl háj ...

Kakodofilie kulásků[edit]

Z výše uvedeného též vyplývá, že kulásci jsou výrazně kakodofilní, neboť dávají přednost lokalitám, sloužícím coby příležitostný záchod - viz onen citovaný zavánějící háj.

Tajemný letopočet[edit]

Všimněte si, že letopočet 1836 není prvočíslo, což je strašně divný, ale 18 + 18 = 36. Tento tajemný číselný vztah je nadále zkoumán odborným orgánem Necyklopedie: Ústřední výbor necyklopedický pro Kabalu, algebru a aritmetiku - ÚVNKAA (součást Vědeckého týmu Necyklopedie). Vzhledem k esoteričnosti zjištěných skutečností jsou výsledky bádání klasifikovány jako neveřejné (vyhrazené toliko pro zasvěcence).

Google uncyc.jpg Kulásec na googleTohle je nejlepší článek na téma „Kulásec“ na celým internetu.